Date: Wed, 19 Aug 2015 13:31

 

846:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i mitt sökande efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av sju svenskdjävliga representanter för kyrkor i Sverige.

 

Pingst.se tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) avvisade via dess utgivare Ulrika Ramstrand (Ulrika.Ramstrand@pingst.se), utan förklaring.

 

Norrmalmskyrkan (bögkyrkan) i Stockholm (http://www.norrmalmskyrkan.se) avvisade anonym via (info@norrmalmskyrkan.se) utan förklaring. Kanske är det viktigare för denna satans kyrka att viga homosexuella par än att välkomna kristna.

 

Pingstkyrkan Vilhelmina (http://vilhelmina.pingst.se) avvisade anonymt via (info@vilhelmina.pingst.se) utan förklaring, men det kan gissas att den avvisande personen är dess pingstpastor och föreståndare Rolf Söderberg.

 

Fiskebäckskyrkan i Göteborg (http://www.fiskebackskyrkan.se) avvisade via dess ungdomsledare Tim Jansson (tim@fiskebackskyrkan.se), utan förklaring.

 

Equmeniakyrkan Ljurhalla (https://ljurhalla.se) avvisade via dess ordförande Gun Vårhall (gun.varhall@tele2.se), utan förklaring.

 

Hovslätts Missionskyrka i Jönköping (http://hovslattsmissionskyrka.se) avvisade via dess pastor och församlingsföreståndare David Hjelmqvist (david.hjelmqvist@hovslattsmissionskyrka.se), utan förklaring.

 

Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se) tillhörande Equmeniakyrkan avvisade via dess ordförande Peter Cedergårdh (peter.cedergardh@equmeniailerum.se), utan förklaring.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i mitt sökande efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill hjälpa?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.