----- Original Message -----

From: Torsten Nenzén

To: Sten-Gunnar Hedin

Sent: Wednesday, January 12, 2005 2:54 PM

Subject: Re: ATT: Sten-Gunnar Hedin

 

 

 

Bäste Sten-Gunnar Hedin.

 

Tack att Ni svarar. Tid, med hopp för ett konstuktivt och problemlösande samtal angående det sekteristiskt osunda med ledasrkapet i Stockholm Karisma Center, är via Eva Ädelroth nu av henne preliminärbokad till den 15 februari kl.14:00. Jag hoppas att vi då samsynt även skall hinna uppnå konkreta planer kring framtida församlingsmedlemskap för min personliga del. I det utgår jag ifrån att vi är införsförstådda om nödvändigheten av samsyn kring grundläggande värderingar.

 

I det planerade samtalet är det min avsikt att vi tillsammans resonerar oss fram till gemensamma insikter, avsikter och goda lösningar kring dessa frågor:

 

1) Hur bör Pingst respektive Filadelfia Stockholm förhålla sig gentemot Karisma Center?

2) Hur kan jag personligen betjäna i Filadelfia Stockholm för att 1) evangelisera utåt och 2) fostra till ett gott relationsklimat inåt?

3) Hur kan JAS (Jesus älskar Sverige) och Filadelfia Stockholm samverka?

 

Om vi kring detta uppnår gemensamma insikter, avsikter och goda lösningar vill jag dessutom - som Ni föreslår - söka Filadelfias samtalscenter med intention om att söka praktiskt stöd i sökandet efter en mycket efterlängtad livskamrat.

 

Jag tackar Er ännu en gång för viljan till samtal.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Torsten Nenzén