Vädjandebreven

 


 

 

 

Date: Thu, 15 Nov 2018 14

 

1015:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Wed, 7 Nov 2018 00:52

 

1014:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Mon, 29 Oct 2018 23:31

 

1013:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Fri, 26 Oct 2018 13:02

 

1012:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 16 Oct 2018 14:30

 

1011:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

  

 

 

Date: Thu, 11 Oct 2018 22:06

 

1010:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 2 Oct 2018 20:32

 

1009:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Skellefteå (http://pingstskelleftea.se) pingstavvisade Torsten via Pingstkyrkans pingstpastor och pingstföreståndare Roland Pettersson (rolle@pingstskelleftea.se) med följande svenska pingstord ”Hej Torsten. Jag skulle gärna se att du tar bort mig från sändningslistan eftersom vi i dagsläget uppe i Norrland knappast kan hjälpa dig med dina behov. Hälsningar Pingstkyrkan Skellefteå genom Roland Pettersson”.

 

 

 

 

 

Date: Mon, 24 Sep 2018 10:42

 

1008:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av åtta kyrkor tillhörande Frälsningsarmén i Sverige, samt av Frälsningsarméns Kapten och Förvaltningschef Elisabeth Beckman.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarméns Kapten och Förvaltningschef Elisabeth Beckman (https://www.fralsningsarmen.se/mer/media/pressmaterial/personer), avvisade Torsten 2018-09-19 via (elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Stockholm Templet (https://www.fralsningsarmen.se/templet), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (templet.sthlm@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Södermalm Söderkåren (https://www.fralsningsarmen.se/soderkaren), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (soderkaren@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Nyköping (https://www.fralsningsarmen.se/nykoping), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (nykoping@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Linköping (https://www.fralsningsarmen.se/linkoping), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (linkoping@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Umeå (https://www.fralsningsarmen.se/umea), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (umea@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Edsbyn (https://www.fralsningsarmen.se/edsbyn-bollnas), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (edsbyn@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Oskarshamn (https://www.fralsningsarmen.se/oskarshamn), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (oskarshamn@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Hönö (https://www.fralsningsarmen.se/har-finns-vi/hono-med-ockero-oarna), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (hono@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

2014-10-13 avvisade Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige (http://www.fralsningsarmen.se) officiellt den oskyldige Torsten, genom dess Informationsansvarig för Frälsningsarmén i Sverige, Bert Åberg (bert.aberg@fralsningsarmen.se), och anonymt via samfundets generella adress (info@fralsningsarmen.se). Det svenskdjävliga kyrkoetablissemanget i Sverige, som inkluderar Frälsningsarmén i Sverige, uteslöt och avvisade Torsten utan att informera om Frälsningsarméns skäl till uteslutningen och avvisningen.

 

 

 

 

 

 

Date: Wed, 19 Sep 2018 12:57

 

1007:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka.

 

Kyrkan Staden på Berget i Horred (https://stadenpaberget.se) kommenterade via en Kai Serholt (kai@stadenpaberget.se), med följande ord: ”Hej Torsten Nenzen, För flera år sedan svarade jag dig utifrån det lilla ljus jag har, jag kan inte hjälpa dig med medlemskap eftersom detta handlar om mer än medlemskap i en församling det handlar om nära relation då församlingen är Kristi kropp på jorden och man behöver bo nära varandra för att detta ska fungera. Vidare kan jag inte eftersom jag inte känner dig så väl hjälpa till med äktenskapliga relationer den som kan detta allra bäst är Jesus när du lever och talar med Honom. Han älskar med en evig kärlek och Guds ord talar om att om vi förblir i honom kan vi göra våra önskningar tydliga inför Honom och vi genom trohet få det vi önskar. Om jag får i all ödmjukhet säga något mer och det här får du pröva det hjälper inte att kritisera andra pastorer och ledare det skadar dig själv mer än dem. Utan låt Honom som dömer rättvist sköta det. Med Hälsning i Kristus, Kai Serholt, Ledare Staden på Berget, Horred”. Torsten besvarade kyrkans kommentar med dessa ord: ”Hej Kai Serholt, Ni skrev:  "det hjälper inte att kritisera andra pastorer och ledare det skadar dig själv mer än dem". Jag skriver:  Det hjälper inte Sveriges kyrkliga pastorer att ljuga, utesluta och förfölja en oskyldig Kristen, och vägra att omvända sig ifrån dessa ondskor. Det skadar inte endast alla dessa ondskans pastorer, och det skadar inte endast Sverige, men det skadar hela världen. Med vänlig hälsning, Torsten Nenzen”.

 

 

 

 

 

Date: Wed, 12 Sep 2018 00:04

 

1006:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Höglidenkyrkan Pingst i Hudiksvall (http://www.hoglidenkyrkan.se) avvisade Torsten via en (ylva.olofsson@hoglidenkyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

Date: Tue, 4 Sep 2018 23:49

 

1005:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 28 Aug 2018 23:18

 

1004:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 21 Aug 2018 13:19

 

1003:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Equmeniakyrkan Kaxholmen i Huskvarna (https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se) avvisade Torsten via kyrkans ungdomsledare (ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

 

 

Date: Mon, 13 Aug 2018 20:39

 

1002:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén i Hallsberg (https://www.fralsningsarmen.se/hallsberg) avvisade Torsten anonymt via (hallsberg@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

 

 

Date: Tue, 07 Aug 2018 12:30

 

1001:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

Date: Tue, 31 Jul 2018 01:04

 

1000:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävlig svensk kyrka.

 

Pingstkyrkan i Luleå (http://lulea.pingst.se) tillhörande det av satan styrda trossamfundet Pingst FFS avvisade Torsten via Pingstkyrkans föreståndare och Pingstpastor, David Sundström (exp@lulea.pingst.se), med kyrkligt svensk attityd och med följande svenska ord ”Hej! Var vänlig respektera att vi inte vill ha några fler mail från dig. Mvh, David Sundström, Pingstkyrkan Luleå”.

 

Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet Pingst FFS, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten en söndag (2016-07-03). HillSekt ringde då till Polisen och felaktigt anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. Två år senare återbesökte Torsten Hillsekten i Stockholm vid två söndagar (2018-07-22 samt 2018-07-29), och Hillsekten omedelbart sparkade ut Torsten vid bägge besöken. Hillsongs sektledare Andreas Nielsen vägrade att uppge något verkligt skäl till Hillsong Swedens utsparkanden av Torsten. Pingst FFS ledare stödjer Hillsongs globala bannlysning mot Torsten.

http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

 

 

 

 

 

Date: Wed, 25 Jul 2018 21:36

 

999:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

Date: Fri, 20 Jul 2018 11:26

 

998:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 10 Jul 2018 13:46

 

997:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

Date: Tue, 3 Jul 2018 23:55

 

996:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 
 

 

 

Date: Tue, 26 Jun 2018 23:15

 

995:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

Date: Sun, 24 Jun 2018 23:48

 

994:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

Date: Wed, 13 Jun 2018 15:00

 

993:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

Date: Tue, 5 Jun 2018 12:29

 

992:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade avvisande via en av kyrkans svenska pastorsdjävlar, Per Sturegård (per@betlehemskyrkan.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

 

Date: Tue, 29 May 2018 10:56

 

991:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska djävulskyrkor.

 

Allianskyrkan Jönköping (https://www.allianskyrkan.se) avvisade Torsten via en typiskt svensk pastorsdjävul, Fredrik Rydell (fredrik@allianskyrkan.se), med de svenskt avvisande orden ”Hej Torsten! Jag kan inte hjälpa dig med dina ärenden, och önskar bli borttagen från maillistan. /Fredrik”. Denne svenska pastorsdjävul ljuger naturligtvis, då pastorsdjävulens avvisning saknar samband med kapacitet men har samband med ovilja.

 

Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade avvisande via kyrkans studentpastor Nina Holgersson (nina@betlehemskyrkan.se) med kyrkligt svensk attityd och med följande svenska ord ”Jag vill inte ha några mer mail.....vänligen respektera det.....”.

 

 

  

 

Date: Wed, 23 May 2018 13:02

 

990:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävulska svenska kyrkor.

 

Djävulska Betlehemskyrkan i Stockholm (http://www.betlehemskyrkan.com) tillhörande satans svenska trossamfund EFS avvisade Torsten anonymt via kyrkans styrelse (styrelsen@betlehemskyrkan.com) utan kommentar eller förklaring. Djävulska Betlehemskyrkan i Stockholm har tidigare avvisat Torsten via kyrkans prästdjävel Mark Carlson, och EFS-kyrkdjäveln Mark Carlsson hänvisade då (http://www.kyrkor.be/130122.htm) Torsten till ett bolag som bedriver affärsverksamhet genom kontaktförmedling inriktad specifikt också till lesbiska och homosexuella.

 

Satans Kyrkan, även känd som Svenska Kyrkan, som tidigare även tekniskt har uteslutit Torsten (http://www.kyrkor.be/080829.htm, http://www.kyrkor.be/080627.htm), avvisade nu igen Torsten anonymt (newyork@svenskakyrkan.se) via Satans Kyrkans prästdjävlar i New York (https://www.svenskakyrkan.se/newyork), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

 

 

Date: Tue, 15 May 2018 15:11

 

989:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 8 May 2018 13:03

 

988:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande det djävulsk-svenska trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade Torsten via kyrkans pastor och vice församlingsföreståndare Göran Zettergren (goran@betlehemskyrkan.se), utan kommentar eller förklaring.

 

Frälsningsarmén i Sverige via Kungsholmskåren i Stockholm (https://www.fralsningsarmen.se/Kungsholmen) avvisade Torsten anonymt (kungsholmen@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 2 May 2018 14:53

 

987:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén i Sverige, via (stockholm6@fralsningsarmen.se) tidigare tillhörande Kungsholmskåren i Stockholm (https://www.fralsningsarmen.se/Kungsholmen), avvisade anonymt utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 24 Apr 2018 14:43

 

986:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en mottagare i en svensk kyrka.

 

Lundhagskyrkan i Örebro (http://lundhagskyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade anonymt via (boa@lundhagskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 17 Apr 2018 00:08

 

985:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 10 Apr 2018 13:12

 

984:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp ..

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 03 Apr 2018 09:07

 

983:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 27 Mar 2018 15:54

 

982:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Mar 2018 14:01

 

981:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Wed, 14 Mar 2018 00:00

 

980:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Karlskoga (http://www.karlskoga.pingst.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse, avvisade Torsten anonymt via (info@karlskoga.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 07 Mar 2018 04:16

 

979:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 05 Mar 2018 22:24

 

978:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Feb 2018 00:53

 

977:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 15 Feb 2018 10:26

 

976:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp besvarades av en typisk pingstkyrkoledare; med exakt följande pingstkyrkodialog.

 

Date:

Fri, 9 Feb 2018 07:09:17 +0100

From:

Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

 

Hej Torsten!  Har du tid att prata lite med mig?  /Ola

 

Date:

Fri, 9 Feb 2018 13:29:09 +0700

To:

Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>, info@pingstkyrkan-vannas.com

 

Har du tid att besvara frågan?

 

Date:

Fri, 9 Feb 2018 07:57:01 +0100

From:

Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

 

Jag ska försöka ta mig tid ... men det var ett långt brev så vad exakt är frågan du vill ha svar på?

 

Date:

Fri, 9 Feb 2018 14:06:22 +0100

From:

Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

 

Jo, jag förstår ... MIN fråga kan låta dum då du i 975 brev skrivit dina två punkter med all tydlighet, men ändå... Vänligen, Ola

 

 

 

Date: Wed, 7 Feb 2018 01:42

 

975:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 01 Feb 2018 19:33

 

974:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 24 Jan 2018 07:07

 

973:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk svensk pingstkyrka.

 

Pingstförsamlingen i Luleå (http://lulea.pingst.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst FFS, avvisade Torsten via pingstkyrkans pastor och föreståndare David Sundström (pastor@lulea.pingst.se) utan förklaring, men med kommentaren ”Vill du vara vänlig att ta bort mig från din sändlista. Med vänlig hälsning, David Sundström, Pingst Luleå”.

 

 

 

Date: Tue, 16 Jan 2018 06:33

 

972:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 09 Jan 2018 16:43

 

971:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 04 Jan 2018 07:36

 

970:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 26 Dec 2017 23:59

 

969:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 20 Dec 2017 04:03

 

968:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 12 Dec 2017 08:20

 

967:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 09 Dec 2017 07:41

 

966:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga svensk kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Varberg (http://www.varbergpingst.com), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade Torsten via Pingstkyrkans pastor Gustaf Nyström (gustaf@varbergpingst.com) utan förklaring eller kommentar.

 

Den ”Kristna Föreningen Filippi” i Lund (http://www.filippi.nu), tillhörande det djävliga trossamfundet Evangelisk Luthersk Mission (ELM) och bidragande till Svenska Satanskyrkan (https://www.svenskakyrkan.se), avvisade Torsten anonymt via (styrelsen@filippi.nu) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 29 Nov 2017 03:55

 

965:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 22 Nov 2017 23:21

 

964:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfunds ungdomsverksamhet.

 

Svenska Alliansmissionens (SAM) Ungdom (http://sau.nu) avvisade Torsten via Andreas Joakimson (andreas@ungtro.com) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 14 Nov 2017 15:57

 

963:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett trossamfund samt av en svensk kyrka.

 

Det djävliga trossamfundet EFS distrikt i Stockholm, EFS Mittsverige (http://www.efsmittsverige.org), avvisade Torsten anonymt via (info@efsmittsverige.org) utan förklaring eller kommentar.

 

Vintrosa Baptistförsamling (http://www.betelvintrosa.se), tillhörande det djävliga trossamfundet EFK, avvisade Torsten anonymt via (betel.vintrosa@telia.com) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 10 Nov 2017 19:38

 

962:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Mälarökyrkan i Ekerö (http://www.malarokyrkan.se) tillhörande satans Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och djävulens trossamfund Pingst FFS, avvisade Torsten via pingstkyrkans pastorsdjävel Samuel Klintefelt (samuel.klintefelt@malarokyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Elimkyrkan i Eskilstuna (http://elimkyrkan.com) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade Torsten anonymt via (info@elimkyrkan.com) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Sat, 04 Nov 2017 23:39

 

961:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 27 Oct 2017 16:05

 

960:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Satanskyrkan (Svenska kyrkan) i Sydney, Australien, (https://www.svenskakyrkan.se/sydney) avvisade Torsten anonymt via (sydney@svenskakyrkan.se), utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 18 Oct 2017 13:36

 

959:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 16 Oct 2017 14:01

 

958:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 09 Oct 2017 20:14

 

957:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 25 Sep 2017 23:32

 

956:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.

