----- Original Message -----

From: Torsten Nenzén

To: kent.cramnell@pingst.se

Sent: Monday, December 27, 2004 2:17 PM

Subject: söker ansvarig problemlösning

 

 

 

Till: Kent Cramnell

 

Hej.

 

Jag vänder mig i detta skede till Er Kent Cramnell. Mitt syfte är att söka samarbete med Pingst till problemlösning. Jag tror att vi båda är medvetna att kommunikation är en grundförutsättning till all problemlösning. Avsaknad av kommunikation löser inga problem. Vid tidigare försök till kommunikation med Pingströrelsen har bemötandet varit tystnad.

 

Jag bifogar i detta brev till dig Kent fyra tidigare dokument - där alla dokument kan betraktas som allmän och offentlig information. Ingen information i dessa fyra dokument behöver betraktas som konfidentiell eller känslig.

 

Den specifika pingstrelaterade problematiken sammanfattas här nedan:

 

Följande information har tidigare skickats till församlingar i Stockholm:

 

---------

 

I mer än två år har Karisma Center och Pingstpredikant Thomas Ardenfors valt att förtiga sanningen. Därför anser jag att Karisma Centers respittid, för eventuell uppgörelse med sanningen i enrum, med råge är förbipasserad. Av det rimliga skälet väljer jag att inte längre undanhålla ledarnamnen. Följande scenario är sant.

 

1.       (2002-11-19)  Pingstpastor Mattias Lekardal undertecknar och postar ett utträdesbrev ur Karisma Center med texten: ”Härmed bekräftas att Torsten Nenzén på egen begäran ej längre tillhör Karisma Center.”

2.       (mars 2003)  Karisma Centers grundare och Pastor Sven Almkvist ringer till min mobiltelefon en lördag och samtalar i 29 minuter. Pastor Sven Almkvist citeras: ”Vi ber om ursäkt att allt inte har varit optimalt i församlingen.” Telefonsamtalet i övrigt saknar tillstymmelse till erkännande av misstag, ansvar, ånger eller omvändelse. Citatet saknar personlig anknytning till ansvar och skulle kunna likställas med ett allmänt ursäktande om att universum inte är perfekt.

3.       (maj 2003)  Möter Karisma Centers Pastors-par Anders & Gertie Edin på ett pendeltåg. I vittnens närvaro erkänner pastors-paret att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa dig vidare.” En cellgruppsledare (T.O.) i Karisma Center direktfrågar Pastor Sven Almkvist och därefter direktinformerar mig med den bekräftande uppgiften att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa Torsten vidare.

4.       (2004-08-31)  Möter Pingstpastor Mattias Lekardal vid motsatt serverings- bordssida vid ett företagarforum arrangerat av FGBMFI vid Scandic Continental. Jag frågar honom: ”Varför uteslöt du mig ifrån kyrkan?” Vid fjärde tillfrågandet väljer Pingstpastor Mattias Lekardal att besvara frågan , i vittnens närvaro, med frasen: ”Du har inte blivit utesluten.

 

---------

 

Ovanstående fakta bör gärna, för min personliga situations avhjälpande, ses i den vidare kontexten som de bifogade dokumenten beskriver. Om Pingst däremot föredrar att endast ta ansvar för (upp)lösning till ovanstående fakta om Stockholm Karisma Center har jag förståelse även till det. Åtminstone en ansvarig lösning till problemet med Karisma Centers ledarskap förväntar jag ifrån Pingströrelsen - då Karisma Center bekänner sin tillhörighet till Pingströrelsen.

 

Kent Cramnell, vänligen ring till mig om du har någon fråga, fundering eller behöver annan information. Med kommunikation och samarbete med sanningen som grund kan problem lösas.

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén