Ett anonymt e-post meddelande med hotfull ton skickades till Torsten Nenzén

från e-post adressen: webbmesster@gmail.com.

 

 

-------- Original Message --------

From:

- Tue Nov 20 23:32:00 2012

X-Account-Key:

account27

X-UIDL:

UID2804-1220610488

X-Mozilla-Status:

0001

X-Mozilla-Status2:

00000000

X-Mozilla-Keys:

 

Return-Path:

<webbmesster@gmail.com>

Delivered-To:

torsten@nenzen.net

Received:

from mx-w.one.com (mx-w.one.com [195.47.247.148]) by mail20.local (Postfix) with ESMTP id BB5E58011104C for <torsten@nenzen.net>; Tue, 20 Nov 2012 21:31:36 +0100 (CET)

X-Virus-Scanned:

by one.com

X-Spam-Flag:

NO

X-Spam-Score:

0

X-Spam-Level:

 

X-Spam-Status:

No, score=0 tagged_above=0 required=3 tests=[FREEMAIL_FROM=0.001, SPF_PASS=-0.001] autolearn=disabled

Received-SPF:

pass (mx-w: domain of webbmesster@gmail.com designates 209.85.215.44 as permitted sender)

X-Greylist:

whitelisted by SQLgrey-1.8.0-rc2

Received:

from mail-la0-f44.google.com (mail-la0-f44.google.com [209.85.215.44]) by mx-w.one.com (Postfix) with ESMTP id 2BA323FA9 for <torsten@nenzen.net>; Tue, 20 Nov 2012 20:31:31 +0000 (UTC)

Received:

by mail-la0-f44.google.com with SMTP id d3so5222083lah.31 for <torsten@nenzen.net>; Tue, 20 Nov 2012 12:31:30 -0800 (PST)

DKIM-Signature:

v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type :content-transfer-encoding; bh=DA5X+FEIZIUdXkQMdOFofFeQVFXpPOFIqlDMsEfOJuU=; b=W5GhyUKYS90krvGsuvqa2ZaK1aDyJczrF3tNwXYoAN4VZJojVklkfpRL0g3pWZLQOU 6MC76kEpRBcYcap0E+d5aBrvb5B5H5vYAO20tPOnsScKGyysCOhC5gLpYCRJAAKZM9E1 Jhrm0Hesf5GL7ouk6n2WEy7FD1v1tKupe9uI+FZqNV+CCt17Su0+lRUXSCrDYrW0Bfvt 5YBzFCHXLgjkIbEXUmyDyxbvDR7w/K+TKQ4mZ2DH2C6XEBj3N9VKOdVVIRev1fRoy7mL R1oqYDHVEKL16hFYySPMXZ+4OAtFsZsN+ffPwZ1Z5wVbrZ5fK4hDpKoajWYYO/hYFS9M 86fA==

MIME-Version:

1.0

Received:

by 10.152.105.174 with SMTP id gn14mr15578587lab.55.1353443490806; Tue, 20 Nov 2012 12:31:30 -0800 (PST)

Received:

by 10.112.180.8 with HTTP; Tue, 20 Nov 2012 12:31:30 -0800 (PST)

Date:

Tue, 20 Nov 2012 21:31:30 +0100

Message-ID:

<CAG6O_pSQDdcpwyfLMJPM6ksy-HSpbh3pBtL4yfZ77vddy-BSJg@mail.gmail.com>

Subject:

hej Torsten

From:

web master <webbmesster@gmail.com>

To:

torsten@nenzen.net

Content-Type:

text/plain; charset=ISO-8859-1

Content-Transfer-Encoding:

quoted-printable

X-Antivirus:

avast! (VPS 121120-0, 2012-11-20), Inbound message

X-Antivirus-Status:

Clean

 

 

quote: (Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som

söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill

hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen

torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

Är detta sant?

De som vänligt avböjer dina utskick verkar hittills "hängas ut" med

tillmälen. Din reply-to adress går inte till adressen ovan.

 

Torsten, Du får gärna ha dina åsikter och publicera dina tankar. Det är helt OK.

Men att publicera andras mail, namn och annat strider mot PUL.

Respektera även andra.

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/

 

Även om du inte kallar dina mail för SPAM så är det "oönskad e-post".

det är mottagaren som avgör om det är oönskat, inte avsändaren.

Detta strider mot ditt avtal med one.com

 

Publicera dina tankar mm, men sluta skicka oönskad post till alla som

aldrig begärt att få det från dej.

 

med vänlig hälsning