 

Katolska Kyrkan i Sverige och Stockholms Katolska Stift (http://www.katolskakyrkan.se) avvisade Torsten via (sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 20 Sep 2017 22:52

 

955:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.

 

Det svenskdjävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via samfundets utbildningskonsulent, Jacob Carlzon (jacob.carlzon@sau.nu), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Thu, 14 Sep 2017 19:06

 

954:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Det svenskdjävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via samfundets församlingskonsulent, Ulf Häggqvist (ulf.haggqvist@alliansmissionen.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 05 Sep 2017 22:34

 

953:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén i Visby (https://www.fralsningsarmen.se/visby), tillhörande det hycklande svenska trossamfundet Frälsningsarmén, avvisade Torsten anonymt via (visby@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Mon, 28 Aug 2017 15:38

 

952:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 25 Aug 2017 22:21

 

951:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 15 Aug 2017 11:34

 

950:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 10 Aug 2017 10:48

 

949:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 02 Aug 2017 11:32

 

948:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 28 Jul 2017 12:51

 

947:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Centrumkyrkan i Kungsör (http://www.centrumkyrkankungsor.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade Torsten via kyrkans diakon AnnaMaria Rose (diakon@centrumkyrkankungsor.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 18 Jul 2017 21:56

 

946:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Centrumkyrkan i Kungsör (http://www.centrumkyrkankungsor.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade Torsten anonymt via (info@centrumkyrkankungsor.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Sat, 15 Jul 2017 10:16

 

945:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Pingstförsamlingen i Luleå (http://lulea.pingst.se), tillhörande det sataniska trossamfundet Pingst, avvisade Torsten anonymt via (exp@lulea.pingst.se) utan förklaring, men med de kyrkliga orden ”Var vänlig och ta bort oss från din sändlista. Pingst Luleå

 

 

 

Date: Tue, 04 Jul 2017 12:28

 

944:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Svenska Kyrkan i Melbourne (https://www.svenskakyrkan.se/melbourne) tillhörande det sataniskt homosexpropagerande trossamfundet Svenska Kyrkan avvisade Torsten via kyrkans kyrkoherde Gunnar Olofsgård (gunnar.olofsgard@svenskakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 28 Jun 2017 23:54

 

943:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 24 Jun 2017 01:43

 

942:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 13 Jun 2017 11:53

 

941:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 9 Jun 2017 23:32

 

940:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Svenska Kyrkan i Melbourne (https://www.svenskakyrkan.se/melbourne) tillhörande det sataniskt homosexpropagerande trossamfundet Svenska Kyrkan avvisade Torsten via kyrkans diakon Katarina Olofsgård (katarina.olofsgard@svenskakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Mon, 5 Jun 2017 23:43

 

939:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 23 May 2017 14:59

 

938:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

EFS-kyrkan i Östersund (https://www.efsostersund.se), som identifierar sig med satans svenska homsexkyrka (Svenska Kyrkan), avvisade Torsten anonymt via (info@efsostersund.se) utan förklaring eller kommentar. Uppenbarligen är trossamfundet EFS prioritet att identifiera med satans Svenska Kyrkans homosexpropaganda, och att därmed missionera för ett mer utbrett praktiserande av homosexualitet.

 

 

 

Date: Sat, 20 May 2017 16:07

 

937:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Satans svenska homosexkyrka, den så kallade Svenska Kyrkan (https://www.svenskakyrkan.se) vars trossamfund officiellt har exkommunicerat och bannat Torsten tidigare, anonymt avvisade Torsten igen via (info@svenskakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Den djävulska pingstkyrkan Smyrna i Göteborg (http://smyrna.se) anonymt avvisade Torsten via (info@smyrna.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Sun, 14 May 2017 23:45

 

936:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 6 May 2017 23:59

 

935:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sun, 30 Apr 2017 00:24

 

934:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk parakyrklig organisation med tillhörande kyrka.

 

Betelförsamlingen i Runemo (http://www.betelrunemo.se) via Trosgnistan (curt@trosgnistan.se) avvisade Torsten utan förklaring eller kommentar.

 

En person från allmänheten kommenterade till kyrkor.be: http://www.kyrkor.be/en-kommentar-till-kyrkor.be-170425.htm

 

 

 

Date: Sun, 23 Apr 2017 23

 

933:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävulska/svenska kyrkor.

 

Leksands Pingstförsamling (http://leksandpingst.se) tillhörande den djävliga pingströrelsen i Sverige, avvisade Torsten anonymt via (exp@leksand.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Immanuelskyrkan i Stockholm (https://www.immanuel.se/korean) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade Torsten via pastorn Choong-Il Cho (cho@immanuelskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 14 Apr 2017 23:50

 

932:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 4 Apr 2017 22:51

 

931:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 29 Mar 2017 01:06

 

930:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk och djävlig pingstkyrka.

 

Lorensbergskyrkan i Kalmer (http://lorensbergskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade Torsten anonymt via (info@lorensbergskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring. Den typiskt falska pingstkyrkan deklarerar på kyrkans hemsida ”Vi vill vara en öppen kyrka som välkomnar alla människor - genom hela livet”; en vilja som uppenbarligen inte manifesteras i verkligheten.

 

 

 

Date: Thu, 23 Mar 2017 23:59

 

929:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig kyrka.

 

Pingstkyrkan i Kumla (http://www.kumlapingst.se) tillhörande djävulska trossamfundet Pingst avvisade anonymt via (pk@kumla.pingst.se) med de avvisande orden Hej Torsten ! Vänligen ta bort oss från din sändlista. Mvh Pingstkyrkan Kumla info@kumla.pingst.se”.

 

 

 

Date: Tue, 14 Mar 2017 10:34

 

928:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävliga svenska kyrkor.

 

Norrtullkyrkan i Söderhamn (http://norrtullkyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade via en pingskyrkodjävel (per@soderhamnpingst.se), utan kommentar eller förklaring.

 

Frälsningsarmén i Finspång (https://www.fralsningsarmen.se/finspang) avvisade anonymt via (finspang@fralsningsarmen.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 8 Mar 2017 01:43

 

927:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Västerportkyrkan i Kalmar (http://www.vasterportkyrkan.se), tillhörande de djävulskt svenska trossamfunden Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan, avvisande via (hannasara@vasterportkyrkan.se, boppe@vasterportkyrkan.se, ordforande@vasterportkyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Johanneskyrkan i Linköping (http://johanneskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, avvisande via (info@johanneskyrkan.se, linalie@johanneskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Mon, 27 Feb 2017 01:13

 

926:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Vädjan om hjälp avvisades av svenska kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Visby (http://www.visbypingst.se) avvisade via (pingstkyrkan@visbypingst.se).

Jakobsbergskyrkan i Järfälla (http://jakobsbergskyrkan.nu) tillhörande trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade via (jakobsbergskyrkan@jakobsbergskyrkan.nu).

Rotebrokyrkan i Sollentuna (http://equmeniakyrkan.se/rotebro) tillhörande trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade via (info@rotebrokyrkan.se).

Elimkyrkan Sundsvall (http://www.elimkyrkansundsvall.se) avvisade via (kyrkan@elimkyrkansundsvall.se).

Östanåskyrkan i Köping (http://ostanaskyrkan.se) avvisade via (info@ostanaskyrkan.se).

 

 

 

Date: Tue, 21 Feb 2017 13:28

 

925:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 14 Feb 2017 12:56

 

924:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 7 Feb 2017 22:54

 

923:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 1 Feb 2017 00:01

 

922:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans medarbetare, Jonathan Lund (jonathan@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Sat, 28 Jan 2017 18:54

 

921:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 18 Jan 2017 00:35

 

920:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén Kår393 på Södermalm i Stockholm (https://www.fralsningsarmen.se/kar-393) avvisade Torsten anonymt via (kar393@fralsningsarmen.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 10 Jan 2017 22:24

 

919:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans familj- och ungdomsledare, Nicole El Murr (nicole.el-murr@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.

 

Eskilstuna Frälsningsarmén (https://www.fralsningsarmen.se/eskilstuna) avvisade Torsten anonymt via (eskilstuna@fralsningsarmen.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 3 Jan 2017 11:33

 

918:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans assisterande pingstpastor, Johan Brännberg (johan.brannberg@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Sun, 1 Jan 2017 16:12

 

917:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 21 Dec 2016 13:46

 

916:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges pingstkyrkodjävliga pingstpastorer avvisar som satan.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre pingstkyrkodjävliga pingstkyrkor i Sverige.

 

Pingstkyrkan Örnsköldsvik (http://www.pingst-ovik.se) avvisade via kyrkans pingstkyrkodjävliga pingstpastor, Stefan Beimark (stefan.beimark@pingst-ovik.se), utan kommentar eller förklaring.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade anonymt via (info@botkyrkapingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Pingstkyrkan Nybro (http://nybro.pingst.se) avvisade anonymt via (info@nybro.pingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 13 Dec 2016 19:12

 

915:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges pastorer - utan vett och etikett.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

I en flygplats, onsdagen 2016-12-07, korsades vägarna igen mellan Torsten och en typisk svensk pingstpastor - Johannes Amritzer. Johannes Amritzer har tidigare varit en undervisande pingstledare inom Karismasekten i Stockholm. Pingströrelsens Karismasekt är den kyrkan som ursprungligen uteslöt Torsten 2002 utan förklaring – en utslutning som trossamfundet Pingst ffs senare skuldbelagde Torsten för genom Pingst ffs falska anklagelse mot Torsten att Torsten ”kan uppfattas som en besvärlig person”. Idag är denne tidigare undervisande ledare inom Karismasekten, Johannes Amritzer (http://johannesamritzer.com), en så kallad ”pastor” i en kyrka i Stockholm vid namn SOS Church Stockholm (http://missionsos.org/church-info). Eftersom jag kände igen pingströrelsens Johannes Amritzer i flygplatsen 2016-12-07, och han kände igen mig, gick jag from till mannen och hälsade. Johannes Amritzer frågade snart Torsten om Torsten var medlem i någon kyrka, och jag svarade att jag inte är medlem i någon kyrka eftersom jag är avvisad ifrån de allra flesta kyrkorna. Med en kaxig stil frågade Johannes Amritzer då, trotsigt, ”Menar du verkligen att du inte är välkommen av alla pastorer inom till exempel Hillsong? Du låter arrogant.” Jag svarade då lite akademiskt och lågmält att jag faktiskt har skrivit om detta, med bevis om den totala uteslutningen ifrån bland annat just den pingstsekten, Hillsong. Jag tog fram min plånbok, tog fram mitt personliga visitkort med mina kontaktuppgifter, och skrev på baksidan av mitt visitkort länkadressen till denna bevisliga information (http://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). När jag överlämnade mitt visitkort till Johannes Amritzer, som stod bredvid, tog han emot visitkortet och omedelbart kastade det demonstrativt i soptunnan på hans motsatta sida. Jag frågade då ”Varför gjorde du så?”. Jag öppnade soptunnan, fiskade fram ur soptunnan mitt personliga visitkort med handskriven länk på baksidan, och kommenterade till Johannes Amritzer ”Det var oartigt.” Jag lämnade honom.

 

Det är inte första gången som kyrkliga pastorer föraktfullt demonstrerar sitt ogillande på detta sätt. I en helt annan kyrka och sammanhang hade jag tidigare överlämnat ett personligt ifyllt välkomstkort med mina kontaktuppgifter direkt till kyrkans pastor, som sedan nonchalant droppade ner välkomstkortet i soptunnan - demonstrativt.

 

Denne typiske pingstpastor, Johannes Amritzer, beskyller Torsten för arrogans i det att Torsten korrekt påstår att Torsten faktiskt är utesluten ifrån samtliga HillSect’s kyrkor över hela världen.

 

Det arroganta, däremot, är pingströrelsens och övriga kyrkliga pastorers förakt för fakta, förakt för evidens och förakt för sanning, och pastorers vägran att omvända sig.

 

 

 

Date: Wed, 7 Dec 2016 12:47

 

914:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges onda pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 29 Nov 2016 01:05

 

913:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 23 Nov 2016 01:29

 

912:e  Vädjan om hjälp.

satans Svenska Kyrkan olämplig att klassificeras som kristen kyrka

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulspingstkyrka.

 

Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade Torsten via pingstkyrkans pingstpastor och vice föreståndare Sören Eskilsson (soren.eskilsson@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 16 Nov 2016 21:27

 

911:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk djävlig kyrka.

 

Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) avvisade via kyrkans svenskdjävliga pastor och föreståndare, Bertil Edin (bertil@centrumkyrkan.se), med de svenska orden ”Det skulle vara snällt av dig om du tog bort mig från maillistan. Vänliga hälsningar! Bertil Edin”.

 

 

 

Date: Mon, 14 Nov 2016 01:16

 

910:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges pingstpastorsdjävlar i de svenska pingstkyrkorna

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …  

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två pingstpastorsdjävlar och en pingstledare i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

 

Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans pingstpastor Eric Andersson (eric.andersson@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.

 

Filadelfiakyrkan Rörstrand och Finska Filadelfia i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans pastor Timo Hakkarainen (timo.hakkarainen@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.

 

Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans sociala ledare Sofia Fållsten (sofia.fallsten@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 1 Nov 2016 10:25

 

909:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Lundhagskyrkan i Örebro (http://lundhagskyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade anonymt via (info@lundhagskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Fri, 28 Oct 2016 09:44

 

908:e  Vädjan om hjälp.

satans svenska Pingstkyrkopastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre av satans svenska pingstkyrkodjävlar.

 

Den djävulska Filadelfiakyrkan i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via satan’s pastor och föreståndare, Niklas Piensoho (niklas.piensoho@filadelfia.nu), utan kommentar eller förklaring.

 

Pingstkyrkan i Kumla (http://www.kumlapingst.se) svarade anonymt (pk@kumla.pingst.se) med en pingstkyrko-avvisning ”Vänligen ta bort oss från din maillista. Mvh Pingstförsamlingen Kumla”.

 

Pingstkyrkan i Askersund (http://pingstaskersund.se) avvisade anonymt via (info@pingstaskersund.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Thu, 20 Oct 2016 21:35

 

907:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskt trossamfund.

 

Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via dess utlandsarbetare Eva-Marie Cider (eva-marie.cider@alliansmissionen.se) med förklaringen ”Jag jobbar bara tillfälligt här på SAM och ber dig därför att stryka mig från din adress lista.

