----- Original Message -----

From: Torsten Nenzén

To: info@filadelfia.nu

Sent: Thursday, November 18, 2004 4:01 PM

Subject: Överraskande insiktsfullt av Filadelfias medlemmar.

 

 

 

Till: Sten-Gunnar Hedin och Filadelfiakyrkans medlemmar

 

 

Utifrån en redogörelse av församlingsmötet den 17/11, där jag personligen ej närvarade, är det en glädjande överraskning att så många medlemmar i Filadelfiakyrkan har förstått det allvarsamma i att ogenomtänkt stödja det sekteristiska Karisma Center. Jag har tidigare bl. a. till Filadelfiakyrkan påpekat det mycket osunda i Karisma Centers ledarstil och människosyn. Filadelfiakyrkans medlemmar visar en mognare insikt om unkenheten i Karisma Centers ledning än det jag tidigare hade anat.

 

I morgon den 19 november har exakt två år passerat sedan det att sekten Karisma Center oförklarligt uteslöt mig som medlem. Att ännu ingen lokal församling i Stockholm har utkrävt en förklaring till den mystiska uteslutningen är anmärkningsvärt. Att ingen lokal kyrka i Stockholmsregionen ännu vill välkomna mig till samtal om medlemskap är besynnerligt. Att ännu ingen herde i Stockholm vill hjälpa mig i finnandet av kommunikativ gemenskap och i sökandet efter en livskamrat visar bl.a. på saknad barmhärtighet. Att jag år efter år bevittnar hela kyrklighetens konkreta passivitet till mina vädjanden om ingripande bekymrar.

 

För kyrklighetens trovärdighet bör Karisma Center fullständigt avvecklas. Karisma Centers styrelse och yttre ledare bör avsättas ifrån tjänst. Karisma Centers medlemmar i allmänhet behöver däremot upptas inom ett nytt/några nya herdeskap. Pingströrelsen bär naturligt ett särskilt ansvar i avseende till avvecklandet av Karisma Center och omhändertagande av människor.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Torsten Nenzén