Date: Wed, 6 Jul 2016 14:25

 

892:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges lögnaktiga pingströrelse

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i mitt sökande efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Det svenska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) är intimt associerad med sektledaren Brian Houston genom svenska pingströrelsens sekt Hillsong. Trossamfundet Pingst koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin, HillSect, går via pingstkyrkans sektledare Andreas Nielsen (tidigare sektledare inom Karismasekten ’Stockholm Karisma Center’).

 

Satans Hillsong har offentligt förklarat en världsomfattande uteslutning mot personen Torsten, och, samtliga Hillsong pastorer över hela världen absolut vägrar att omvända sig från Hillsongs världsomspännande lögner, förtal och förföljelse mot den absolut oskyldige personen Torsten. Satans Hillsong nöjer sig nämligen inte med att sprida lögn och förtal mot Torsten inom deras eget kyrkonätverk, men Hillsong ljuger och förtalar Torsten även till de andra kyrkosamfunden över hela världen.

 

En av de fyra svenska ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Sven Almkvist, är anställd som redaktionell portvakt mot avslöjande sanning i den svenskkyrkliga tidskriften Världen Idag. Den andra av de fyra ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Andreas Nielsen, agerar krönikör i samma tidskrift Världen Idag. Andreas Nielsen är också känd som en manipulerande pratkvarn och sektledare för Hillsong Stockholm (http://hillsong.com/stockholm), där han underställer sig direktiven från Hillsects ärkedjävel i Australien - Brian Houston.

 

Den svenska ”kristna” redaktionen av lögnhalsar, manipulatörer och sektledare är intimt förknippade med HillSect’s ärkemanipulatör Brian Houston: http://www.kyrkor.be/VarldenIdag-intimt-associerad-med-Hillsect-Brian-Houston.pdf

 

Efter det att flera kyrkliga pastorer hade bekräftat att Hillsong var en källa till lögn, förtal och förföljelse mot den oskyldige personen Torsten, bekräftade Hillsong till sist 2016 att Hillsong Global Network hade verkställt en global bannlysning mot personen Torsten.

 

Identiskt med Stockholms lögnaktiga Karismasekt (Stockholm Karisma Center) och den svenska pingströrelsen Pingst ffs, som båda absolut vägrade att förklara den svenska Pingströrelsens uteslutning mot den oskyldige personen Torsten, så vägrade även Hillsong Global Network och dess ärkedjävel Brian Houston att besvara specifika frågor kring Hillsong’s lögner, förtal och förföljelse mot personen Torsten: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Brisbane_Artie-Shepherd_Australia.htm

 

Förståndiga, ansvarstagande och gudfruktiga kristna människor däremot varnar för pingströrelsens extremt falska ledare inom pingstsekten Hillsong kyrkliga underhållningsindustri: http://hillsongchurchwatch.com

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia i Stockholm (info@filadelfia.nu) försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Sveriges kyrkor om hjälp. Ingen kyrka i Sverige, emellertid, erbjuder att avhjälpa dessa två behov.

 

Existerar en kristen kyrka inom Sverige som vill välkomna?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.