 

 

 

Date: Tue, 11 Oct 2016 23:40

 

906:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 5 Oct 2016 23:10

 

905:e  Vädjan om hjälp.

Pastorerna i Sveriges kyrkor betjänar satan genom avvisandet av Torsten.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskdjävligt trossamfund.

 

Det djävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via samfundets missionsföreståndare Kjell Larsson (kjell.larsson@alliansmissionen.se) med de avvisande svenska orden Vänligen stryk mig från e-postlistan Mvh Kjell Larsson”.

 

 

 

Date: Wed, 28 Sep 2016 23:24

 

904:e  Vädjan om hjälp.

satans kyrkopastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Sep 2016 22:13

 

903:e  Vädjan om hjälp.

djävulens kyrkliga svenskpastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Vasakåren i Stockholm (http://www.fralsningsarmen.se/vasakaren) tillhörande djävulen samt det svenska trossamfundet Frälsningsarmén (http://www.fralsningsarmen.se) avvisade anonymt (vasakaren@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 13 Sep 2016 02:46

 

902:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.

 

Måndagen Sept. 12, 2016, deklarerade Polisen i Sverige en avsikt att kalla Torsten till förhör för hets mot folkgrupp. I samband med att Torsten offentligt läste Bibelverser om utövande av homosexualitet, ingrep svensk polis och hindrade Torsten från att offentligt fortsätta läsa verser från Bibeln. Talet med titeln "Det bibliska perspektivet på människors homosexualitet" är helt Bibelbaserat. Polisen som avbröt Torstens balanserade röstläge i det Bibliska talet, hävdade att Sverige likställer offentliga läsningar från Bibeln med offentliga läsningar från Adolf Hitlers "Mein Kampf". För den svenska polisen (och eventuellt även för den svenska allmänna åklagaren), är den judisk-kristna Bibeln (som är Guds heliga ord) lika hatisk som Adolf Hitlers ord. I Sverige är Gud och Adolf Hitler lika hatiska. En ljudupptagningen av Torstens skrivna tal och polisens avbrytande av talet finns.

 

Talet i skrift: http://www.nenzen.net/Biblical_perspective_on_homosexuality.pdf

Talet inspelat: http://www.nenzen.net/Swedish_Police_interference_of_religious_freedom_160912.mp3

 

Sveriges Polis sade bland annat:

·          ”Vet du vem Hitler var? Du vet att han har skrivit en bok; Mein Kampf. Men om nån skulle stå och läsa den där, så spelar det ingen roll om det står i en bok. Det är fortfarande hets mot folkgrupp. Det spelar ingen roll att det står i Bibeln.

·          ”När du pratar om homosexualitet som något nedlåtande eller fel, då har vi ett problem.”

·          ”Du är misstänkt på brott som du är skyldig att inte göra.”

·          ”Jag har sett att det är hets mot folkgrupp bara det här.”

·          ”Det som kommer att hända är att en anmälan upprättas och du kommer att kallas till förhör.”

 

 

 

Date: Tue, 6 Sep 2016 13:54

 

901:a  Vädjan om hjälp.

satans svenska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Centrumkyrkan i Mariannelund (http://centrumkyrkanmariannelund.se), delvis tillhörande den sataniska svenska Pingströrelsen (http://www.pingst.se), avvisade via föreståndaren Christina Hahl (benjamin@centrumkyrkanmariannelund.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Vårstakyrkan i Grödinge (http://www.varstakyrkan.se), tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Equmeniakyrkan (http://equmeniakyrkan.se), avvisade anonymt via (varstakyrkan@spray.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 31 Aug 2016 01:08

 

900:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 24 Aug 2016 13:55

 

899:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 17 Aug 2016 19:27

 

898:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades dels av ett svenskt trossamfund och dels av en svensk kyrka.

 

Det svenska trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via trossamfundets administrativa chef Tomas Flood (tomas.flood@alliansmissionen.se) utan kommentar.

 

Rissnekyrkan i Sundbyberg (http://www.rissnekyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade via kyrkans föreståndare och pastor Magnus Kronberg (magnus@rissnekyrkan.se) utan kommentar.

 

 

 

Date: Mon, 8 Aug 2016 19:46

 

897:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges kyrkdjävulska trossamfund

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.

 

Trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via Svenska Alliansmissionens missionssekreterare Gerd Pettersson (gerd.pettersson@alliansmissionen.se), utan kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 5 Aug 2016 23:41

 

896:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 27 Jul 2016 23:46

 

895:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges avvisande pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Östermalmskyrkan i Kristianstad (http://ostermalmskyrkan.nu) avvisade via kyrkans pastor Marcus Froding (marcus.froding@ostermalmskyrkan.nu) utan ytterligare kommentar.

 

Församlingen/föreningen Filippi i Lund (http://www.filippi.nu) avvisade anonymt via (info@filippi.nu) utan kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 20 Jul 2016 01:05

 

894:e  Vädjan om hjälp.

Satans HillSekt i Stockholm

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.

 

Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet Pingst ffs, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten på en söndag. HillSekt ringde till Polisen och anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. HillSekt absolut vägrar att uppge något verkligt skäl för HillSektens globala bannlysning mot Torsten: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

 

 

 

Date: Tue, 12 Jul 2016 23:39

 

893:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska pingstpastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 6 Jul 2016 14:25

 

892:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges lögnaktiga pingströrelse

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

Det svenska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) är intimt associerad med sektledaren Brian Houston genom svenska pingströrelsens sekt Hillsong. Trossamfundet Pingst koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin, HillSect, går via pingstkyrkans sektledare Andreas Nielsen (tidigare sektledare inom Karismasekten ’Stockholm Karisma Center’).

 

Satans Hillsong har offentligt förklarat en världsomfattande uteslutning mot personen Torsten, och, samtliga Hillsong pastorer över hela världen absolut vägrar att omvända sig från Hillsongs världsomspännande lögner, förtal och förföljelse mot den absolut oskyldige personen Torsten. Satans Hillsong nöjer sig nämligen inte med att sprida lögn och förtal mot Torsten inom deras eget kyrkonätverk, men Hillsong ljuger och förtalar Torsten även till de andra kyrkosamfunden över hela världen.

 

En av de fyra svenska ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Sven Almkvist, är anställd som redaktionell portvakt mot avslöjande sanning i den svenskkyrkliga tidskriften Världen Idag. Den andra av de fyra ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Andreas Nielsen, agerar krönikör i samma tidskrift Världen Idag. Andreas Nielsen är också känd som en manipulerande pratkvarn och sektledare för Hillsong Stockholm (http://hillsong.com/stockholm), där han underställer sig direktiven från Hillsects ärkedjävel i Australien - Brian Houston.

 

Den svenska ”kristna” redaktionen av lögnhalsar, manipulatörer och sektledare är intimt förknippade med HillSect’s ärkemanipulatör Brian Houston: http://www.kyrkor.be/VarldenIdag-intimt-associerad-med-Hillsect-Brian-Houston.pdf

 

Efter det att flera kyrkliga pastorer hade bekräftat att Hillsong var en källa till lögn, förtal och förföljelse mot den oskyldige personen Torsten, bekräftade Hillsong till sist 2016 att Hillsong Global Network hade verkställt en global bannlysning mot personen Torsten.

 

Identiskt med Stockholms lögnaktiga Karismasekt (Stockholm Karisma Center) och den svenska pingströrelsen Pingst ffs, som båda absolut vägrade att förklara den svenska Pingströrelsens uteslutning mot den oskyldige personen Torsten, så vägrade även Hillsong Global Network och dess ärkedjävel Brian Houston att besvara specifika frågor kring Hillsong’s lögner, förtal och förföljelse mot personen Torsten: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Brisbane_Artie-Shepherd_Australia.htm

 

Förståndiga, ansvarstagande och gudfruktiga kristna människor däremot varnar för pingströrelsens extremt falska ledare inom pingstsekten Hillsong kyrkliga underhållningsindustri: http://hillsongchurchwatch.com

 

 

 

Date: Thu, 30 Jun 2016 11:06

 

891:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges svenska kyrkoislam

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

http://www.gatestoneinstitute.org/8322/sweden-church-imam

 

 

 

Date: Wed, 22 Jun 2016 01:45

 

890:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.

 

Europaporten Malmö Pingstförsamling (http://www.europaporten.com) avvisade via pingstkyrkans pastor Mikael Järlestrand (mikael.jarlestrand@europaporten.com) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 14 Jun 2016 10:54

 

889:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Den djävulska Filadelfiakyrkan Rörstrand (http://www.filadelfia.nu) i Stockholm bekräftade alla tidigare uteslutningar och avvisningar från Filadelfiakyrkan Rörstrand, via svenska pingstpastorsdjäveln Sören Eskilsson (soren.eskilsson@filadelfia.nu) som också är vice ordförande i djävulskapet. Pingstpastorsdjäveln undvek att förklara eller kommentera avvisningen.

 

 

 

Date: Wed, 8 Jun 2016 12:41

 

888:e  Vädjan om hjälp.

djävulspastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svenskdjävlig kyrka.

 

Den exkluderande och fientliga Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) avvisade via en av kyrkans anställda svenska kyrkoledare, Angelica Möller (angelica.moller@centrumkyrkan.se), med avvisande svenska ord Hej, Tack för dina mail men skulle uppskatta om vi togs bort från den här maillistan. Tack på förhand! Mvh, Centrumkyrkan”.

 

 

 

Date: Mon, 6 Jun 2016 13:57

 

887:e  Vädjan om hjälp.

djävulens pastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Skogakyrkan i Kungsängen (http://www.skogakyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via kyrkans pastor Stojan Gajicki (stojan@skogakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 24 May 2016 21:03

 

886:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska präster och satans pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 19 May 2016 09:31

 

885:e  Vädjan om hjälp.

satans svenska kyrkliga präster

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 14 May 2016 09:17

 

884:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniska pastorer och präster

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 9 May 2016 00:16

 

883:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sviniga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sun, 1 May 2016 19:37

 

882:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 21 Apr 2016 20:58

 

881:a  Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pingstpastorer älskar lögn och hatar rättfärdighet

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Sveriges djävulska pingstpastorer och satans präster älskar lögn, och hatar Guds rättfärdighet. Den föregående vädjan om hjälp avvisades, just därför, av fyra kyrkliga ledare samt en ledare för den svenska pingströrelsen.

 

Trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) avvisade via dess styrelseledamot Bengt Adauktusson (bengt.adauktusson@telia.com) (ledamot i Pingst ffs styrelse och i styrelsen för Trossamfundet Pingst http://www.pingst.se/om-pingst/organisation/styrelsen/) utan kommentar eller förklaring.

 

Bottnaryd Pingstkyrka (http://bottnarydpingst.se) avvisade anonymt via (info@bottnarydpingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Tibro Pingstkyrka (http://tibropingst.se) avvisade anonymt via (info@tibropingst.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Immanuelskyrkan i Stockholm (http://www.immanuel.se) tillhörande det svenska trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade via kyrkans pastor Claes-Göran Ydrefors (cg.ydrefors@immanuelskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Betelkyrkan Vaggeryd (http://www.betelvaggeryd.se) tillhörande det svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via kyrkans pastor Jakob Fhager Bjärkhed (pastorn@betelvaggeryd.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 14 Apr 2016 12:06

 

880:e  Vädjan om hjälp.

Satans svenska pingstpastorsdjävlar

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska pingstkyrkor.

 

Pingstkyrkan ”United Stockholm (http://unitedsthlm.nu) tillhörande svenskdjävliga Pingströrelsen avvisade fegsvenskt och anonymt via (info@unitedsthlm.nu) utan kommentar eller förklaring. Därutöver valde pingstkyrkan United Stockholm att demonstrera sin sataniska inklination, genom att avsiktligt söka att skada mig. Svenska pingstkyrkan United Stockholm anmälde som spam min vädjan till pingstkyrkan United Stockholm, till mina avtalade mailservers, istället för att autoavregistrera via en bifogad avregistreringslänk. Djävulskap är ett av svenska pingströrelsens kännetecken. United Stockholm är kopplad till United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) vars kreatör heter Magnus Persson (mp@united.nu). Det är rimligt att gissa att de anonyma pingstkyrkodjävlarna inom pingstkyrkan United Stockholm som sökte att skada mig via deras spamanmälan, är pingstkyrkans ledare Daniel Stenmark och Linda Stenmark.

 

På svenska pingströrelsens United Stockholm hemsida (http://unitedsthlm.nu), (https://www.facebook.com/UnitedSthlm), beskriver pingstkyrkan sig själva som ”en attraktiv och inkluderande kyrka”. Naturligtvis är pingströrelsens självbeskrivande klichéer inget mer än hyckleri och falsk varudeklaration.

 

United Stockholm, och United Global Network med Magnus Persson (http://united.nu) som är en av kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net), har en koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin HillSect. Satans Hillsong har offentligt förklarat en världsomfattande uteslutning mot mig, och, samtliga Hillsong pastorer över hela världen absolut vägrar att omvända sig från deras Hillsongs världsomspännande lögner, förtal och förföljelse mot mig. Satans Hillsong nöjer sig nämligen inte med att sprida lögn och förtal mot mig inom deras eget kyrkonätverk, men Hillsong ljuger och förtalar mig även till de andra kyrkosamfunden över hela världen.

 

En av de fyra svenska ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Sven Almkvist, är anställd som redaktionell portvakt mot avslöjande sanning i den svenskkyrkliga tidskriften Världen Idag. Den andra av de fyra ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Andreas Nielsen, agerar krönikör i samma tidskrift Världen Idag. Andreas Nielsen är också känd som en manipulerande pratkvarn och sektledare för Hillsong Stockholm, där han underställer sig direktiven från Hillsects ärkedjävel i Australien - Brian Houston.

 

Hillsong Network bekräftade nyligen Hillsongs globala bannlysning mot Torsten: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Brisbane_Artie-Shepherd_Australia.htm

 

Date: Tue, 15 Sep 2015 20:15

850:e  Vädjan om hjälp.

