Date: Tue, 15 Oct 2019 14:41

 

1063:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i mitt sökande efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet Pingst FFS, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten en söndag (2016-07-03). HillSekt ringde då till Polisen och felaktigt anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. Två år senare återbesökte Torsten Hillsekten i Stockholm vid två söndagar (2018-07-22 samt 2018-07-29), och Hillsekten omedelbart sparkade ut Torsten vid bägge besöken. Hillsongs sektledare Andreas Nielsen vägrade att uppge något verkligt skäl till Hillsong Swedens utsparkanden av Torsten. Pingst FFS ledare stödjer Hillsongs globala bannlysning mot Torsten.

http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

 

---

The Pentecostal Alliance of Independent Churches’ (https://www.pingst.se) Hillsong Sweden evicted Torsten for the fourth time on 2019-10-13, and again Hillsong Sweden called for intervention by the Swedish Police.

 

First visit and first eviction:   2016-07-03.

Second visit and second eviction:   2018-07-22.

Third visit and third eviction:   2018-07-29.

Fourth visit and fourth eviction:   2019-10-13.

 

Audio recording of Hillsong Sweden’s eviction on 2019-10-13: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Sweden_eviction_Simon-Anonymous_and_Jan-Gunnar-Eurell_2019-10-13.mp3

 

TRANSCRIPT:

[Torsten Nenzén walked towards the Hillsong Sweden (https://hillsong.com/sweden/stockholm-city) rented premises at China Teatern (http://www.chinateatern.se) in Stockholm, Sweden, at 10:30 am on Sunday October 13, 2019, thirty minutes prior to Hillsect’s scheduled public entertainment/business/church activity at 11:00 am. Torsten walked past the tiny crowd of casual greeters at the entrance and stepped into China Teatern premises. Four meters beyond the doorway into the foyer, Torsten vigilantly stopped; observing the persons who would be likely to approach Torsten. Within 20 seconds, a person who Torsten recognised did approach Torsten, and conversation began.]

 

TORSTEN:    Hej, hej. Vad heter Ni?

JAN-GUNNAR EURELL:    Jan-Gunnar.

JAN-GUNNAR EURELL:    Och vad heter du?

TORSTEN:    Jag heter Torsten Nenzén.

JAN-GUNNAR EURELL:    Torsten.

TORSTEN:    Är du med i [Hillsong]?

JAN-GUNNAR EURELL:    Jag är med i Hillsong här i Stockholm. Ja.

TORSTEN:    Är det ok om jag frågar varför jag inte är välkommen?

JAN-GUNNAR EURELL:    Varför du inte är välkommen? Du är väl välkommen. Det är klart du är välkommen. Varför tror du att du inte är välkommen?

TORSTEN:    Det är så här, Jan-Gunnar. Jag besökte Hillsong över ett år sedan och jag blev utsparkad vid båda dom två tillfällena.

JAN-GUNNAR EURELL:    Insparkad?

TORSTEN:    Jag har varit i kontakt med en ledare som heter Andreas Nielsen. Jag har försökt att få kontakt med honom faktiskt under tre års tid, och han vägrar att svara på varför. Det är så att jag har fått bekräftelse utrikes att jag är bannlyst ifrån Hillsong Network of Churches globally. Så att jag skulle gärna vilja att … Kan du leda mig den som kan svara varför jag är bannlyst ifrån Hillsong Sweden.

JAN-GUNNAR EURELL:    Berätta. Vad tror du själv då? Är det något som du har gjort som du har fått i respons då?

TORSTEN:    Nä. Så här är det. Jan-Gunnar. Visst heter Ni Eurell?

JAN-GUNNAR EURELL:    Ja.

TORSTEN:    Jag är helt oskyldig, och det är därför som jag konfronterar. Och jag ger mig förrän sanningen kommer fram. Och det är därför jag ligger på. Nu har jag inte besökt Hillsong Sweden på över ett år, och jag har i över ett års tid försökt att få ett svar. Och naturligtvis när man inte har någon legitimitet i en uteslutning eller en banishment så … Det är därför jag är här, för att ta reda på varför. Skulle du kunna leda mig, Jan-Gunnar, till den som kan svara på varför jag är bannlyst?

JAN-GUNNAR EURELL:    Ja. Det kan jag säkert göra, men då får du nästan ta det efter mötet för jag har svårt nu att hitta nån före så.

