----- Original Message -----

From: GLOCALNET

To: samtalscenter@filadelfia.nu

Sent: Tuesday, February 01, 2005 11:34 AM

Subject: ATT: Per-Inge Andersson

 

 

 

Per-Inge Andersson.

 

Hej!

 

Den första frågan som kräver ett svar är: Varför blev ´Torsten utesluten ifrån Pingstkyrkan Stockholm Karisma Center?

När vi träffas den 15/2 möter jag Er som representant för Pingst med förväntan om ett svar.

 

Tack.

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------

Till:   Pingst

 

Hej.

 

Till Pingströrelsen vänder jag mig igen med oförändrat ärende. Syftet med denna interpersonliga kommunikation är fortfarande att söka dialog och samarbete med Pingst till problemlösning. Kommunikation är en grundförutsättning till problemlösning. Avsaknad av kommunikation löser inte problem. Tidigare försök till kommunikation med Pingst i detta ärende har istället frambringat tystnad ifrån Pingst. Med anledning av tidigare misslyckade försök att etablera en nödvändig tvåvägskommunikation med Pingstledningen bifogas samma ärende denna gång även till några övriga – med hopp om en ökad motivation inom Pingstledningen till dialog.

 

Den specifika Pingstrelaterade problematiken kan sammanfattas:

 

I mer än två år har Stockholm Karisma Center och Pingstpredikant Thomas Ardenfors valt att förtiga sanningen. Därför anser jag att Stockholm Karisma Centers respittid, för eventuell uppgörelse med sanningen i enrum, med råge är förbipasserad. Av det rimliga skälet väljer jag att inte längre undanhålla ledarnamnen. Följande scenario är sant.

 

1.     (2002-11-19)  Pingstpastor Mattias Lekardal undertecknar och postar ett utträdesbrev från Karisma Center med texten: ”Härmed bekräftas att Torsten Nenzén på egen begäran ej längre tillhör Karisma Center.”

2.     (mars 2003)  Karisma Centers grundare och Pastor Sven Almkvist ringer till min mobiltelefon en lördag och samtalar i 29 minuter. Pastor Sven Almkvist citeras: ”Vi ber om ursäkt att allt inte har varit optimalt i församlingen.” Telefonsamtalet i övrigt saknar tillstymmelse till erkännande av misstag, ansvar, ånger eller omvändelse. Citatet saknar personlig anknytning till ansvar och skulle kunna likställas med ett allmänt ursäktande om att universum inte är perfekt.

3.     (maj 2003)  Möter Karisma Centers Pastors-par Anders & Gertie Edin på ett pendeltåg. I vittnens närvaro erkänner pastors-paret att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa dig vidare.” En cellgruppsledare (T.O.) i Karisma Center direktfrågar Pastor Sven Almkvist och därefter direktinformerar mig med den bekräftande uppgiften att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa Torsten vidare.

4.     (2004-08-31)  Möter Pingstpastor Mattias Lekardal vid motsatt serverings- bordssida vid ett företagarforum arrangerat av FGBMFI vid Scandic Continental. Jag frågar honom: ”Varför uteslöt du mig ifrån kyrkan?” Vid fjärde tillfrågandet väljer Pingstpastor Mattias Lekardal att besvara frågan , i vittnens närvaro, med frasen: ”Du har inte blivit utesluten.

 

Denna inkonsekventa och omotiverade uteslutning ifrån Pingströrelsen och den följande avsaknaden av en utredning om förklaringsorsak till uteslutningen har främst bidragit till försvårande av livsomständigheter men har dessutom uppfattats som kränkande. Ännu saknas och efterlyses en ny kristen församlingsgemenskap. Åtminstone något försök ifrån Pingst till ansvarskännande åtgärd för (upp)lösning till problemen med pingstkyrkan Stockholm Karisma Centers ledning bör kunna förväntas.

 

Genom kommunikation och samarbete, och med sanningen som grund, inväntas att denna specifika Pingstrelaterade problematik skall lösas. Begynnelsen till en problemlösande dialog med Pingst motses fortfarande med tacksamhet.

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 --------------------------------------

 

Hej --

 

Tackar för ditt spontana delande av dina livserfarenheter. Jag delar likaså gärna min reaktion med dig.

 

1) När jag ser kristna ledares sekteristiskt auktoritetsmissbruk är det mitt ansvar att varna. Om någon hade varnat i rätt tid exempelvis i Knutby hade kanske det mycket olyckliga undvikits. Låt oss upphöra att tänka naivt kring detta. Ondska är en realitet lika mycket inom den kristna kyrkan som utanför.