”United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) församlingsplanterare (http://nyakyrkor.se) i Malmö avvisade Torsten via dess kreatör Magnus Persson (mp@united.nu), utan att förklara varför. Magnus Persson är en av kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net) som också har en tydlig koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin Hill Sect (korrekt stavat Hill Song: https://hillsong.com/family). I samtliga HillSect-kyrkor där Torsten har besökt har dess pastorer uteslutet Torsten, med lögner, förtal eller med simpel vägran att ange orsak till uteslutning (http://www.kyrkor.be/Tokyo-Lifehouse-Church-Japan.htm). Också andra människor varnar för ytliga och falska HillSects kyrkliga underhållningsindustri: (http://hillsongchurchwatch.com). Magnus Persson var en av de ursprungliga ledarna i Karismasekten (Stockholm Karisma Center); den svenska kyrkan som initierade samtliga kyrkors uteslutning av Torsten i Sverige och globalt, men Magnus Persson var inte direkt involverad i Karismasekten vid tidpunkten för dess uteslutning mot Torsten.”

 

Hjo Pingstförsamling (http://hjo.pingst.se) tillhörande trossamfundet Pingst avvisade anonymt den föregående vädjan via (info@hjo.pingst.se), utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 8 Apr 2016 02:00

 

879:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Bergslagskyrkan Nora (http://bergslagskyrkan.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet EFK avvisade via kyrkans ordförande Anders Lindström (ordf@bergslagskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 31 Mar 2016 15:21

 

878:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén i Östersund (http://www.fralsningsarmen.se/ostersund) avvisade anonymt via (ostersund@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 25 Mar 2016 14:40

 

877:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 19 Mar 2016 12:35

 

876:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges och satans kyrkopastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga kyrkor i Sverige.

 

Ockelbo Missionsförsamling i Ockelbo (http://equmeniakyrkan.se/ockelbo) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisande anonymt via (ockelbo.missionskyrka@telia.com) utan förklaring eller kommentar.

 

Citykyrkan Stockholm (http://cks.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade anonymt via (info@cks.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 10 Mar 2016 00:47

 

875:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges onda pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

Hycklande Pentecostal European Fellowship (http://pef.eu) leds nu av den karakteristiskt onda Pingströrelseledaren Pelle Hörnmark, som avvisade Torsten. Svenska kyrkdjävlarna sprider sin kyrkliga ondska.

 

 

 

Date: Wed, 2 Mar 2016 11:04

 

874:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 26 Feb 2016 00:07

 

873:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävulska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Ådalskyrkan i Mörrum (http://adalskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade anonymt via (info@adalskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Thu, 18 Feb 2016 23:32

 

872:a  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 11 Feb 2016 23:11

 

871:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska kyrkopastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstpastorsdjävel.

 

Pingstkyrkan i Alingsås (http://pingstkyrkan.com) avvisade via kyrkans föreståndare och pingstpastor Peter Lewin (peter@pingstkyrkan.com) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 3 Feb 2016 12:18

 

870:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges ogudaktiga pastorsdjävlar

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svenskdjävlig pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Alingsås (http://pingstkyrkan.com) avvisade anonymt via (info@pingstkyrkan.com) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 26 Jan 2016 23:37

 

869:e  Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 21 Jan 2016 22:01

 

868:e  Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Södertälje (http://www.sodertaljepingst.se) avvisade via kyrkans barn- och familjeansvarige Zara Hallström (zara.hallstrom@sodertaljepingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande svinsvenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via kyrkans skribent Anette Johansson (anette.johansson@saron.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 13 Jan 2016 23:52

 

867:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Kalix (http://www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.kalix) avvisade via pingstkyrkans föreståndare Daniel Fahlstedt (daniel@pingst.be) och Samuel Jonsson (samuel@pingst.be) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Fri, 8 Jan 2016 01:15

 

866:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk katolsk kyrka och av en svensk pingstkyrka.

 

Stockholms Katolska Stift (http://www.katolskakyrkan.se) avvisade via Katolska kyrkans biskopsvikarie Miroslaw Dudek (miroslaw.dudek@katolskakyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Pingstkyrkan i Södertälje (http://www.sodertaljepingst.se) avvisade anonymt via (info@sodertaljepingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 30 Dec 2015 01:28

 

865:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrklig armé.

 

Frälsningsarmén i Skelleftehamn (http://www.fralsningsarmen.se/Skelleftehamn) avvisade Torsten anonymt via (skelleftehamn@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring. På Frälsningsarmén Skelleftehamn hemsida deklarerar församlingen att de är "en församling öppen för alla" samt att ”Vårt uppdrag är att … utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.” I så fall inkluderar inte Frälsningsarméns ”alla” personen Torsten, och Frälsningsarméns uppdrag ignoreras i ignorerandet och diskriminerandet av Torsten.

 

 

 

Date: Thu, 24 Dec 2015 01:53

 

864:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges onda pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Kalix (http://www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.kalix) avvisade anonymt via (info@pingst.be) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Sat, 19 Dec 2015 23:35

 

863:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Husbykyrkan i Kista (http://www.husbykyrkan.com) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via kyrkans svenska ungdomspastor Anton Thilander (anton.thilander@husbykyrkan.com), utan kommentar eller förklaring.

 

Ludvika Pingstförsamling (http://www.ludvikapingst.se) tillhörande den svenskdjävulska pingströrelsen avvisade via pingstkyrkans medpastor Berit Stenstrand (berit@stenstrand.com), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 9 Dec 2015 13:33

 

862:a  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 5 Dec 2015 13:13

 

861:a  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en pingstdjävlig svensk kyrka.

 

Pingstkyrkan i Östersund (http://www.pingstosd.se) avvisade via en halv-anonym svensk pingstdjävel (eventuellt en pingis-administrativ Tore Jansson) (info@ostersund.pingst.se) med följande passionerade ord Ber härmed att du tar bort oss från din maillista! /Tore”.

 

 

 

Date: Fri, 27 Nov 2015 17:50

 

860:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges kyrkliga djävulspastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 20 Nov 2015 22:09

 

859:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 14 Nov 2015 14:06

 

858:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av fyra svenska kyrkor.

 

Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, avvisade via en ledare (erik.holke@saron.se) utan kommentar.

 

Filadelfiakyrkan Öckerö (http://www.filadelfia.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Pingströrelsen, avvisade anonymt via (exp@filadelfia.se) utan förklaring.

 

Kyrkan ’Nådens Mission’ (http://www.ggwo.se) avvisade onådigt via dess pastor Mikael Toll (mikael.toll@ggwo.se), utan förklaring.

 

En svensk vikingakyrka som söker vikingarevolution ’The House’ (http://thehousesweden.com/about) avvisade sedvanligt svenskt, och anonymt, via (thehousesweden@gmail.com).

 

 

 

Date: Thu, 5 Nov 2015 11:47

 

857:e  Vädjan om hjälp.

satans svenska pastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Husbykyrkan i Stockholm (http://www.husbykyrkan.com) avvisade anonymt via (info@husbykyrkan.com) utan kommentar.

 

Frälsningsamén i Örnsköldsvik (http://www.fralsningsarmen.se/ornskoldsvik) avvisade anonymt via (ornskoldsvik@fralsningsarmen.se) utan kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 28 Oct 2015 00:24

 

856:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges svenska pastorsdjävlar

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Oct 2015 23:52

 

855:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges och satans homosexaccepterande pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.

 

En svensk kyrko-diakon Malin Molin (malin.molin@equmeniailerum.se, malin.molin@lerum.missionskyrkan.se) i någon av kyrkorna i Göteborgstrakterna avvisade via e-post adress från Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se), utan förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 14 Oct 2015 11:24

 

854:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges okristliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 9 Oct 2015 23:56

 

853:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenska kyrka.

 

Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande det djävligt svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade Torsten via en av kyrkans anställda; Carina Cederborg (carina.cederborg@saron.se). Saronkyrkan antog tidigare församlingsmedlemmar som lever i homosexuella partnerskap, trots att Bibeln är kristallklar att utövande av homosexualitet är synd. Satans typiskt svenska pastorsdjävlar älskar politiskt korrekta synder, men hatar Guds definition av synd, utesluter oskyldiga kristna och hindrar kristna äktenskap.

 

 

 

Date: Wed, 30 Sep 2015 16:11

 

852:a  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 25 Sep 2015 00:03

 

851:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 15 Sep 2015 20:15

 

850:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter, och inbjöds/kommenterades av en omvändande svensk pastor.

 

United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) församlingsplanterare (http://nyakyrkor.se) i Malmö avvisade Torsten via dess kreatör Magnus Persson (mp@united.nu), utan att förklara varför. Magnus Persson är en av kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net) som också har en tydlig koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin Hill Sect (korrekt stavat Hill Song: https://hillsong.com/family). I samtliga HillSect-kyrkor där Torsten har besökt har dess pastorer uteslutet Torsten, med lögner, förtal eller med simpel vägran att ange orsak till uteslutning (http://www.kyrkor.be/Tokyo-Lifehouse-Church-Japan.htm). Också andra människor varnar för ytliga och falska HillSects kyrkliga underhållningsindustri: (http://hillsongchurchwatch.com). Magnus Persson var en av de ursprungliga ledarna i Karismasekten (Stockholm Karisma Center); den svenska kyrkan som initierade samtliga kyrkors uteslutning av Torsten i Sverige och globalt, men Magnus Persson var inte direkt involverad i Karismasekten vid tidpunkten för dess uteslutning mot Torsten.

 

Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Equmeniakyrkan, anonymt avvisade Torsten via (info@equmeniailerum.se) utan att ange någon förklaring.

 

En pastor i Göteborgsområdet svarade trevlig och inbjudande, men samtidigt också med indikationer om att pastorn inte har tillräckligt förstått allvaret; att varje kyrkligt anställd som har mottagit min vädjan om hjälp men som har valt att avvisa eller att ignorera vädjan, faktiskt syndar mot Gud. Dessa avvisande/ignorerande svenska pastorers agerande vittnar om att satan styr pastorerna i Sverige i verkligheten angående deras avvisanden, emedan samma svenska pastorer i bästa fall kan tala om Gud på söndagar. Detta första undantag till pastor i Sverige bad nu om förlåtelse att han tidigare hade ignorerat Torsten. Denna pastor framförde önskan om att inte exponeras, vilket jag respekterar i detta fall.

 

 

 

Date: Tue, 8 Sep 2015 12:07

 

849:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 4 Sep 2015 23:26

 

848:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre djävliga svenska kyrkor.

 

Filadelfiaförsamlingen i Sorsele (http://pingst.sorsele.org) avvisade anonymt via (info.pingst@sorsele.org) utan kommentar eller förklaring.

 

Sannerudskyrkan i Kil (http://sannerudskyrkan.se) avvisade anonymt via (ungdomsledare@sannerudskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Frälsningsarmén Hisingskåren i Göteborg (http://www.fralsningsarmen.se/hisingskaren) avvisade anonymt via (hisingskaren@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 25 Aug 2015 13:27

 

847:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

EFS-Kyrkan i Skellefteå (http://www.efskyrkan.nu) avvisade Torsten via kyrkans präst Lars-Martin Lund (lars-martin.lund@efskyrkan.nu) utan att förklara något skäl.

 

 

 

Date: Wed, 19 Aug 2015 13:31

 

846:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av sju svenskdjävliga representanter för kyrkor i Sverige.

 

Pingst.se tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) avvisade via dess utgivare Ulrika Ramstrand (Ulrika.Ramstrand@pingst.se), utan förklaring.

 

Norrmalmskyrkan (bögkyrkan) i Stockholm (http://www.norrmalmskyrkan.se) avvisade anonym via (info@norrmalmskyrkan.se) utan förklaring. Kanske är det viktigare för denna satans kyrka att viga homosexuella par än att välkomna kristna.

 

Pingstkyrkan Vilhelmina (http://vilhelmina.pingst.se) avvisade anonymt via (info@vilhelmina.pingst.se) utan förklaring, men det kan gissas att den avvisande personen är dess pingstpastor och föreståndare Rolf Söderberg.

 

Fiskebäckskyrkan i Göteborg (http://www.fiskebackskyrkan.se) avvisade via dess ungdomsledare Tim Jansson (tim@fiskebackskyrkan.se), utan förklaring.

 

Equmeniakyrkan Ljurhalla (https://ljurhalla.se) avvisade via dess ordförande Gun Vårhall (gun.varhall@tele2.se), utan förklaring.

 

Hovslätts Missionskyrka i Jönköping (http://hovslattsmissionskyrka.se) avvisade via dess pastor och församlingsföreståndare David Hjelmqvist (david.hjelmqvist@hovslattsmissionskyrka.se), utan förklaring.

 

Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se) tillhörande Equmeniakyrkan avvisade via dess ordförande Peter Cedergårdh (peter.cedergardh@equmeniailerum.se), utan förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 11 Aug 2015 14:18

 

845:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 7 Aug 2015 12:31

 

844:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

ELM Roseniuskyrkan i Stockholm (http://roseniuskyrkan.se) avvisade Torsten utan förklaring via kyrkans svenska predikant Daniel Ringdahl (daniel.ringdahl@roseniuskyrkan.se).

 

 

 

Date: Fri, 31 Jul 2015 13:22

 

843:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges/satans homosexaccepterande präster.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 25 Jul 2015 23:51

 

842:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävliga svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 20 Jul 2015 23:53

 

841:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 8 Jul 2015 14:26

 

840:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 4 Jul 2015 23:58

 

839:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges okristliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt kyrkligt samfund.

 

Den svenska Katolska Kyrkans (http://www.katolskakyrkan.se) receptionist Elisabeth Kazinczy (elisabeth.kazinczy@katolskakyrkan.se) avvisade utan kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 24 Jun 2015 11:43

 

838:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sviniga kyrkopastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 17 Jun 2015 23:58

 

837:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges hjärtlösa kyrkopastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 10 Jun 2015 00:21

 

836:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 05 Jun 2015 23:48

 

835:e  Vädjan om hjälp.

Djävulska pastorer i Sveriges kyrkor.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 30 May 2015 00:12

 

834:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska kyrkopräster.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 25 May 2015 01:25

 

833:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges antikristliga kyrkopräster

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 13 May 2015 00:22

 

832:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Roseniuskyrkan i Stockholm (http://roseniuskyrkan.se) tillhörande trossamfundet Evangelisk Luthersk Mission (http://www.elmbv.se) reagerade via dess svenska predikant Martin Helgesson (martin.helgesson@roseniuskyrkan.se) med ett svenskt avvisande utan kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 07 May 2015 01:41

 

831:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges ondskefulla pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 30 Apr 2015 13:31

 

830:e  Vädjan om hjälp.

svenska pastorsdjävlarna

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 22 Apr 2015 19:56

 

829:e  Vädjan om hjälp.