TORSTEN:    Ja. Om man säger så: Vem är säkerhetsansvarig här på mötet idag? Det är lättaste vägen att nå den.

JAN-GUNNAR EURELL:    Absolut.

TORSTEN:    Jan-Gunnar, du kan få mina kontaktuppgifter.

JAN-GUNNAR EURELL:    Men berätta. Vad hände då som gjorde att du blev …

TORSTEN:    Förresten, Jan-Gunnar, jag spelar naturligtvis in det här, och det gör jag för att samla bevis på hur det egentligen går till. Så, det här är mina kontaktuppgifter, och då kan du fråga dina ledare i den här kyrkan varför Torsten Nenzén är bannlyst av Hillsong Sweden. Skulle du, kan be att någon av säkerheten kommer hit och svarar.

JAN-GUNNAR EURELL:    Ja ja. Kan du bara … Vi har ju kontakt med jättemånga och det är en så stor kyrka så det är lite som … kan du bara berätta nånting mer alltså vad som hände då, vad som ligger bakom?

TORSTEN:    Det finns noll substans, och det är därför jag ligger på, eftersom jag vet att jag är oskyldig. Jag vet att det här är påhittat - någonting. Och i och med att Hillsongs ledare inte har något fog för de avvisande beteende som Hillsong ledare … Det finns alltså en bekräftelse på att den högsta ledaren, vilket då förmodat är Brian Houston, har en anti-Torsten policy och en …

JAN-GUNNAR EURELL:    En anti- ?

TORSTEN:    En anti-Torsten policy; alltså jag är inte välkommen. Det är bekräftat att jag är bannlyst ifrån alla Hillsong campuses worldwide. Så det vet vi är ett faktum.

JAN-GUNNAR EURELL:    Det låter så jätte-jätte konstigt för mig. För jag känner inte alls …

TORSTEN:    För mig är det inte konstigt. Jag känner till kyrkligheten mycket väl. Och det jag att du gör också. Därför är jag förvånad att Ni står här mitt i denna sekt. Men skulle inte du bara kunna ta reda på …

 

[Mr. Jan-Gunnar Eurell took a few steps towards the exit, and there, Mr. Jan-Gunnar Eurell courteously introduced Torsten to one of Hillsong’s anonymous pastors/securitymen/evictors/liars, named Simon-Anonymous. Simon-Anonymous consistently refused to declare his full name, and Simon-Anonymous refused also to reveal his Hillsong title/role/function/authority.]

 

JAN-GUNNAR EURELL:    Mannen: Torsten Nenzén.

 

SIMON-ANONYMOUS:    Simon heter jag.

TORSTEN:    Simon. Vad heter Ni i efternamn Simon.

SIMON-ANONYMOUS:    Ja, jag vet att du spelar in det här. Torsten, du vet att du inte är välkommen hit.

TORSTEN:    Vem är du Simon?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja, om det behöver inte jag berätta.

TORSTEN:    Du är Simon-Anonym alltså. Varför är inte jag välkommen här?

SIMON-ANONYMOUS:    Torsten du vet det här.

TORSTEN:    Nej jag vet inte. Varför är inte jag välkommen?

SIMON-ANONYMOUS:    Jo du vet.

TORSTEN:    Nej. Varför är inte jag välkommen?

SIMON-ANONYMOUS:    Du vet Torsten, så jag ber dig lämna.

 

[Simon-Anonymous exited the China Teatern doors and positioned outside the premises. Torsten accompanied.]

 

TORSTEN:    Har jag gjort någonting?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja det vet du.

TORSTEN:    Vad har jag gjort?

SIMON-ANONYMOUS:    Det vet inte jag.

TORSTEN:    Du vet inte det?

SIMON-ANONYMOUS:    Men jag vet att det är så att du inte är välkommen.

TORSTEN:    OK. Men hur vet du att jag har gjort något?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja, det vet jag genom att du har varit här många gånger. Vi har pratats vid flera gånger. Och du vet om att du inte är välkommen in på våra möten. Stämmer det att vi har pratat med dig om det flera gånger?

TORSTEN:    Jag har …

SIMON-ANONYMOUS:    Stämmer det att vi har pratat med dig flera gånger?

TORSTEN:    Det stämmer att jag besökte över ett år sedan och försökte få svar varför: – Vad är jag anklagad om av Hillsong Sweden? Och Hillsong Sweden har vägrat att svara vad jag är skyldig till. Så därför vill jag att Hillsong berättar: Vad är det jag har gjort?

