Date: Thu, 14 Apr 2016 12:06

 

880:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Satans svenska pingstpastorsdjävlar

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i mitt sökande efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska pingstkyrkor.

 

Pingstkyrkan ”United Stockholm (http://unitedsthlm.nu) tillhörande svenskdjävliga Pingströrelsen avvisade fegsvenskt och anonymt via (info@unitedsthlm.nu) utan kommentar eller förklaring. Därutöver valde pingstkyrkan United Stockholm att demonstrera sin sataniska inklination, genom att avsiktligt söka att skada mig. Svenska pingstkyrkan United Stockholm anmälde som spam min vädjan till pingstkyrkan United Stockholm, till mina avtalade mailservers, istället för att autoavregistrera via en bifogad avregistreringslänk. Djävulskap är ett av svenska pingströrelsens kännetecken. United Stockholm är kopplad till United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) vars kreatör heter Magnus Persson (mp@united.nu). Det är rimligt att gissa att de anonyma pingstkyrkodjävlarna inom pingstkyrkan United Stockholm som sökte att skada mig via deras spamanmälan, är pingstkyrkans ledare Daniel Stenmark och Linda Stenmark.

 

På svenska pingströrelsens United Stockholm hemsida (http://unitedsthlm.nu), (https://www.facebook.com/UnitedSthlm), beskriver pingstkyrkan sig själva som ”en attraktiv och inkluderande kyrka”. Naturligtvis är pingströrelsens självbeskrivande klichéer inget mer än hyckleri och falsk varudeklaration.

 

United Stockholm, och United Global Network med Magnus Persson (http://united.nu) som är en av kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net), har en koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin HillSect. Satans Hillsong har offentligt förklarat en världsomfattande uteslutning mot mig, och, samtliga Hillsong pastorer över hela världen absolut vägrar att omvända sig från deras Hillsongs världsomspännande lögner, förtal och förföljelse mot mig. Satans Hillsong nöjer sig nämligen inte med att sprida lögn och förtal mot mig inom deras eget kyrkonätverk, men Hillsong ljuger och förtalar mig även till de andra kyrkosamfunden över hela världen.

 

En av de fyra svenska ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Sven Almkvist, är anställd som redaktionell portvakt mot avslöjande sanning i den svenskkyrkliga tidskriften Världen Idag. Den andra av de fyra ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Andreas Nielsen, agerar krönikör i samma tidskrift Världen Idag. Andreas Nielsen är också känd som en manipulerande pratkvarn och sektledare för Hillsong Stockholm, där han underställer sig direktiven från Hillsects ärkedjävel i Australien - Brian Houston.

 

Hillsong Network bekräftade nyligen Hillsongs globala bannlysning mot Torsten:

http://www.kyrkor.be/Hillsong-Brisbane_Artie-Shepherd_Australia.htm

 

Date: Tue, 15 Sep 2015 20:15

850:e  Vädjan om hjälp.

”United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) församlingsplanterare (http://nyakyrkor.se) i Malmö avvisade Torsten via dess kreatör Magnus Persson (mp@united.nu), utan att förklara varför. Magnus Persson är en av kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net) som också har en tydlig koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin Hill Sect (korrekt stavat Hill Song: https://hillsong.com/family). I samtliga HillSect-kyrkor där Torsten har besökt har dess pastorer uteslutet Torsten, med lögner, förtal eller med simpel vägran att ange orsak till uteslutning (http://www.kyrkor.be/Tokyo-Lifehouse-Church-Japan.htm). Också andra människor varnar för ytliga och falska HillSects kyrkliga underhållningsindustri: (http://hillsongchurchwatch.com). Magnus Persson var en av de ursprungliga ledarna i Karismasekten (Stockholm Karisma Center); den svenska kyrkan som initierade samtliga kyrkors uteslutning av Torsten i Sverige och globalt, men Magnus Persson var inte direkt involverad i Karismasekten vid tidpunkten för dess uteslutning mot Torsten.”

 

Hjo Pingstförsamling (http://hjo.pingst.se) tillhörande trossamfundet Pingst avvisade anonymt den föregående vädjan via (info@hjo.pingst.se), utan förklaring eller kommentar.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i mitt sökande efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill hjälpa?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.