Svenska pingstpastorsdjävlar.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Östersund (http://ostersund.pingst.se), via en svensk pingstpastor och pingstföreståndare, Niclas Forsberg (pastor@ostersund.pingst.se), pingstpastorsdjävligt avvisade med orden ”Hej Jag önskar att du tar bort Pingstkyrkan i Östersund från din mmaillista. Önskar dig lycka till Mvh Niclas Forsberg”. Naturligtvis kan jag inte önska Sveriges pingstkyrkodjävulskap ”lycka till” med dess fortsatta djävulskap, men jag hoppas självklart att de svenska pingstpastorsdjävlarna småningom omvänder sig från deras ondska och omänsklighet.

 

 

 

Date: Sat, 18 Apr 2015 23:52

 

828:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Pingstkyrkan Örnsköldsvik (http://www.pingst-ovik.se), via en svensk pingstpastor Nenna Åström (Nenna.Astrom@pingst-ovik.se), pingstpastorsdjävligt avvisade med orden ”Vill inte ha fler mail”.

 

Frälsningsarmén i Vilhelmina (http://www.fralsningsarmen.se/vilhelmina/) avvisade anonymt via (vilhelmina@fralsningsarmen.se) med dess frälsningsmilitanta svenska ord ”radera adressen tack.

 

 

 

Date: Wed, 08 Apr 2015 13:30

 

827:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges omoraliska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 03 Apr 2015 22:16

 

826:e  Vädjan om hjälp.

 

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …  

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 27 Mar 2015 09:32

 

825:e  Vädjan om hjälp.

Djävulska präster i svenska kyrkor.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 20 Mar 2015 00:13

 

824:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 12 Mar 2015 13:45

 

823:e  Vädjan om hjälp.

satans kyrkligt anställda

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svensk kyrkoanställd.

 

Fiskebäckskyrkan i Västra Frölunda (http://www.fiskebackskyrkan.se) tillhörande trossamfundet Svenska Alliansmissionen svarade via en av kyrkans anställda, Svante Wahlqvist (svante@fiskebackskyrkan.se), med avvisande svenska kommentarer. Den typiskt svenska kyrkorepresentanten skrev bland annat: ”Du är ju ett kapitel för sig. Jag gör som alla andra du anklagar - jag stänger mina öron. Jag vill inte ha någon kontakt med dig framöver. […] Har du verkligen så lite självinsikt att du inte kan problematisera ditt eget beteende?

 

 

 

Date: Thu, 05 Mar 2015 00:18

 

822:a  Vädjan om hjälp.

satans svenska kyrkopastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

EFS-kyrkan i Skellefteå (http://www.efskyrkan.nu) avvisade anonymt (info@efskyrkan.nu), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 24 Feb 2015 21:22

 

821:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 17 Feb 2015 23:47

 

820:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt pingstkyrka.

 

Ludvika Pingstförsamling (http://www.ludvikapingst.se) avvisade via pingstkyrkans medpastor Berit Stenstrand (berit@stenstrand.com), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 10 Feb 2015 01:20

 

819:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 04 Feb 2015 15:42

 

818:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 27 Jan 2015 21:57

 

817:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Jan 2015 12:27

 

816:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskkyrklig representant.

 

Härnösands Domkyrkoförsamling inom Svenska Kyrkan (http://www.harnosandsdomkyrka.se) avvisade via en fängelsepastor Christopher Gammeddehewa (gammeddehewa@telia.com), utan ytterligare förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 13 Jan 2015 22:27

 

815:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges svenskvidriga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk obarmhärtig kyrka.

 

EFS i Karlstad (http://efskarlstad.se) avvisade via kyrkans ordförande Ingrid Schmidt (ingrid.m.schmidt@gmail.com) med svenska ord Jag vill inte stå med på din mejllista. Ingrid Schmidt”.

 

 

 

Date: Sat, 10 Jan 2015 00:26

 

814:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Kumla (http://www.kumla.pingst.se) avvisade Torsten som spam via pingstpastorn Göran Holm (ghefc@comhem.se) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 30 Dec 2014 15:02

 

813:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 25 Dec 2014 02:35

 

812:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två representanter för svenska Katolska Kyrkan.

 

Svenska katolska biskopens assistent, Agnes Eggertz (Agnes.Eggertz@katolskakyrkan.se), avvisade med svenska ord ”Hej, önskar ej få flera mail. Mvh Agnes Eggertz. Biskopens och generalvikariens assistent, Katolska Biskopsämbetet, Box 4114, S- 102 62 Stockholm, E-post: agnes.eggertz@katolskakyrkan.se, biskopsassistent@katolskakyrkan.se, Tel: +46-8-462 66 03, Mobil: 070-259 37 77.

 

Svenska katolska biskopsämbetets generalvikarie och biskopsämbetets moderator, Pascal René Lung (generalvikarie@katolskakyrkan.se), avvisade med svenska ord ”tacksam om ni inte skickar flera brev”.

 

 

 

Date: Wed, 17 Dec 2014 12:46

 

811:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Betaniaförsamlingen Odensbacken (http://odensbacken.pingst.se) nära Örebro, tillhörande det djävliga trossamfundet ’Pingst’, avvisade Torsten via församlingens biträdande pingstpastor Bo Lundin (bo.lundin@odensbacken.pingst.se) samt via pingstkyrkans expedition (info@odensbacken.pingst.se). Svenska pingstpastorsdjäveln Bo Lundin svarade Vänligen stryk mig ur ditt mejl-register! Bo Lundin. Missionär & Biträdande Pastor / Missionary & Assistant Pastor, Betaniaförsamlingen Odensbacken / Bethany Church Odensbacken, +46 70 5260517”. Pingstkyrkans expedition skrev Vänligen stryk den här adressen ur ditt mejl-register!

 

 

 

Date: Fri, 12 Dec 2014 12:48

 

810:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga präster.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett kristet trossamfund i Sverige.

 

Katolska Biskopsämbetets Kansli (http://www.katolskakyrkan.se) avvisade anonymt via (sekretariat@katolskakyrkan.se) utan ytterligare kommentar eller uppgift om skäl.

 

 

 

Date: Thu, 04 Dec 2014 13:47

 

809:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Pingstkyrkan Hovslätt (http://www.hovslattpingst.se) i Jönköping svarade via kyrkans ungdomspastor Martin Hallebo (martin.hallebo@hovslattpingst.se) med svenskpastoralt oförstånd och ett avvisande ”Torsten. Jag vet inte varför jag står med på listan, men önskar att du strök mig från den. Jag hoppas du får den hjälp du behöver, men jag tror inte att mass-mail är rätt sätt. Med vänlig hälsning Martin”.

 

Tjugofyrakyrkan i Stockholm (http://www.tjugofyrakyrkan.se) avvisade via en av kyrkans svenska pastorsdjävlar, Nicklas Mörling (nicklas@tjugofyrakyrkan.se), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 26 Nov 2014 15:34

 

808:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävliga pingstpastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre djävliga svenska pingstkyrkor.

 

Svenska pingstkyrkodjävliga pingstkyrkan Stockholm Life Church (http://stockholmlife.se) avvisade anonymt via (info@stockholmlife.se), utan att uppge en förklaring.

 

Pingstkyrkan Filadelfiakyrkan i Storuman (http://www.storuman.pingst.se) avvisade anonymt via (filadelfia@storuman.pingst.se), utan ytterligare kommentar.

 

Pingstkyrkan Sionförsamlingen Linköping (http://pingstlinkoping.se) avvisade anonymt via (info@pingstlinkoping.se), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Mon, 17 Nov 2014 14:54

 

807:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Tjugofyrakyrkan i Stockholm (http://www.tjugofyrakyrkan.se) avvisade via en av kyrkans svenska pastorer, Lydia Mörling (lydia@tjugofyrakyrkan.se), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 13 Nov 2014 11:11

 

806:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.

 

 

 

Date: Tue, 04 Nov 2014 01:38

 

805:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges omänskliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

En föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan Connect Church i Göteborg (http://www.connectchurch.se) avvisade via en typiskt omänsklig svensk pingstkyrkopastor, Camilla Olsson (camilla.olsson@gilead.se), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 28 Oct 2014 00:16

 

804:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre djävliga svensk kyrkor.

 

Djävulska Filadelfiakyrkan i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) svarade via pingstkyrkans administratör Ann-Britt Fridolfsson (AnnBritt.Fridolfsson@filadelfia.nu) med avvisande svenska ord Tacksam om min mailadress tas bort från denna lista. mvh Ann-Britt Fridolfsson, Administratör, +468457 09 10, www.filadelfia.nu”.

 

Pingstkyrkan Hovslätt (http://www.hovslattpingst.se) avvisade via en anonym pingstkyrkodjävel (kyrkan@hovslattpingst.se) med orden Vi vill att du tar bort oss från maillistan, tack!”.

 

Kyrkan Lighthouse Christian Fellowship (http://lighthousestockholm.com) i Stockholm avvisade via kyrkdjävliga församlingsledaren Elin Solberg (elin.solberg@elimkyrkan.org) utan att uppge något skäl.

 

 

 

Date: Tue, 21 Oct 2014 16:44

 

803:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Överhörnäs (http://www.pingstoverhornas.se) avvisade genom pingstkyrkans ordförande, svensken Sture Söderholm (stures@telia.com), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 15 Oct 2014 00:13

 

802:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges ogudaktika pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrkdjävlig representant.

 

Kyrkan Lighthouse Christian Fellowship (http://lighthousestockholm.com) i Stockholm avvisade via kyrkdjävliga församlingsledaren Anders Solberg (anders.solberg@elimkyrkan.org) utan att uppge något skäl.

 

 

 

Date: Mon, 13 Oct 2014 14:44

 

801:a  Vädjan om hjälp.

Djävulens svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige (http://www.fralsningsarmen.se) officiellt avvisade en oskyldig kristen man från deras tossamfund genom dess Informationsansvarig för Frälsningsarmén i Sverige, Bert Åberg (bert.aberg@fralsningsarmen.se), och anonymt via samfundets generella adress (info@fralsningsarmen.se). Det svenskdjävliga kyrkoetablissemanget i Sverige, som inkluderar Frälsningsarmén i Sverige, uteslöt och avvisade Torsten utan att informera om Frälsningarméns skäl till uteslutningen och avvisningen.

 

Ludvika Pingstförsamling (http://www.ludvikapingst.se) avvisade via föreståndaren och svenska pingstpastorsdjäveln Bo-Anders Stenstrand (boanders@stenstrand.com), som också har initierat kyrkodjävliga Life Center (http://www.lifecenter.se), och pingstkyrkodjäveln uppger inget skäl för avvisningen.

 

 

 

Date: Wed, 01 Oct 2014 09:40

 

800:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska pingstkyrkodjävlar.

 

Ludvika Pingstförsamling (http://www.ludvikapingst.se) avvisade anonymt via (ludvika.pingst@telia.com) utan ytterligare kommentar.

 

Pingstkyrkoprofilen Conny Söder (conny.soder@pingst.se) avvisade utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 23 Sep 2014 11:59

 

799:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt ogudaktig svensk kyrka.

 

Kristofferkyrkan i Karlshamn (http://www.kristofferkyrkan.se) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Equmeniakyrkan avvsiade likgiltigt via en anonym pastorsdjävel (sannolikt Mikael Karlendal) (kristofferkyrkan@telia.com) med svenska ord: ”Kan du stryka kristoffferkyrkan@telia.com från din utsändingslista, tack. Med vänlig hälsning, Pastorn”.

 

 

 

Date: Wed, 17 Sep 2014 11:52

 

798:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 09 Sep 2014 22:16

 

797:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en sedvanligt djävlig svensk pingstkyrka, en Frälsningsarmé och en djävlig EFK-kyrka.

 

Pingstkyrkan Betelförsamlingen Hönö (http://betelkyrkan.nu) avvisade kallt svenskt via kyrkans pingstkyrkodjävliga ordförande Marcus Texén (marcus@sprink.se) utan ytterligare kommentar.

 

Frälsningsarmén i Borlänge avvisade anonymt via borlange@fralsningsarmen.se, utan ytterligare kommentar.

 

Betel Runemo i Bollnäs (http://www.betelrunemo.se) tillhörande EFK och Trosgnistan avvisade anonymt via info@runemo.net (info@betelrunemo.se), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 02 Sep 2014 11:34

 

796:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en sedvanligt djävlig svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan Österbymo avvisade anonymt och kallt (pingstosterbymo@gmail.com) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 26 Aug 2014 21:16

 

795:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan Hovslätt i Jönköping (http://www.hovslattpingst.se) svarade via en pingstpastorsdjävel Peter Klint (peter.gunilla@telia.com) med avvisande svenska ord Kan du ta bort mig från din sändlista, tack! Mvh /Peter”.

 

 

 

Date: Wed, 20 Aug 2014 13:23

 

794:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.

 

Citykyrkan Örebro (http://citykyrkan.se) avvisade via kyrkpersonen Jan Lindhe (jan.lindeh@citykyrkan.se) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 13 Aug 2014 09:37

 

793:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svensk kyrkor.

 

Connect Church i Göteborg (http://www.connectchurch.se) avvisade via den svenska pastorsdjäveln Anders Olsson (anders.olsson@gilead.se) utan ytterligare kommentar.

 

Frälsningsarmén Västervik (vastervik@fralsningsarmen.se) svarade anonymt och otydligt; gissningsvis med avsikten att meddela att de inte vill bli kontaktad igen - med följande ord Till dig Torsten! Vi vill Frälsningsarmen i Västervik

 

 

 

Date: Sat, 09 Aug 2014 00:34

 

792:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga svenska pingstkyrkor, men kommenterades trevligt av en pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Varberg (http://www.varbergpingst.com) avvisade via en pingstpastorsdjävel Ola Olofsson (ola@varbergpingst.com) med svenska kalla ord ”Jag vill bli avförd från denna mejllista.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade via pingstkyrkans ungdomspastor Johan Brännberg (johan.branmberg@botkyrkapingst.se) utan ytterligare kommentar.

 

Pingstkyrkan i Karlskoga (http://www.karlskoga.pingst.se) svarade faktiskt trevligt via dess pastor Stefan Sternmo (info@karlskoga.pingst.se) med en vilja att bedja ”Tack för ditt brev till oss. Vi kommer att be för dig att du hittar en lärjungamässig gemenskap och en kristen kvinna att dela livet med. Bön i Jesu namn är en hjälp som vi och du tror på. Lev väl i Guds nåd och kraft. Önskar dig allt gott i framtiden. Mvh Stefan Sternmo, pastor av bara nåd, Pingstförsamlingen Karlskoga”.