SIMON-ANONYMOUS:    Just det. Jag tror att du har fått det på mail flera gånger om jag förstår saken rätt.

TORSTEN:    Ok. Vad står det i det mailet?

SIMON-ANONYMOUS:    Det vet inte jag.

TORSTEN:    Du vet inte. Så du vet inte vad jag är skyldig till?

SIMON-ANONYMOUS:    Nej.

TORSTEN:    Men du vet att jag är skyldig?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja.

TORSTEN:    Ok. Så du vet att jag är skyldig. Till vad?

SIMON-ANONYMOUS:    Jag vet inte det som sagt. Och känner att jag behöver inte heller veta det. Men jag vet om att vi har pratat med dig flera gånger vid många tillfällen att det är så.

TORSTEN:    Simon, är inte det lite fegt av dig att inte berätta vad du heter i efternamn så att du kan bli identifierad?

SIMON-ANONYMOUS:    Nej, jag tycker inte det.

TORSTEN:    Så, Simon-Anonym, det är så du vill bli kallad?

SIMON-ANONYMOUS:    Absolut.

TORSTEN:    Vem är din överordnad här idag?

SIMON-ANONYMOUS:    Jag behöver inte berätta det.

TORSTEN:    Vad är din roll här idag?

SIMON-ANONYMOUS:    Det behöver jag inte heller berätta.

TORSTEN:    Jo det behöver du faktiskt berätta därför att ….

SIMON-ANONYMOUS:    Nej, jag har ingen skyldighet till att berätta det.

TORSTEN:    Jo din roll är du skyldig till, därför att du måste kunna övertyga mig att du har auktoritet att avvisa mig.

SIMON-ANONYMOUS:    Ja, men jag kan ringa in till polisen om det är så.

TORSTEN:    Kan du göra det?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja jag kan det.

TORSTEN:    Kan du göra det nu?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja, det kan jag göra.

TORSTEN:    Alright.

SIMON-ANONYMOUS:    Det kan vi göra.

 

[Hillsong’s Simon-Anonymous focused his attention to his mobile phone in preparation to call the Swedish Police.]

 

SIMON-ANONYMOUS:    Vi kan ställa oss lite åt sidan så här.

 

[Hillsong’s Simon-Anonymous moved two-to-four steps out onto Näckströmsgatan next to China Teatern, which is on public property (allmän/offentlig plats).]

 

TORSTEN:    Ringde du 11414?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja.

TORSTEN:    Är det inte snabbare med 112?

SIMON-ANONYMOUS:    Nej, det är ju inte livshotande fara hoppas jag.

TORSTEN:    Det beror på vad jag är anklagad för? För vad är jag anklagad?

SIMON-ANONYMOUS:    Jag behöver inte berätta det för dig Torsten. Du vet om. Vi har ju vid flera tillfällen. Så jag vet inte varför du envisas om.

TORSTEN:    Är inte det en moralisk plikt, enligt Bibeln, att berätta vad man är anklagad för?

SIMON-ANONYMOUS:    Nej det tror jag absolut inte.

TORSTEN:    Du tror inte det? Läser du Bibeln?

 

[Hillsong’s Simon-Anonymous commenced communication with 11414 – a Police number in case of non-emergency incidents.]

 

SIMON-ANONYMOUS:    Ja hej. Simon heter jag. Vi har en gudstjänst vid Kina Teatern. Jag skulle vilja prata med Polisen. Ja. Vi har en man som inte är välkommen hit och som vill få svar och vid flera tillfällen har begärt och få svar och vet om att han inte är välkommen och ändå så kommer han. Så jag skulle vilja prata med nån. Mm tack.

 

[Hillsong’s Simon-Anonymous shifted attention towards Torsten while Simon-Anonymous waited for SOS Alarm to connect with Swedish Police.]

 

SIMON-ANONYMOUS:    Ja, nu står jag i kö här.

TORSTEN:    Du står i kö till Polisen. Det är ingen brådska, eller hur?

SIMON-ANONYMOUS:    Vad sa du?

TORSTEN:    Det är ingen brådska, eller hur? Vi kan stå kvar här och vänta tills du kommer fram.

SIMON-ANONYMOUS:    Ja för mig är det ingen brådska, men, det är tråkigt att det ska behövas. Det är väldigt tråkigt.