 

2) Att "gå vidare" är min exakta avsikt. Fem gånger tidigare har Pingstförsamlingar i Stockholmsregionen mottagit min vädjan om att få bli mottagen som medlem i en ny församling. Min formulerade vädjan om hjälp från någon församling till församlingsgemenskap har dessvärre av Pingst tidigare mottagits med oförstånd. För att kunna "komma vidare" är jag tvungen att ta itu med dem som direkt och indirekt hindrar denna framkomlighet -- de församlingsledare som insisterar att inget göra för att hjälpa. Kommunikation kära vän ÄR att "gå vidare" i detta fall.

 

3) En representant för Pingst har idag ringt till mig och svarat. Detta är en genombrott i kommunikation. Hänvisningen var till Filadelfia Stockholm. Dit kommer jag därför  en sjätte gång att ta kontakta - förhoppningsvis denna gång med lite större beredvillighet från Filadelfia att ansvarigt "gå vidare".

 

Mycket tack ändå att du tog tid att skriva några rader till mig. Det uppskattar jag.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Torsten Nenzén

 

---------------------------------

 

 

Hej Kent Cramnell.

 

Tack att Ni svarar. Jag ringde till receptionisten i Flemingsberg igår den 10/1 och blev informerad att Ni planerades åter idag den 11:e. Beklagar om det därifrån har inträffat ett missförstånd.

Jag uppdaterar till Er Kent Cramnell om ärendets två genombrott idag avseende kommunikation med Pingst:

 

1) Ordförande för Pingst, Lars-Ivar Nilsson, ringde till mig idag kl.13:35 och meddelade att: (a) idag är första gången som han får denna information (b) medlemsärendet endast kan hanteras av Karisma Center (c) Filadelfia Stockholm och Sten-Gunnar Hedin är den korrekta kontaktavägen.

2) Ni Kent Cramnell besvarar nu min tidigare försändelse.

 

Jag kommer i morgon därför en sjätte gång att på nytt ta kontakt med Filadelfia Stockholm och denna gång direkt ATT: Sten-Gunnar Hedin, med förhoppningen om större beredvillighet till ansvarigt bemötande.

 

Mycket tack ännu en gång att Ni svarar Kent.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Torsten Nenzén

 

----------------------------------

 

 

Vädjan om hjälp till församlingsgemenskap. 

 

Kära Sten-Gunnar Hedin.

 

Hej.

 

Jag vädjar till Filadelfia Stockholm om hjälp för två personliga behov. Mina två behov är enkla och angelägna. Jag behöver (1) tillhörighet i en kyrklig gemenskap och (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Mitt namn är Torsten. Jag är kristen och söker att få bli välkommen i en kyrka i Stockholmsregionen. Nu sjätte gången vänder jag mig (tidigare 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) till Filadelfia Stockholm med förhoppning att finna hjälp till kristen och mänsklig gemenskap.

 

Jag är en 38-årig man som aldrig tidigare har varit gift och längtar efter äktenskap med en kvinna. På grund av ett vuxenliv av ofrivillig ensamhet och sorgfylld saknad av medmänskliga relationer (i synnerhet sedan jag beslutade om hängivenhet till kyrkan) och en omättad längtan efter äktenskaplig närhet, samt genom pingstkyrkan Karisma Centers ledarskap förpassades jag av Riksförsäkringsverket till samhällets åskådarläktare. Tidigare betjänade jag pingströrelsens Karisma Centers pastorer men blev som medlem oförklarligt och mystiskt utesluten. Uteslutningen från Karisma Center bidrog till svåra sociala omständigheter och utanförskap.

 

På grund av sorg i saknad av en kvinnlig livskamrat och medmänsklig närhet var jag från november 2000 sjukskriven i 3½ år. Efter uteslutningen från Karisma Center (2002-11-19) ansökte jag om medlemskap i Södermalmskyrkan. Södermalmskyrkan avvisade dock min ansökan eftersom pastorn ansåg att jag först borde uttrycka mitt ovillkorliga förtroende till pastorn. Sedan uteslutningen ifrån pingstkyrkan Karisma Center i november 2002 har jag därmed saknat församlingstillhörighet. Svensk försäkringskassa beslutade i juni 2004 att bevilja förtidspension. Trots mina vädjanden till flera kyrkor i Stockholmsregionen efter konkret hjälp har ingen kyrka kommunicerat någon vilja att konkret avhjälpa mina två behov.

 

I mer än två år har det sekteristiskt osunda Karisma Center och Pingstpredikant Thomas Ardenfors valt att förtiga sanningen. Därför anser jag att Karisma Centers respittid, för eventuell uppgörelse med sanningen i enrum, med råge är förbipasserad. Av det rimliga skälet väljer jag att inte längre undanhålla ledarnamnen. Följande scenario är sant.