 

 

 

Date: Tue, 29 Jul 2014 02:07

 

791:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 22 Jul 2014 01:52

 

790:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant. Frälsningsarmén (http://www.fralsningsarmen.se) avvisade via Lars Beijer (lars.beijer@fralsningsarmen.se) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 16 Jul 2014 01:50

 

789:e  Vädjan om hjälp.

Djävliga svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 12 Jul 2014 15:20

 

788:e  Vädjan om hjälp.

De djävulska pingstpastorerna i Sverige utesluter, ljuger och avvisar de oskyldiga – och Sveriges pingstpastorer vägrar att omvända sig ifrån ondska.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.

 

Filadelfiaförsamlingen i Åsele (www.kyrktorget.se/filadelfia.asele) avvisade anonymt via (info@asele.pingst.se) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Sat, 05 Jul 2014 18:30

 

787:e  Vädjan om hjälp.

satans kyrkliga pastorsdjävlar i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 28 Jun 2014 15:36

 

786:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges onda pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 18 Jun 2014 01:21

 

785:e  Vädjan om hjälp.

Djävulska svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.

 

Centrumkyrkan i Vallentuna (http://www.ckvallentuna.se), via kyrkans ordförande Lars-Bertil Ohlsson (larsbertil.ohlsson@telia.com), avvisade utan ytterligare kommentar.

 

En svensk representant i European Baptist Federation (http://www.ebf.org) och koordinator på svenskdjävliga trossamfundet Equmeniakyrkans kansli, Christer Daelander (christer.daelander@equmeniakyrkan.se), avvisande utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 11 Jun 2014 00:50

 

784:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett kyrkligt trossamfund i Sverige.

 

Det djävulska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) (http://www.efk.se/om-efk/kontakt.html) avvisade anonymt, via kontaktadressen (info@efk.se) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 03 Jun 2014 11:36

 

783:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 28 May 2014 10:49

 

782:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.

 

Pingstförsamlingen Centrumkyrkan i Vallentuna (http://www.ckvallentuna.se) svarade avvisande genom kyrkans föreståndare och pingstpastorsdjävel Bengt Richter (kyrkan@ckvallentuna.se, kyrkan@vallentunapingst.se) med följande svenska ord ”Vi/jag undanber oss ytterligare brev från Dig. För Vallentuna Pingstförsamling, Bengt Richter, Föreståndare, bengt@ckvallentuna.se”.

 

Lyckebokyrkan i Storvreta (http://lyckebokyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade anonymt med begäran om borttagning från mottagarlistan via (info@lyckebokyrkan.se, lyckebokyrkan@ebrevet.nu) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 23 May 2014 12:28

 

781:a  Vädjan om hjälp.

satan härskar genom svenska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga svenska kyrkor.

 

Djävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se/web/Sverigeavdelningen.aspx) svarade via dess expeditionssekreterare Gunvor Staiger (gunvor.staiger@alliansmissionen.se) med avvisande svenska ord ”Jag önskar ej mottaga fler brev från dej! Därför ber jag dej omgående raderar min e-postadress från din sändlista! Mvh, Gunvor Staiger (fd Gustavsson). Adm.sekreterare, 036-30 61 62, Svenska Alliansmissionen, Västra Storgatan 14, 553 15 JÖNKÖPING, SAM www.alliansmissionen.se

 

Djävulska Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) svarade via dess samordnare för unga vuxna Caroline Jörnland (caroline.jornland@saron.se) med en avvisande exklamation ”Hej! Jag vill inte mottaga fler brev tack!

 

 

 

Date: Mon, 12 May 2014 13:16

 

780:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt avvisande genom kyrkans föreståndare och dess svenska pastorsdjävul Joakim Hagerius (joakim.hagerius@saron.se) med de svenska orden ”Kan du vara vänlig att ta bort mig från din mejl lista. Med vänlig hälsning, Joakim” Satan’s Saronkyrkan med svenska pastorsdjävulen Joakim Hagerius ville tydligen välkomna homosexuella par som medlemmar i sin svenska djävulskyrka, men naturligtvis avvisar kyrkan kristna som tror på Guds Ord och avvisar kristna singlar som tror på Gudsordnade äktenskap.

 

 

 

Date: Fri, 09 May 2014 12:02

 

779:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 02 May 2014 15:02

 

778:e  Vädjan om hjälp.

Djävliga svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av fyra kyrkliga representanter i Sverige

 

Citykyrkan in Linköping (http://citykyrkan.nu) svarade via kyrkans svenska pastorsdjävel Mattias Eveborn (mattias@citykyrkan.nu) med en förmodad bannlysning av Torsten ifrån Citykyrkan med anledning av att Torsten uppfattas att inte vara en riktig/uppriktig kristen. Den svenska pastorsdjäveln vägrade att besvara Torsten’s efterfrågan om ett förtydligande.

 

Date:

Tue, 22 Apr 2014 08:20:45 +0000

From:

mattias@citykyrkan.nu

To:

info@Sweden-is-satanic.com

Subject:

Re: 777:e Vädjan om hjälp.

 

Torsten!

 

Jag ser ingen möjlighet att hjälpa dig över mail. Om du vill ha ett personligt samtal är du välkommen att boka det med mig i Linköping. Jag ser dock ingen möjlighet att hjälpa dig med äktenskap. Är du uppriktigt intresserad av att följa Jesus och därmed lägga av ditt förtal av kyrkorna i Sverige så kan det finnas möjlighet till kristen gemenskap.

 

Jag önskar därför att du tar bort citykyrkan i Linköping från din e-post lista: info@citykyrkan.nu.

 

Tack!

 

/Mattias Eveborn

Pastor

 

Date:

Tue, 22 Apr 2014 22:09:47 +1000

From:

nenzen@nenzen.org

To:

mattias@citykyrkan.nu, info@citykyrkan.nu

Subject:

respons

 

Citykyrkan i Linköping,

 

Mattias Eveborn,

 

Som en typisk svensk pastor proklamerar du att din kyrka har ”ingen möjlighet att hjälpa [dig] med äktenskap”.

 

Ett ömsesidigt ingående av äktenskap förutsätter relation, och relation förutsätter kommunikation, och kommunikation förutsätter att två personer är samordnade i tid och rum (möte). Om människor som önskar äktenskap saknar mötesplatser där möten kan ske, eller där kommunikation uteblir, saknas också möjlighet till relationer. Utan relationer saknas möjlighet till äktenskap.

 

Det du proklamerar är logiskt sett alltså antingen (1) att din kyrkas 80 medlemmar inte möter och kommunicerar med varandra, eller (2) att omöjligheten till hjälp inte är generell men är specifik för Torsten – med andra ord att kyrkans medlemmar möter och kommunicerar med varandra men att personen Torsten inte kan/får möta och kommunicera. Vilket menar du?

 

Du skriver även ”Är du uppriktigt intresserad av att följa Jesus och därmed lägga av ditt förtal av kyrkorna i Sverige så kan det finnas möjlighet till kristen gemenskap.”. För det första, att beskriva obarmhärtiga pastorer i Sverige som obarmhärtiga är sann beskrivning. Det skulle vara en lögn att beskriva obarmhärtiga pastorer i Sverige som barmhärtiga. Likaledes är det sant att beskriva djävulska präster i Sverige som djävulska. Det är inte förtal att säga sanning om kyrkor till kyrkor. För det andra, säger du att jag inte är uppriktig i att följa Jesus eftersom jag ”förtalar” kyrkor. Du anser alltså att jag inte är en riktig/uppriktig kristen. För det tredje, säger du att som en konsekvens av att jag inte är en riktig/uppriktig kristen saknas möjlighet till kristen gemenskap. Min fråga till dig är därför: Har du officiellt uteslutit mig från kyrkan på grund av att jag inte är en riktig kristen?

 

Torsten Nenzén

 

Equmeniakyrkans församlingsutvecklare, svensken Krister Gunnarsson (krister.gunnarsson@equmeniakyrkan.se), svarade okristligt med avvisande svenska ord: ”Ber dig vänligen att ta bort min adress från listan för dina utskick.

 

Metodistkyrkans negativa distriktsföreståndare, svensken Alf Englund (alf.englund@bredband.net), svarade okristligt med avvisande svenska ord: ”Vänligen! Jag vill bli struken ur den lista som får mailen “Vädjan om hjälp”. Jag får erkänna att jag inte läser mailen eftersom anslaget i rubrikerna alltid är så negativt. Så stryk min mail alf.englund@metodistkyrkan.se eller om det är via alf.englund@bredband.net de skickas vill jag ha den adressen struken. Hälsningar /Alf

 

Ljurhalla Missionskyrka (http://ljurhalla.se) svarade via kyrkans svenska ”pastor” Krister Johansson (krister.johansson@ljurhalla.com) med okristligt avvisande: ”Jag vill att du tar bort min mailadress krister@bodaryd.se från din lista. Uppskattar inte det du skriver i ditt brev där du angriper min kollega Alice, det tar du bort med en gång. Hur kan du be mig om hjälp? Enligt dig så är jag ju en pastor som tjänar allt annat än Gud, så jag har väl inget jag kan göra för dig? Du vet om att det du håller på med är förtal och är brottsligt. m.v.h Krister

 

 

 

Date: Mon, 21 Apr 2014 23:26

 

777:e  Vädjan om hjälp.

Kyrkliga djävlar med prästkragar i Sverige.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrklig representant. Ljurhalla Missionskyrka (http://ljurhalla.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade via en kyrklig svensk ledare Alice Andersson (ungdomsledare@ljurhalla.com) med avvisande svenska ord ”Jag begär att min mailadress raderas.”

 

 

 

Date: Thu, 17 Apr 2014 01:09

 

776:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 11 Apr 2014 11:08

 

775:e  Vädjan om hjälp.

Omänskliga pastorssvinen i svenska kyrkor.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.

 

Equmeniakyrkan Region Öst avvisande via en Equmenia föreningsutvecklare (ida-maria.brengesjo@equmenia.se) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 02 Apr 2014 00:22

 

774:e  Vädjan om hjälp.

Omänskliga pastorsdjävlar i svenska kyrkor.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.

 

Pingstkyrkan i Hudiksvall (http://www.hoglidenkyrkan.se), tillhörande det sataniska svenska trossamfundet Pingst, avvisade via kyrkans föreståndare och pingstpastor GertOve Liw (gertove.liw@hoglidenkyrkan.se) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 26 Mar 2014 01:41

 

773:e  Vädjan om hjälp.

De inhumana djävulspastorerna i de svenska kyrkorna.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.

 

Gredelbykyrkan i Knivsta (http://gredelbykyrkan.se) tillhörande det djävulska svenska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade anonymt (info@gredelbykyrkan.se) med ett okristligt avvisande, utan ytterligare kommentar.

 

Distriktsföreståndare i Västerbotten för det djävliga trossamfundet EFS svarade via Kristoffer Hedman (kristoffer.hedman@efsvasterbotten.se) med ett okristligt avvisande, utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 18 Mar 2014 17:05

 

772:a  Vädjan om hjälp.

De omänskliga djävulspastorerna i de svenska kyrkorna.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 11 Mar 2014 15:18

 

771:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 05 Mar 2014 10:40

 

770:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 25 Feb 2014 14:15

 

769:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka. Timrå Pingst (http://timrapingst.se) svarade okristligt via en anonym pingstkyrkodjävel (expedition@timrapingst.se) med orden Vi vill ej mottaga fler brev.

 

 

 

Date: Thu, 20 Feb 2014 14:53

 

768:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges omänskliga pastorsdjävlar.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrklig representant. Det djävliga trossamfundet Equmenia avvisade via dess regionsamordnare Anders Bernspång (anders.bernspang@equmenia.se) utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 12 Feb 2014 12:46

 

767:e  Vädjan om hjälp.

Svenska pastorer är omänskliga och sataniska

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en pingstkyrklig organisation

 

Föreningen Nyhemsveckan i Mullsjö (http://www3.nyhemsveckan.se) tillhörande det djävulska samfundet Pingst (info@nyhemsveckan.se) svarade anonymt med ett avvisande, utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 05 Feb 2014 23:58

 

766:e  Vädjan om hjälp.

Svenska pastorer uppför sig som odjur.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 28 Jan 2014 21:46

 

765:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges svenskdjävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.

 

Föreningsutvecklaren för det svenskdjävulska trossamfundet Equmenia, svensken Anja Wändal (anja.wandal@equmenia.se), begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp utan ytterligare kommentar.

 

Regionsamordnaren för det svenskdjävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, svensken Irene Strålberg (irene.stralberg@equmenia.se), begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 21 Jan 2014 01:36

 

764:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.

 

 

 

Date: Thu, 16 Jan 2014 11:55

 

763:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges okristliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkliga representanter.

 

Pingstkyrkan i Örnsköldsvik svarade via kyrkans föreståndare och svenska pingstpastorsdjävul, Stefan Beimark (Stefan.Beimark@pingst.se), med okristligt avvisande svenska ord ”Hej Torsten, Får jag vänligen be dig ta bort mig från din mejllista. Jag har inte möjlighet att hjälpa dig. Mvh Stefan, Stefan Beimark, Föreståndare & pastor, Pingstkyrkan Örnsköldsvik, 0660-29 52 50”.

 

Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige (http://www.adventist.se) svarade via samfundets missionssekreterare, svensken Daniel Hailemariam (daniel.hailemariam@adventist.se), med ett Adventistsamfundiskt och okristligt avvisande ”Hej, Kan du radera mitt namn från din mejllista? Tack på förhand. With best regards, Daniel Hailemariam, Missionssekreterare/Executive Secretary, Adventistsamfundet i Sverige/Seventh-day Adventist Union in Sweden, Box 536, 101 30 Stockholm, Sweden, daniel.hailemariam@adventist.se, 08 – 545 297 73 (direkt), 073 – 776 24 07 (mobil)”.

 

 

 

Date: Wed, 08 Jan 2014 01:54

 

762:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Uppsala (http://www.uppsala.pingst.se) svarade via kyrkans svenska pingstpastorsdjävel Dan Salomonsson (dan.salomonsson@uppsalapingst.se) med ett sedvanligt pingstpastorsdjävligt avvisande. Pingstkyrkan skrev ”Stryk mig från maillistan. dan.salomonsson@uppsalapingst.se”.

 

 

 

Date: Tue, 31 Dec 2013 05:35

 

761:a  Vädjan om hjälp.

Omänskliga svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.

 

 

 

Date: Tue, 24 Dec 2013 17:02

 

760:e  Vädjan om hjälp.

Omänskliga svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av fyra djävliga svenska kyrkor.

 

Det djävulska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se), svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation, svarade via dess verksamhetsledare Ingrid Svanell (Ingrid.Svanell@pingst.se) med ett okristligt avvisande, genom orden ”önskar få min adress raderad från utskick. Ingrid Svanell, Pingst - fria församlingar i samverkan, Verksamhetsledare, Pingst Församling, Telefon: 08-619 25 56, Epost: ingrid.svanell@pingst.se, Webb: www.pingst.se, Twitter: @ISvanell, Box 15144, 167 15 Bromma, Gustavslundsvägen 18, 167 15 Bromma”.

 

Pingstkyrkan i Skövde (http://skovdepingst.se) svarade via en svensk pingstpastorsdjävel och föreståndare Sven Bengtsson (sven.bengtsson@skovdepingst.se) med ett okristligt avvisande genom orden ”Vänligen avför följande mailadress från listan för dessa massutskick, sven.bengtsson@skovdepingst.se, Tack. Sven.”.

 

Korskyrkan i Stockholm (http://www.korskyrkanstockholm.se) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp via kyrkans ungdomsledare Daniel Thorvaldsson (thorvaldsson@korskyrkanstockholm.se), utan ytterligare kommentar.

 

Furusjö Allianskyrka (http://www.furusjoallianskyrka.se) i Habo begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp via kyrkans ordförande Magnus Bromander (karl-magnus.bromander@telia.com), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 19 Dec 2013 01:50

 

759:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges okristliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 10 Dec 2013 15:21

 

758:e  Vädjan om hjälp.

djävulen och svenska pastorer samarbetar bra

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.

 

Fjorton djävliga svenska kyrkor valde att blockera min 757:e vädjan om hjälp som spam, som satan vill, istället för att lyda Jesus Kristus genom att välkomna och hjälpa. Dessa fjorton djävliga svenska kyrkor är:

 

1.             pastor@centrumkyrkan.nu

2.             gustaf.bjorkman@fiskeback.missionskyrkan.se

3.             info@metodistkyrkan.se

4.             info@vasakyrkan.nu

5.             salem.rystad@lkpg.visit.se

6.             info@vilhelmina.pingst.se

7.             info@skogsrokyrkan.se

8.             info@united.nu

9.             ordforande@storegardskyrkan.se

10.         info@allianskyrkan.nu

11.         info.ostersund@efs.nu

12.         info@efsovik.se

13.         filadelfia@storuman.pingst.se

14.         info@forsbrokyrkan.se

 

 

 

Date: Wed, 04 Dec 2013 12:38

 

757:e  Vädjan om hjälp.

Pingstkyrkodjävlarna i Sverige avvisar som satan.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två ”pingstkyrkodjävlar”.

 

Pingstkyrkan i Skövde (http://skovdepingst.se) svarade genom en svensk ”pingstkyrkodjävel” Simon Holst (simon.holst@skovdepingst.se) med avvisande svenska ord ”Du får gärna ta bort mig från din e-postlista: simon.holst@skovdepingst.se. Mvh Simon, Simon Holst. Assisterande Pastor Pingst Skövde”.

 

Pingstkyrkan i Skövde (http://skovdepingst.se) svarade genom ytterligare en svensk ”pingstkyrkodjävel” Martin Larsson (martin.larsson@skovdepingst.se) med avvisande svenska ord ”Du får gärna radera mig från din e-postlista. Mvh Martin, Martin Larsson, Ungdomspastor, Pingst Skövde”.

 

 

 

Date: Tue, 26 Nov 2013 16:37

 

756:e  Vädjan om hjälp.

De djävliga svenska pingstkyrkorna.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

En svenskdjävlig pingstkyrka agerade för att skada Torsten, och en annan svenskdjävlig pingstkyrka agerade för att undvika att hjälpa Torsten.

 

Pingstkyrkan i Hällevadsholm (http://www.kyrktorget.se/hallevadsholm-pingst) agerade som satan när denna pingstkyrka sökte att skada Torsten, genom att anmäla Torstens vädjan om hjälp som spam (pingstkyrkan.hallevadsholm@live.com). Möjlighet fanns att vilja hjälpa, möjligheten fanns att skriva ett svarsbrev till Torsten, möjlighet fanns att semiautomatiskt bli avförd från listan via länk, och möjlighet fanns att helautomatiskt bli avförd från listan via länk, men pingstkyrkan ville bara skada – som satan.

 

Pingstkyrkan i Skövde (http://skovdepingst.se) valde att blockera min vädjan till kyrkans allmänna adress (kyrkan@skovdepingst.se), istället för att hjälpa, och istället för att svara.

 

 

 

Date: Tue, 19 Nov 2013 13:41

 

755:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter i Sverige.

 

Adventistkyrkan i Stockholm (http://stockholm.adventkyrka.se) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Sjundedags Adventistsamfundet (http://www.adventist.se) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom en anonym svensk Adventist (stockholm@adventist.se), utan ytterligare kommentar.

 

Baptisternas Svealandsdistrikt (http://www.bsd.baptist.se) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Equmenia Svealand (http://www.equmenia.se/regioner/svealand) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom en svensk pastorsdjävel och distriktsföreståndare, Christer Hambre (christer@bsd.baptist.se), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 12 Nov 2013 21:31

 

754:e  Vädjan om hjälp.

Hycklande Livets Ord i Uppsala blockerar nu Torsten.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades hemlighetsfullt av Livets Ord i Uppsala och Ulf Ekman, samt avvisades personligen av Göteborgskyrkan.

 

Endast en e-post adress av alla svenska pastorer i sändlistan blockerades i föregående utskick till Sveriges pastorer. Ulf Ekman har mottagit min vädjan om hjälp i många år, men han har aldrig någonsin besvarat någon av mina vädjanden till honom, och uppenbarligen saknar Ulf Ekman det kurage som fordras att deklarera direkt till mig att han är likgiltig, eller att deklarera att han inte vill vara behjälplig. Det är naturligtvis lättare att spamanmäla mig än att be mig personligen att bli avförd som mottagare av ytterligare vädjanden. Till och med nära B.E. skulle ha kunnat uttala nyligen ”Man kan ju inte bara avskriva honom.” Men Ulf Ekman tycker uppenbarligen att det är förenligt med Guds Ord att avskriva människor.

 

ulf.ekman@livetsord.se,"2013-11-04 13:30:13","550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering.

 

Göteborgskyrkan i Göteborg (http://goteborgskyrkan.se) svarade via en svensk kyrkdjävel, Sara Kling (sara.kling@goteborgskyrkan.se), med ett okristligt avvisande ifrån kyrkan. Den djävligt avvisande skrev ”Du får gärna ta bort vår adress (info@goteborgskyrkan.se) från din mail-lista Tack! Mvh Sara Kling

 

 

 

Date: Tue, 05 Nov 2013 00:21

 

753:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrkdjävlig svensk. Den svenska pastorsdjävulen Stanley Sjöberg (stanley.sjoberg.wk@gmail.com) skrek ut sin avsky mot mig med fyra ord – och tre utropstecken. Pastorsdjävulen skrev ”Sluta med dina brev!!!” Märkligt nog sade pastorsdjävulen sex veckor innan att han ville få brev ifrån mig, när han skrev ”Jag har nu ändrat min mailadress / I have changed my mail adress to stanley.sjoberg.wk@gmail.com” Cirka åtta år tidigare kommenterade den arroganta svenska pastorsdjävulen ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” Att döma endast utifrån Stanley Sjöbergs ord och gärning i detta är en logisk slutsats att personen inte ännu är en kristen, eftersom Sjöberg vägrar att följa Jesus i detta. Sjöbergs ord och gärning i detta vittnar om satan. Endast Gud kan döma rätt utifrån Guds kunskap om hans hjärta.

 

Sex veckor sedan (http://www.kyrkor.be/130924.htm) informerade jag om Stanley Sjöberg, detta:

Den heretiska, ständigt antagonistiska, arroganta och djävulska pastorn Stanley Sjöberg (stanley.sjoberg.wk@gmail.com), som pensionär bedriver sin Webbkyrka (http://webbkyrkan.com), beslöt sig att vilja prenumerera till min vädjan efter det 746:e vädjandebrevet. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg existerar inte i adresslistan, men djäveln e-postade ändå en information om ändrad mailadress. Tidigare kommenterade pastorsdjävulen Sjöberg hjärtlöst och tanklöst ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” Genom pastorsdjävulens nya meddelande har hans adress tillförts listan. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg skrev nu ”Jag har nu ändrat min mailadress / I have changed my mail adress to stanley.sjoberg.wk@gmail.com”.

 

 

 

Date: Mon, 28 Oct 2013 07:34

 

752:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskt kyrklig representant. Det djävliga svenska trossamfundet Equmeniakyrkan (http://equmeniakyrkan.se) svarade via kansliets församlingsutvecklare (avvecklare) och huvudansvarig för samfundets ”livnära” smågrupper (t.ex. Alpha-grupper i Nycky Gumbel’s ande: http://www.kyrkor.be/Holy-Trinity-Brompton-StJudes-London-UK.htm), Mattias Neve (mattias.neve@equmeniakyrkan.se), som okristligt skrev avvisande ”Vänligen ta bort min e-postadress från din sändlista. /Mattias Neve”.

 

 

 

Date: Wed, 23 Oct 2013 05:39

 

751:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävulsk kyrklig representant. Församlingsutvecklaren (församlingsavvecklare) och distrikssekreteraren för svenskdjävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, Roger Henningsson (roger.henningsson@equmeniakyrkan.se), svarade med okristligt avvisande ”Du kan ta bort min adress ur din utskickslista. Tack på förhand! Mvh Roger H”.

 

 

 

Date: Mon, 14 Oct 2013 19:26:01

 

750:e  Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pastorsdjävel. Ljurhalla Missionskyrka (http://ljurhalla.se), tillhörande moralförvirrade trossamfundet Equmeniakyrkan, begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom svenska pastorsdjäveln Krister Johansson (pastor@ljurhalla.com), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 08 Oct 2013 18:28

 

749:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ytterligare en svenskdjävlig kyrka.

 

Pingstkyrkan i Bollnäs (http://pingstkyrkanbollnas.se) okristligt avvisade genom kyrkans svenska pingstpastorsdjävel Samuel Wennstig (samuel@pingstkyrkanbollnas.se) med pingstpastoralt avvisande ord ”Hej! Tacksam om följande adresser tas bort från Din mail-lista: samuel@pingstkyrkanbollnas.se, info@pingstkyrkanbollnas.se MVH /Samuel”.

 

 

 

Date: Wed, 02 Oct 2013 23:42

 

748:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av 5 kyrkliga representanter, och kommenterades av 1 svensk kyrkor.

 

Efter den 746:e vädjan om hjälp (http://www.kyrkor.be/130917.htm) beslutades via Livets Ords server att avvisa mitt vädjandebrev som spam. Av samtliga mottagare till det 747:e vädjandebrevet var Uppsala Livets Ords server (livetsord.se) den enda server som returnerade ett felmeddelande om spam. E-post adressen (ulf.ekman@livetsord.se) har existerat i adresslistan sedan år 2010, och andra *@livetsord.se e-post adresser har funnits med sedan år 2004, men Livets Ords servrar har tidigare aldrig avvisat mitt vädjandebrev som spam. Ulf Ekman har aldrig någonsin besvärat sig om att svara.

 

Final-Recipient: rfc822; ulf.ekman@livetsord.se

Original-Recipient: rfc822;ulf.ekman@livetsord.se

Action: failed

Status: 5.7.1

Remote-MTA: dns; mail.livetsord.net

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering.

 

Pingstkyrkan i Vaggeryd (http://pingstvaggeryd.se) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom föreståndaren och pingstpastorsdjäveln Henrik Mjörnell (info@vaggeryd.pingst.se), utan ytterligare kommentar.

 

Elimkyrkan i Götene (http://elimkyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom svenska pastorsdjäveln Erik Bryskhe (erik@elimkyrkan.se), utan ytterligare kommentar.

 

Förebergs Missionsförsamling i Rörvik (http://www.tussilagon.com) tillhörande djävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom församlingens ordförande Daniel Svärd (daniel_svard@telia.com), utan ytterligare kommentar.

 

Centrumkyrkan i Heby (http://centrumkyrkanhebysala.blogspot.se) svarade lättsinnigt, obarmhärtigt och okristligt via dess svenska pastor Kjell Tofter’s praktikant Johan Rye-Danjelsen (johanrye@hotmail.com) (info@centrumkyrkan.info). Centrumkyrkan i Heby anser att barmhärtighet, godhet och mänskliga relationer inte ingår i de kristnas uppdrag. Denna svenska kyrka skrev: ”Hej Torsten! Jag har hand om mailen för Centrumkyrkan i Heby, som står med på din adresslista (www.centrumkyrkan.info). Vi är en mindre församling cirka 12 mil från Stockholm, som älskar Jesus och gärna hjälper våra medmänniskor. Du är varmt välkommen hit (det är en fin plats att leva på). Vi ordnar inte äktenskapliga kontakter, vilket vi inte heller ser som vår uppgift att göra. Vi har varken genom Bibeln eller genom tilltal från Gud fått i uppdrag att ordna äktenskapliga kontakter. Vårt mål från församlingens sida är att hjälpa människor att hitta fram till Jesus, vilket innebär att vi tillsammans uppmuntrar och styrker varandra i en lärjungaskapande miljö. Självklart uppstår personliga kontakter mellan medlemmar naturligt vilket vi ser som positivt. (Själv mötte jag min hustru på just det sättet i Centrumkyrkan i Heby). Jag säger samma sak till dig som jag en gång hörde en pastor kärleksfullt säga: "om du har en längtan efter en hustru, är det antagligen Gud som har lagt ner den i dig. Då har han en avsikt med det och en plan för hur ni ska möta varandra." Du är som sagt varmt välkommen hit till Heby, däremot vill vi att du tar bort www.centrumkyrkan.info från din maillista. Var välsignad, Johan Rye-Danjelsen” , ”Hej igen Torsten! Jag är administratör och praktikant i Ck Heby, där jag har ansvar för en del av medlemmarna. Det är till denna min adress som dina mail kommer eftersom Ck:s mail vidarekopplas hit. Jag har vidarebefordrat dina mail till pastor Kiell och pratat med honom om hur vi kan bemöta dig och han bad mig skicka ett svar till dig, dvs mailet du fick tidigare. Jag har svarat i kärlek och ber dig att själv visa sådan när du tar bort centrumkyrkan.info från listan med utskick. /Johan Rye-Danjelsen

 

Frågorna varför, när och hur kyrkan bör bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap har utretts i tidigare brev, bland annat här: http://www.kyrkor.be/051118.htm och här http://www.kyrkor.be/051129.htm.