TORSTEN:    Kan inte du, Simon-Anonym, berätta vad det är jag är skyldig till?

SIMON-ANONYMOUS:    Nej jag kan inte det.

TORSTEN:    Du kan inte det. Vem inom Hillsong Sweden kan berätta det?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja, nu är det så här att …

 

[Hillsong’s Simon-Anonymous shifted focus back to the mobile phone SOS Alarm call. Suddenly, Simon-Anonymous quickly walked away approximately 12 meters and spoke with a woman. Torsten remained in same position. Simon-Anonymous thereafter returned to Torsten.]

 

SIMON-ANONYMOUS:    Häng kvar lite grann.

 

[Hillsong’s Simon-Anonymous returned to Torsten on Näckströmsgatan next to China Teatern. Simon-Anonymous began speaking with the Swedish Police on the mobile phone.]

 

SIMON-ANONYMOUS:    [Otydlig ljudupptagning. Eventuellt:    Ja, Simon Moritz.”] Vi har gudstjänst vid China Teatern idag. Och, vi har en man som vägrar och vända. Så vi skulle behöva eran hjälp för att föra honom härifrån. Ja, det är sen många, många tillfällen tillbaka, så där är en känd person. Ja exakt det stämmer. Ja exakt. Ja, jag står med honom här just nu. Han spelar in allting som vi säger. Hillsong Church. Vi hyr in oss på China Teatern på söndagarna och har gudstjänst här. Ja. Ja exakt. Jag kan stå kvar tills de kommer på plats. Jättebra. Tack så mycket. Tack-hej.

 

TORSTEN:    Vad sa Polisen?

SIMON-ANONYMOUS:    Dom är på gång. Dom kommer hit.

TORSTEN:    Och då står vi på offentlig plats. Näck-ströms-gatan [Torsten läste gatuskylten på fastighetens fasad]. Och du vill att jag ska flytta mig från Näckströmsgatan?

SIMON-ANONYMOUS:    Ja, men det har ju inte en offentlig samling här inne? Och det vet jag också. [en karakteristisk patologisk-Hillsong-lögn, eller en mental förvirring?]

TORSTEN:    Jag står på public property just nu på Näckströmsgatan.

SIMON-ANONYMOUS:    Ja här får du jättegärna stå om du vill.

TORSTEN:    Så varför ringde du till Polisen?

SIMON-ANONYMOUS:    Därför att du vet om att du inte är välkommen in. Och, eh, det vet du om.

TORSTEN:    Alright. Bra. Då har du ringt Polisen. Tack.

 

[Torsten immediately began to walk away from the position on Näckströmsgatan, towards Arsenalgatan. On the way past Wahrendorffsgatan, a police vehicle was seen to be parked with two police officers standing next to the vehicle.]

---

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia i Stockholm (info@filadelfia.nu) försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Sveriges kyrkor om hjälp. Ingen kyrka i Sverige, emellertid, erbjuder att avhjälpa dessa två behov.

 

För varje dag, vecka, år och decennium av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har samtliga Sveriges pastorer och präster gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska eller försummelse. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle de skämmas, men eftersom svenska pastorer är svenskar är de vanligtvis mer samvetslösa, hjärtlösa och onda än vad kyrkliga ledare är i andra kulturer, och eftersom Sveriges pastorer är pastorer är de normalt mer lögnaktiga och lömska än sekulära människor. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från deras sataniska obarmhärtighet och illvilja, och istället erbjuder att hjälpa en felaktigt exkommunicerad hjälpsökande människa i nöd.

 

Svenska pastorers kärlekslösa respons till min enkla vädjan om hjälp och svenska pastorers ovilja att välkomnande hjälpa, i sökandet av lärjungamässigt kristen gemenskap och i mitt sökande efter kontakt med en kristen kvinna, påvisar att många svenska pastorer är obarmhärtiga, omänskliga och grymma. Det skulle vara oansvarigt att inte uppmana Sveriges pastorer till omvändelse när evidensen är svenska pastorers obarmhärtighet, omänsklighet, grymhet och ondska. För samhällen och världen bör kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande exempel på satans omänsklighet. Sveriges svenska pastorer bör därför omvända sig från svenskpastoral obarmhärtighet, svenskpastoral omänsklighet, svenskpastoralt oförstånd, svenskprästerlig heresi, samt svenskpastoral lydnad till satan.

