Frågor inför mötet med Pingst för utredning om förklaring till uteslutning

2005-02-16   kl.13:00

 

 

 

1.          Varför blev Torsten utesluten från Karisma Center?

2.          Varför saknar Pingst förklaring till uteslutningen?

3.          Har Pingst något ansvar i att kräva besked om uteslutningsorsak från Karisma Center?

4.          Kommer Pingst att kräva besked från Karisma Center om uteslutningsorsak?

5.          Är uteslutning acceptabel praxis inom Pingst?

6.          Vilka kriterier/förhållanden kan motivera uteslutning från en församling inom Pingst?

7.          Enligt Bibeln, vilka synder/förhållanden motiverar en uteslutning?

8.          Tillåter Pingst att en kyrka omotiverat utesluter en medlem?

9.          Vad är en rimlig väntetid för inledning av utredning eller besked om uteslutningsorsak?

10.     Är 2½ års väntetid för inledning av utredning eller besked om uteslutningsorsak rimligt?

11.     Tillåter Pingst att pastorer talar osanning?

12.     Bör pastorer som talar osanning tillrättavisas?

13.     När en pastor ljuger, som i detta fall, bör inte pastorn avgå från sin lönemässiga tjänst?

14.     När hela församlingsledningen för en kyrka inom Pingst, som i detta fall, omotiverat utesluter en medlem samt förtiger och ljuger om uteslutningen, med följd att den uteslutna medlemmen får lida stor sorg, får lida flera års social utanförskap, får lida förlust av befintliga relationer som hade kunnat leda till äktenskap, får lida åldrandets förlust av naturlig potential till äktenskap, och att det icke-kyrkliga samhället tvingas bekosta effekterna av en kyrkas ondska, skall inte en sådan kyrka uteslutas från trossamfundet Pingst?