 

(Jakobsbrevet 2:13-20)

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

 

(Lukas 10: 25-37)

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

 

(Ordspråksboken 3:27-28)

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.

 

(Matteus 23:3)

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”

 

Jesu efterföljares uppdrag är att tjäna sin nästa (Matt.20:25-28) (servant leadership) och att göra alla folk till Jesu lärjungar (Matt.28:19-20). Om nödvändigheten att vilja tjäna sin nästa har förklarats i tidigare brev, bland annat med denna text:

 

”Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar hela livets välbehag inför Gud.

 

·          Hjälp de heliga med vad de behöver. (Rom.12:13)

·          Älska varandra uppriktigt. (Rom.12:9)

·          Lev i endräkt med varandra. (Rom.12:16)

 

En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan. Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot oberoende av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja.

 

·          Var och en av oss skall tjäna sin nästa, (Rom. 15:2)

·          Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. (Gal. 5:13)

·          Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh. 13:35)

 

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).

 

·          Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

 

Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor.”

 

 

 

Date: Tue, 24 Sep 2013 14:25

 

747:e  Vädjan om hjälp.

Kyrkdjävlar i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkdjävlar.

 

Saronkyrkan i Göteborg (http://www.saron.se), tillhörande Evangeliska Frikyrkan, svarade okristligt via en svensk kyrkdjävel Karin Kylberg (info@saron.se) med de avvisande orden ”Var vänlig ta bort denna adress från utskickslistan.”.

 

Den heretiska, ständigt antagonistiska, arroganta och djävulska pastorn Stanley Sjöberg (stanley.sjoberg.wk@gmail.com), som pensionär bedriver sin Webbkyrka (http://webbkyrkan.com), beslöt sig att vilja prenumerera till min vädjan efter det 746:e vädjandebrevet. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg existerar inte i adresslistan, men djäveln e-postade ändå en information om ändrad mailadress. Tidigare kommenterade pastorsdjävulen Sjöberg hjärtlöst och tanklöst ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” Genom pastorsdjävulens nya meddelande har hans adress tillförts listan. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg skrev nu ”Jag har nu ändrat min mailadress / I have changed my mail adress to stanley.sjoberg.wk@gmail.com”.

 

 

 

Date: Tue, 17 Sep 2013 00:54

 

746:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges knäppgökspastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av ännu en svensk knäppgökspastor, som irrar med hans föreställningar om arrangerade äktenskap. Just denna svenska knäppgökspastor sade att hans kyrka inte kan arrangera äktenskap (vilket jag aldrig någonsin har begärt av någon). Otaliga gånger, däremot, har jag tillrättavisat de svenska knäppgökspastorernas dåraktiga tankar och anklagelser mot mig kring arrangerande av äktenskap (http://www.kyrkor.be/051118.htm). Denna knäppgökspastor inbillar sig även att min efterlysning om en kyrka som vill ”hjälpa i sökandet efter kontakt” skulle vara synonymt med att ”bistå i sökandet efter en partner”, som knäppgökspastorn skrev. Svenska knäppgökspastorer begriper inte skillnaden mellan ett möte och en partner. Svenska knäppgökspastorer är oförmögna att kunna förstå de två grundvillkoren för relationsbygge (”kontakt”): mötesplats och kommunikation. Utan möte eller utan kommunikation kan relationer (”kontakt”) inte uppstå. Exakt därför har jag tidigare efterfrågat, och fortsättningsvis efterfrågar ”en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt”. Denna svenska knäppgökspastor tycks också tro att människor som söker kontakt med andra människor kan finna varandra utan mötesplats eller utan kommunikation, men att människor endast behöver be till Gud. Svenska knäppgökspastorn Peringe Pihlström i Lagadalskyrkan (http://www.kyrktorget.se/lagadalskyrkan) svarade via adressen (peringe@dreems.org), men varken den adressen eller Lagadalskyrkans adress (info@lagadalskyrkan.se) existerar i listan. Senast Peringe Pihlström skrev (http://www.kyrkor.be/110809.htm) var två år sedan. Nu skrev svenskpastorn följande: ”Hej Torsten! För något år sedan gav försökte jag besvara ditt mail som även hamnade hos mig, och du svarade respektfullt att du skulle ta bort min adress. Så skedde också, vilket jag uppskattade, eftersom jag inte ser riktigt möjligheter att i vår församlings situation komma dina behov till mötes. Senaste tiden har du inkluderat mig igen i dina mailutskick, så jag tänkte svara dig. Att tillhöra vår församling regleras av vår församlingsordning, så du är naturligtvis välkommen att låta oss möta dig och samtala omkring din kristna tro, på samma sätt som andra som önskar bli medlemmar för att som församlingsledning besluta om medlemskap. Vår syn på såväl män som kvinnor, vilka har för avsikt att ingå i äktenskaplig gemenskap är att de båda parterna under bön om Guds ledning finner varandra och själva beslutar sig för samlevnad i äktenskapets form, varvid vi kan bistå med äktenskapsrådgivning och vigsel i förekommande fall. Vi är som församling inte alls involverade i att arrangera äktenskap och kan inte bistå i sökandet efter en partner för äktenskaplig gemenskap, och vår syn på de jämställda relationer mellan man och kvinna som vi vill se upprättade skulle kunna komma i fara om vi blir involverade i arrangerande av äktenskap. Jag är införstådd med att jag genom att svara dig löper risken att bli publicerad av dig på din hemsida som en av satans tjänare. Eftersom vi inte känner varandra vore det naturligtvis en dom över mig som du egentligen inte har moralisk rätt att fälla och som vore djupt kränkande för mig som i mer än 40 år velat tjäna Jesus Kristus som förkunnare och församlingsarbetare. Jag förmodar att du i mitt svar inte finner något som är ofredande, lögnaktigt eller förtalande, om inte bara min enkla önskan att bli avförd från din mail-lista faller inom ramen för detta. Önskar alltså att återigen bli respekterad i min önskan att inte längre få dina mail. Vänligen, Peringe Pihlström”.

 

 

 

Date: Mon, 09 Sep 2013 22:00

 

745:e  Vädjan om hjälp.

satans homosexpropagerande Svenska Kyrkan förföljer de Bibeltroende Kristna

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Kyrkofullmäktige i homosexpropagerande Svenska Kyrkan attackerade mig nyligen med ofredande, lögn och förtal. Jag har samtalat med intellektuella Islamister i världen som lugnt har argumenterat sitt stöd för halshuggning av kristna och judar, men vice-sekreteraren i Svenska Kyrkans Kyrkofullmäktige i Stockholm konfronterande mig verbalt med känslomässigt hat i stor affekt - utan argument.: http://www.kyrkor.be/Svenska-Kyrkan-attackerar-Kristna.pdf

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svensk kyrkor.

Furuhöjdskyrkans Församling i Alunda (http://furuhojdskyrkan.se) svarade hjärtligt och trevligt, igen, via Lasse Leven (lasse@furuhojdskyrkan.se), men i likhet med församlingens föregående svar 2012-10-10 (http://www.kyrkor.be/121009.htm) uttrycker pastorn fortfarande inte någon intention att bistå ”sökandet efter kontakt”, vilket är vad jag har efterfrågat. De två grundvillkoren för relationsbygge är: mötesplats och kommunikation. Utan möte eller utan kommunikation kan relationer inte uppstå. Därför efterfrågar jag fortsättningsvis ”en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt”. I övrigt hänvisar jag till mina föregående kommentarer till Furuhöjdskyrkan (http://www.kyrkor.be/121009.htm) angående självklarheter om relationer för normalt intelligenta människor. Lasse Leven i Furuhöjdskyrkan skrev: ”Hallå Torsten. Du skriver till mig igen, jag svarade dig för ca 1 år sedan. Jag kan upprepa mitt svar. Du är hjärtligt välkommen till Alunda som ligger 110 km från Stockholm. Du är välkommen att bo här och komma till vår kyrka. Du verkar vara en energisk människa så du skulle säkert passa in här. När det gäller giftemål så är det ju en viktig händelse och det måste vara väl grundat i en ömsesidig kärlek mellan en man och en kvinna. Det är något som sakta får växa fram mellan två människor, det sker hela tiden i vår församling. Om du inte är intresserad av att flytta till Alunda kan jag inte göra mera, nu har jag svarat dig kärleksfullt och varmt, då är jag tacksam om du visar samma hänsyn till mig och stryker mitt namn i dina utskick. Guds varma hälsningar till dig Torsten! Lasse Levén”.

 

Linköpings Missionsförsamling (http://www.linkoping.missionskyrkan.se) avvisade Torsten via dess svenska församlingssekreterare Margaretha Dahl (margaretha.dahl@linkoping.missionskyrkan.se) med orden ”Jag vill avanmäla den här adressen för fler brev.

 

 

 

Date: Tue, 03 Sep 2013 23:27

 

744:e  Vädjan om hjälp.

satans Svenska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 26 Aug 2013 13:09

 

743:e  Vädjan om hjälp.

Svenska Kyrkan älskar homosexualitet och homosexuella vigslar, men hatar Kristendom och Kristna äktenskap.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig pingstkyrka. Smyrnaförsamlingen Pingst i Ed (http://pingsted.se) svarade okristligt avvisade via en svensk pingstpastorsdjävel, Daniel Ernvik (info@smyrnaed.se). Torsten avvisades med orden ”Vi ber dig att ta bort vår adress ur din sändlista. Hälsningar Daniel”.

 

 

 

Date: Mon, 19 Aug 2013 19:43

 

742:a  Vädjan om hjälp.

satans Svenska Kyrkan strider mot Kristendom

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

Torsten har varit bannlyst av satans homosexpropagerande Svenska Kyrkan under många år, och Torsten är naturligtvis fortfarande bannlyst av satans Svenska Kyrkan. Att vara bannlyst av Svenska Kyrkan är naturligtvis ett intygande om att Torsten är en sann kristen. Varje människa som däremot frivilligt fortfarande är medlem i Svenska Kyrkan, indikerar att den människan åtminstone indirekt stödjer satan. Människor som inte vill stödja satan, bör frivilligt lämna Svenska Kyrkan. Ingen människa kan sant hävda att vara kristen och samtidigt behålla medlemskap i Svenska Kyrkan.

 

<ake.bonnier@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said:    552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<engelbrekts.forsamling@svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

<gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

<anton.sjostrom@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<staffan.hellgren@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<tumba.angskyrkan@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<Margareta.Jeppsson@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

<hans.lindholm@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<hans.wolfbrandt@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<henrik.roos@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said:    552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<info.sanktolov@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<info@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552    5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<kista.akallakyrkan@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<kyrkomotet@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said:    552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<per.david.carlsson@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<efs@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141] said: 552    5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<lena.g.olsson@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<margareta.forsberg@efs.svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

<kristina.wallbing@svenskakyrkan.se> (expanded from <info@rorvikskyrkan.se>):    host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to    RCPT TO command)

<pererik.lund@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<stefan.holmstrom@efs.svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

 

 

 

Date: Tue, 13 Aug 2013 19:13

 

741:a  Vädjan om hjälp.

Svenska Kyrkan tillhör satan

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 06 Aug 2013 12:49

 

740:e  Vädjan om hjälp.

satans homosexpropagerande svenska präster

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 30 Jul 2013 13:34

 

739:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges pingstkyrkodjävlar djävlas

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Den svensk pingstkyrkodjävulen Paul Waern (Paul.Waern@pingst.se) som delvis är direktor för svensk pingstkyrkodjävulskap och svenskt pingstkyrkohyckleri (http://icbi.org/kontakt/medarbetare.html) svarade med ett svenskt-antikristligt avvisande med de svenska pingstkyrko-orden ”Kan du vara vänlig och ta bort mig från din mail lista inför nästa brev.

 

 

 

Date: Tue, 23 Jul 2013 16:43

 

738:e  Vädjan om hjälp.

Svenska pingstpastorsdjävlar bryr sig inte.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Pingstkyrkan i Solna (http://www.pingstkyrkansolna.nu) är kyrkan som inte bryr sig. Pingstkyrkan svarade (exp@pingstkyrkansolna.nu) med ett sådant budskap som pingstkyrkodjävlar i Sverige normalt sett brukar leverera när de inte står bakom sina talarstolar. Pingstkyrkan avvisade den av Pingströrelsen uteslutne Torsten, med orden ”Vänligen ta bort vår e-postadress exp@pingstkyrkansolna.nu. Det gjorde du även tidigare men nu ser det ut som att vi finns med igen.

 

 

 

Date: Fri, 19 Jul 2013 12:55

 

737:e  Vädjan om hjälp.

svinpastorer och satanspräster i svenska kyrkor

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Betelförsamlingen i Runemo (http://www.betelrunemo.se) tillhörande trossamfundet EFK svarade obarmhärtigt via dess svenska pastor Curt Johansson (curt@trosgnistan.se) med ett pastorsdjävligt avvisande ”Var snäll och radera min motagaraddress.

 

 

 

Date: Tue, 9 Jul 2013 20:07

 

736:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 3 Jul 2013 13:30

 

735:e  Vädjan om hjälp.

Den svenska satans kyrkliga präster.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 29 Jun 2013 02:00

 

734:e  Vädjan om hjälp.

svensksatans pastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 21 Jun 2013 01:45

 

733:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 10 Jun 2013 20:31

 

732:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 03 Jun 2013 16:10

 

731:a  Vädjan om hjälp.

svenska pastorssvin

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 30 May 2013 11:38

 

730:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges och satans svinpastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 23 May 2013 12:33

 

729:e  Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) svarade okristligt via deras svenska pastorsdjävel Bertil Edin (bertil@centrumkyrkan.se) med avvisande ord Hej! Vänligen ta bort mig från din maillista! Tack! Bertil”.

 

 

 

Date: Tue, 14 May 2013 22:34

 

728:e  Vädjan om hjälp.

Svenskdjävliga kyrkor

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) svarade anonymt (info@centrumkyrkan.se) med ett svenskt okristligt avvisande ”Vänligen ta bort oss från din mejllista. Hälsningar Centrumkyrkan”.

 

 

 

Date: Tue, 07 May 2013 15:32

 

727:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 30 Apr 2013 17:33:20

 

726:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 24 Apr 2013 01:06