 

Några svenska pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga, omänskliga och sataniska. Jag vädjar därför till svensk kyrklighet att Sveriges sataniska pastorer/präster ska omvända sig från deras ondska, till att istället eftersträva förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd till de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för kyrklighetens trovärdighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, om Sveriges pastorer väljer att avslutande vilja lyda Gud och att därmed hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att meddela det, så att den kyrkan kan kommunicera och träffa mig. I svenska kyrkors fullständiga avsaknad av kristen vilja att hjälpa, förblir svensk kyrklighet en skam - och internationellt sett även ett varnande exempel på ogudaktig kyrklighet.

 

Utan att ha träffat mig, uppfattas några svenska pastorer att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. Flera svenska pastor i Stockholm och i Sverige, som aldrig har träffat Torsten, har avvisat Torsten från intagning till sina församlingar då de har uttryckt att Torstens behov egentligen är av psykiatrisk art och att Torsten därför är för mycket resurskrävande. Sekteristiskt osunda Södermalmskyrkan (info@sodermalmskyrkan.org) beslutade att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom Torsten inte kunde intyga ”ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans maktmissbrukande pastorer, och därför avvisades Torstens ansökan om medlemskap där. Stockholm Vineyard falskt anklagade Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard Norden (http://www.vineyard.se) vill godkänna. Den lögnaktige och okristliga församlingsgrundaren i Evangeliska Frikyrkan (http://www.efk.se/om-efk/var-organisation/programstyrelser-inom-efk.html), svensken Kjell-Axel Johansson (kaj@gmx.it, info@newwine.se, info@efk.se), med sitt kyrksviniga hyckleri (http://kjellaxel.wordpress.com/about), uteslöt Torsten från Vineyard (http://www.vineyard.se) med motiveringen ”du är inte den sortens person vi vill sätta vår stämpel på”, och svensken Kjell-Axel Johansson har även efter två decennier efter hans uteslutningen mot Torsten ifrån Vineyard vägrat att förtydliga vilken ”sorts” människor han inte godkänner. Dessa lögnaktiga, falska och sataniska svenska pastorer saknar förstånd, saknar omdöme, saknar barmhärtighet, saknar kärlek, och saknar Guds ledning. Eftersom pastorerna är svenskar är de exceptionellt hjärtlösa och moralförvirrade, och eftersom pastorerna är pastorer är de exceptionellt lögnaktiga och lömska. Svenska pastorer och kyrkliga ledare, i deras avsky mot fakta och deras hat mot sanning, och i deras avvisande mot oskyldige Torsten, beter sig identiskt med satan.

 

Svensk sjukvård klassificerar Torsten som narcissistiskt personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor”, ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär” och ”drar sig undan, isolerar sig”. Svensk sjukvård saknar i dessa klassifikationer något underlag, saknar medicinsk indikation och saknar professionalism. Den pinsamt okunniga svenska medicinsk-expertisen reagerar instinktivt enligt de tio kulturella deviserna i Sverige, med åtföljande logik; eftersom Torsten bryter mot svensk Jantelag är Torsten störd. Enligt svensk sjukvård är kristen Gudstro ofta synonymt med tankeinnehåll av vanförställningskaraktär. Svensk medicinsk expertis missriktar orsakssambandet mellan uteslutning från kyrkor och utanförskap/ensamhet, och tolkar istället att Torsten har själv valt att isolera sig ifrån sin omgivning. Det faktum att svenskar i internationella jämförelser kan uppfattas som socialt reserverade, ovänliga och misstänksamma mot främlingar medför ökad kontaktsvårighet för icke-svenskar (som t.ex. Torsten) att etablera kontakt med just svenskar.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja välkomna och vilja hjälpa. Svenska pastorer borde bekänna sina tillkortakommanden och tackla sina församlingsproblem, men istället väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna, eftersom kyrkliga pastorer som regel hatar sanning. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer anammar hellre feministteologins och pro-gayteologins heresier än att erkänna Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Sveriges förvirrade präster tycks hellre söka Sveriges Riksdags godkännande än att lyda Gud, och svenska präster tycks hellre vilja skända Guds ordning genom att välsigna homosexuella partnerskap, homosexuella äktenskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp till kristet social gemenskap för att underlätta inledande av genuint kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans. Sveriges svenska pastorer älskar lögnen och ondskan mer än sanning och godhet. För svenskheretiska trossamfundet Svenska Kyrkan är Sveriges Riksdag i praktiken Guds Ord. Det mest sviniga och antikristliga kyrkoetablissemanget på jorden är det svenska.