 

1.     (2002-11-19)  Pingstpastor Mattias Lekardal undertecknar och postar ett utträdesbrev ur Karisma Center med texten: ”Härmed bekräftas att Torsten Nenzén på egen begäran ej längre tillhör Karisma Center.”

2.     (mars 2003)  Karisma Centers grundare och Pastor Sven Almkvist ringer till min mobiltelefon en lördag och samtalar i 29 minuter. Pastor Sven Almkvist citeras: ”Vi ber om ursäkt att allt inte har varit optimalt i församlingen.” Telefonsamtalet i övrigt saknar tillstymmelse till erkännande av misstag, ansvar, ånger eller omvändelse. Citatet saknar personlig anknytning till ansvar och skulle kunna likställas med ett allmänt ursäktande om att universum inte är perfekt.

3.     (maj 2003)  Möter Karisma Centers Pastors-par Anders & Gertie Edin på ett pendeltåg. I vittnens närvaro erkänner pastors-paret att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa dig vidare.” En cellgruppsledare (T.O.) i Karisma Center direktfrågar Pastor Sven Almkvist och därefter direktinformerar mig med den bekräftande uppgiften att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa Torsten vidare.

4.     (2004-08-31)  Möter Pingstpastor Mattias Lekardal vid motsatt serverings- bordssida vid ett företagarforum arrangerat av FGBMFI vid Scandic Continental. Jag frågar honom: ”Varför uteslöt du mig ifrån kyrkan?” Vid fjärde tillfrågandet väljer Pingstpastor Mattias Lekardal att besvara frågan , i vittnens närvaro, med frasen: ”Du har inte blivit utesluten.

 

Anmärkningsvärt är att ingen lokal församling i Stockholm har begärt en förklaring till denna inkonsekventa, motsägelsefulla och omotiverade uteslutning ifrån Pingströrelsens Karisma Center. Besynnerligt är att ingen lokal kyrka i Stockholmsregionen har välkomnat mig till samtal angående ny församlingsmedlemskap. Samtal är förhoppningsvis ett naturligt första steg till överenskommelse och beslut om församlingsmedlemskap.

 

Att ingen herde i Stockholm kommunicerar en vilja att konkret hjälpa, i finnandet av kommunikativ gemenskap och i mitt sökande efter en nödvändig livskamrat, kanske indikerar vår samtids bristande omsorg för varandra. Kyrklighetens undantagslösa passivitet gentemot dessa två vädjanden om konkreta ingripanden bekymrar. För hela kyrklighetens anseende bör denna (och andras) alltmer prekära svenska livssituation snarast få finna en upplösning.

 

Om det inte är alltför mycket besvär önskar jag fortfarande att Filadelfia Stockholm hjälper mig (och andra) i sökandet efter:

 

(1) en kristen kyrka – behöver en äkta kristen gemenskap.

(2) en kristen hustru – längtar efter äktenskap med en kvinna.

 

Tack på förhand en sjätte gång.

 

 

Torsten Nenzén

 

 --------------------------------

 

Bäste Sten-Gunnar Hedin.

 

Tack att Ni svarar. Tid, med hopp för ett konstuktivt och problemlösande samtal angående det sekteristiskt osunda med ledasrkapet i Stockholm Karisma Center, är via Eva Ädelroth nu av henne preliminärbokad till den 15 februari kl.14:00. Jag hoppas att vi då samsynt även skall hinna uppnå konkreta planer kring framtida församlingsmedlemskap för min personliga del. I det utgår jag ifrån att vi är införsförstådda om nödvändigheten av samsyn kring grundläggande värderingar.

 

I det planerade samtalet är det min avsikt att vi tillsammans resonerar oss fram till gemensamma insikter, avsikter och goda lösningar kring dessa frågor:

 

1) Hur bör Pingst respektive Filadelfia Stockholm förhålla sig gentemot Karisma Center?

2) Hur kan jag personligen betjäna i Filadelfia Stockholm för att 1) evangelisera utåt och 2) fostra till ett gott relationsklimat inåt?

3) Hur kan JAS (Jesus älskar Sverige) och Filadelfia Stockholm samverka?

 

Om vi kring detta uppnår gemensamma insikter, avsikter och goda lösningar vill jag dessutom - som Ni föreslår - söka Filadelfias samtalscenter med intention om att söka praktiskt stöd i sökandet efter en mycket efterlängtad livskamrat.

 

Jag tackar Er ännu en gång för viljan till samtal.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Torsten Nenzén

 

----------------------