Date: Tue, 13 Sep 2016 02:46

 

902:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i mitt sökande efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Måndagen Sept. 12, 2016, deklarerade Polisen i Sverige en avsikt att kalla Torsten till förhör för hets mot folkgrupp. I samband med att Torsten offentligt läste Bibelverser om utövande av homosexualitet, ingrep svensk polis och hindrade Torsten från att offentligt fortsätta läsa verser från Bibeln. Talet med titeln "Det bibliska perspektivet på människors homosexualitet" är helt Bibelbaserat. Polisen som avbröt Torstens balanserade röstläge i det Bibliska talet, hävdade att Sverige likställer offentliga läsningar från Bibeln med offentliga läsningar från Adolf Hitlers "Mein Kampf". För den svenska polisen (och eventuellt även för den svenska allmänna åklagaren), är den judisk-kristna Bibeln (som är Guds heliga ord) lika hatisk som Adolf Hitlers ord. I Sverige är Gud och Adolf Hitler lika hatiska. En ljudupptagningen av Torstens skrivna tal och polisens avbrytande av talet finns.

 

Talet i skrift: http://www.nenzen.net/Biblical_perspective_on_homosexuality.pdf

Talet inspelat: http://www.nenzen.net/Swedish_Police_interference_of_religious_freedom_160912.mp3

 

Sveriges Polis sade bland annat:

·         ”Vet du vem Hitler var? Du vet att han har skrivit en bok; Mein Kampf. Men om nån skulle stå och läsa den där, så spelar det ingen roll om det står i en bok. Det är fortfarande hets mot folkgrupp. Det spelar ingen roll att det står i Bibeln.

·         ”När du pratar om homosexualitet som något nedlåtande eller fel, då har vi ett problem.”

·         ”Du är misstänkt på brott som du är skyldig att inte göra.”

·         ”Jag har sett att det är hets mot folkgrupp bara det här.”

·         ”Det som kommer att hända är att en anmälan upprättas och du kommer att kallas till förhör.”

 

Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet Pingst ffs, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten på en söndag. HillSekt ringde till Polisen och anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. HillSekt absolut vägrar att uppge något verkligt skäl för HillSektens globala bannlysning mot Torsten: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

 

 

Existerar en kristen kyrka inom Sverige som vill välkomna?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.