 

Satans svenska pastorer ljuger och förtalar Torsten (http://www.kyrkor.be/071113.htm), och när Torsten söker kontakt med Sveriges pastorer hänvisar många av satans svenska pastorer Torsten istället till psykiatriker, specialister, terapeuter eller själavårdare.

 

Pingströrelsens tidigare samfundsledare och djävulska pingstpastor, Sten-Gunnar Hedin (sten-gunnar.hedin@pingst.se), konstaterade genom hans utsedda pingstombud (http://www.kyrkor.be/pingst.htm), att Torsten inte kan frikännas från svenska Pingströrelsens anklagelse mot Torsten; anklagelsen att Torsten utgör en besvärlig människa, och att svenska Pingströrelsens uteslutning av Torsten därför är försvarbart förståelig. Pingströrelsen har inte redogjort något annat skäl till sina falska anklagelser och förolämpningar mot Torsten än att hänvisa till djävulska Kjell-Axel Johanssons grundlösa ärekränkning mot Torsten; att Torsten inte är en godkänt sort. Sveriges djävulska pastorer älskar att ljuga, och beskyddar sina pastorskollegors lögner, men utesluter offren för pastorernas lögner och avvisar de oskyldiga kristna. Sveriges djävulska Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin (http://www.kyrkor.be/franfiladelfia050112.htm), i stället för att tala sanning och därmed omvända sig från svenska Pingströrelsens ondska och lögner mot Torsten, hänvisade han den falskt anklagade och grundlöst uteslutna Torsten till själavård ”… vill jag att du söker vårt samtalscenter, där finns möjlighet till enskild själavård…” eftersom Torsten hade begärt en förklaring ifrån Sveriges Pingströrelse till Pingströrelsens uteslutning av Torsten.

 

Pingströrelsens tidigare trossamfundsledare och djävulska pingstpastor, Pelle Hörnmark (pelle.hornmark@pingst.se), besvarade Torstens vädjan om tillhörighet i en kristen kyrka (http://www.kyrkor.be/100601.htm) med svenska Pingströrelsens karakteristiskt avvisande ondska ”Kan du vara vänlig att ta bort mig från din mejl lista efter nästa brev. Mvh Pelle Hörnmark”. Den nuvarande föreståndaren för djävulens svenska trossamfund ”Pingströrelsen” (Pingst – fria församlingar i samverkan), Daniel Alm (daniel.alm@pingst.se), har absolut vägrat att omvända sig från hans personliga avvisning mot oskyldige Torsten. Den svenska Pingströrelsen, som orättfärdigt och utan motivering uteslöt Torsten som medlem, som därefter försvarade den orättfärdiga uteslutningen med en grundlös anklagelse om att Torsten eventuellt kunde ha uppfattats som en besvärlig människa, och som alltjämt vägrar att erkänna uteslutningen av Torsten som en synd, har avvisat kommunikation med Torsten genom samtliga Pingströrelsens högsta ledare. Svenska Pingstkyrkoledare hatar sanning och uppför sig som satan.

 

Stanley Sjöberg (stanley@webbkyrkan.com), den heretiska, ständigt antagonistiska, arroganta och djävulska Pingstpastorn, besvarade Torstens vädjan efter en kristen kyrka med en hjärtlös och tanklös kommentar ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.

 

Livets Ord i Uppsala (http://www.livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka via hycklande svenskpastorn Robert Ekh (robert.ekh@livetsord.se) med okristligt avvisande och dödande ord ”Jag begär att min mejladress raderas.” Livets Ord i Uppsala avvisade efterfrågan om bön (bon@livetsord.se) för en kristen kyrka med orden ”Tack för dina brev. Vi behöver inte fler.” Livets Ord i Uppsala receptionist (info@livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka med likgiltig kyla ”Vi tackar för dina mail men vi skulle uppskatta att inte få mer av era mail.”. Livets Ords svenska hyckleri och ytlighet ekar utöver världen.

 

Axplock från andra svenska kyrkliga trossamfunds avvisningar av Torsten: http://www.kyrkor.be/satans-svenska-kyrkliga-trossamfund.htm.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i mitt sökande efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Existerar en kristen kyrka inom Sverige som vill välkomna?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.