Satan regerar i de svenska kyrkliga trossamfunden.

 

 

Satans svenska pastorer ljuger och förtalar Torsten (http://www.kyrkor.be/071113.htm), och när Torsten söker kontakt med Sveriges pastorer hänvisar många av satans svenska pastorer Torsten istället till psykiatriker, specialister, terapeuter eller själavårdare.

 

 

PINGST

Pingströrelsens tidigare samfundsledare och djävulska pingstpastor, Sten-Gunnar Hedin (sten-gunnar.hedin@pingst.se), konstaterade genom hans utsedda pingstombud (http://www.kyrkor.be/pingst.htm), att Torsten inte kan frikännas från Pingströrelsens anklagelse att Torsten utgör en besvärlig människa. Pingströrelsen har inte redogjort något annat skäl till sina falska anklagelser och förolämpningar mot Torsten än att hänvisa till djävulska Kjell-Axel Johanssons grundlösa ärekränkning mot mig. Sveriges djävulska pastorer älskar att ljuga och beskydda lögnarna, men utesluter offren för pastorernas lögner och avvisar de oskyldiga. Sveriges djävulska Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin (http://www.kyrkor.be/franfiladelfia050112.htm) hänvisade den falskt anklagade och grundlöst uteslutna Torsten till själavård ”… vill jag att du söker vårt samtalscenter, där finns möjlighet till enskild själavård…” när Torsten begärde en förklaring till Pingströrelsens uteslutning av Torsten. Den djävulska Pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin är förmodligen en outtalad antisionist (http://www.kyrkor.be/070817.htm).

 

Pingströrelsens samfundsledare och djävulska pingstpastor, Pelle Hörnmark (pelle.hornmark@pingst.se), besvarade Torstens vädjan om tillhörighet i en kristen kyrka (http://www.kyrkor.be/100601.htm) med svenska Pingströrelsens karakteristiskt avvisande ondska ”Kan du vara vänlig att ta bort mig från din mejl lista efter nästa brev. Mvh Pelle Hörnmark”. Den svenska Pingströrelsen, som orättfärdigt och utan motivering uteslöt Torsten som medlem, som därefter försvarade den orättfärdiga uteslutningen med en grundlös anklagelse om att Torsten eventuellt kunde ha uppfattats som en besvärlig människa, och som alltjämt vägrar att erkänna uteslutningen av Torsten som en synd, avvisade kommunikation med Torsten genom Pingströrelsens högste ledare; den djävulska Pelle Hörnmark.

 

Stanley Sjöberg (stanley@webbkyrkan.com), den heretiska, ständigt antagonistiska, arroganta och djävulska Pingstpastorn, besvarade Torstens vädjan efter en kristen kyrka med en hjärtlös och tanklös kommentar ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.

 

 

LIVETS ORD

Livets Ord i Uppsala (http://www.livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka via hycklande svenskpastorn Robert Ekh (robert.ekh@livetsord.se) med okristligt avvisande och dödande ord ”Jag begär att min mejladress raderas.”. Livets Ord i Uppsala avvisade efterfrågan om bön (bon@livetsord.se) för en kristen kyrka med orden ”Tack för dina brev. Vi behöver inte fler.” Livets Ord i Uppsala receptionist (info@livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka med likgiltig kyla ”Vi tackar för dina mail men vi skulle uppskattta att inte få mer av era mail.”. Livets Ords svenska hyckleri och ytlighet ekar utöver världen.

 

 

SVENSKA KYRKAN

Svenska Kyrkan, via satans lögnaktiga Svenska Kyrkans kyrkokansli i Uppsala, avvisade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka genom teknisk avstängning (http://www.kyrkor.be/080627.htm).

 

 

EFK

Samfundet Evangeliska Frikyrkan (http://www.efk.se) avvisade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka (http://www.kyrkor.be/091208.htm) via enheten för församlingsutveckling. Hycklande New Life Church (http://www.newlife.nu) tillhörande Evangeliska Frikyrkan avvisade Torstens vädjan om en kristen kyrka via en anonym kyrkdjävel (info@newlife.nu), sannolikt kyrkans pastor John van Dinther, med orden ”Ta bort oss från listan, tack!”.

 

 

EFS

Ordförande för Jesusmanifestationen och tidigare en styrelseordförande inom trossamfundet EFS (http://www.efs.nu), Lennart Möller (lennart.moller@ki.se), avvisade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka som en typiskt hjärtlös svensk kyrkdjävel (http://www.kyrkor.be/090501.htm). EFS-prästen Klas Lindberg i Betlehemskyrkan (http://www.betlehemskyrkan.com) som anser att anseende är viktigare än sanning och godhet (http://www.kyrkor.be/070828.htm) avvisade Torsten.

 

 

ALLIANSMISSIONEN

Trossamfundet Svenska Alliansmissionens (http://www.alliansmissionen.se) administrativa chefer (Magnus.Rydberg@alliansmissionen.se) och (janolof.svensson@alliansmissionen.se), samt samfundets informationsansvarige (sofie.rotstedt@alliansmissionen.se), avvisade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka, bland annat med ett hotfullt avvisande ”… plocka bort mig från er sändlista. Görs inte detta kommer jag att vidta åtgärder.

 

 

FRÄLSNINGSARMEN

Frälsningsarmén i Sverige (http://www.fralsningsarmen.se) avvisade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka (theres.frisk@fralsningsarmen.se), som ansvarar för Frälsningsarméns World Youth Convention ”… jag skulle vilja att du strök mig från din lista.” Ungdomar som eventuellt lär kristendom genom svenska Frälsningsarmén utvecklas rimligen till en nästa generation av svenska kyrkdjävlar. Om senare någon av Frälsningsarméns ungdomar omvänder sig och istället väljer att hänge sig till Kristi efterföljelse kommer den ungdomen troligtvis att uteslutas ifrån Frälsningsarmén och ifrån övriga av satans svenska kyrkor.

 

 

METODISTKYRKAN

Samfundet Metodistkyrkan i Sverige (http://www.metodistkyrkan.se) avvisade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka via trossamfundets huvudkontor (info@metodistkyrkan.se) med svenska metodistkyrkans sedvanligt avvisande ondska och likgiltighet ”Tacksam om du tar bort oss från din sändlista.”. Trossamfundet Metodistkyrkan i Sverige agerar i detta exakt enligt satans instruktion (http://www.kyrkor.be/100601.htm).

 

 

BAPTISTSAMFUNDET

Svenska Baptistsamfundet (http://www.baptist.se) avvisade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka, men Baptistsamfundet välkomnar istället homosexuella baptistpastorer och heretiska baptistpastorer (http://www.kyrkor.be/060922.htm).

 

 

ANGLIKANSKA KYRKAN

Anglikanska Kyrkan i Sverige (http://www.stockholmanglicans.net) avvisade Torsten och hotade att tillkalla polis om Torsten hälsade på andra kyrkobesökande vid kyrkans entré. Anglikanska prästen Nick Howe i Sverige (http://www.kyrkor.be/nick_howe.htm) erkänner öppet att han inte tror att Jesus Kristus är unik, att Jesus Kristus inte har betalat ett pris för mänsklighetens synder, och att frälsning är möjlig för religiösa hinduer också genom hinduism (http://www.kyrkor.be/DO-090119.pdf).