Date: Fri, 02 May 2014 15:02

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net via http://church.sweden-is-satanic.com) och begär att din korrekta mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

778:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Djävliga svenska pastorer.

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av fyra kyrkliga representanter i Sverige

 

Citykyrkan in Linköping (http://citykyrkan.nu) svarade via kyrkans svenska pastorsdjävel Mattias Eveborn (mattias@citykyrkan.nu) med en förmodad bannlysning av Torsten ifrån Citykyrkan med anledning av att Torsten uppfattas att inte vara en riktig/uppriktig kristen. Den svenska pastorsdjäveln vägrade att besvara Torsten’s efterfrågan om ett förtydligande.

 

Date:

Tue, 22 Apr 2014 08:20:45 +0000

From:

<mattias@citykyrkan.nu>

To:

info@Sweden-is-satanic.com <info@Sweden-is-satanic.com>

Subject:

Re: 777:e Vädjan om hjälp.

 

Torsten!

 

Jag ser ingen möjlighet att hjälpa dig över mail. Om du vill ha ett personligt samtal är du välkommen att boka det med mig i Linköping. Jag ser dock ingen möjlighet att hjälpa dig med äktenskap. Är du uppriktigt intresserad av att följa Jesus och därmed lägga av ditt förtal av kyrkorna i Sverige så kan det finnas möjlighet till kristen gemenskap.

 

Jag önskar därför att du tar bort citykyrkan i Linköping från din e-post lista: info@citykyrkan.nu.

 

Tack!

 

/Mattias Eveborn

Pastor

 

 

Date:

Tue, 22 Apr 2014 22:09:47 +1000

From:

torsten@nenzen.net <nenzen@nenzen.org>

To:

mattias@citykyrkan.nu, info@citykyrkan.nu

Subject:

respons

 

Citykyrkan i Linköping,

 

Mattias Eveborn,

 

Som en typisk svensk pastor proklamerar du att din kyrka har ”ingen möjlighet att hjälpa [dig] med äktenskap”.

 

Ett ömsesidigt ingående av äktenskap förutsätter relation, och relation förutsätter kommunikation, och kommunikation förutsätter att två personer är samordnade i tid och rum (möte). Om människor som önskar äktenskap saknar mötesplatser där möten kan ske, eller där kommunikation uteblir, saknas också möjlighet till relationer. Utan relationer saknas möjlighet till äktenskap.

 

Det du proklamerar är logiskt sett alltså antingen (1) att din kyrkas 80 medlemmar inte möter och kommunicerar med varandra, eller (2) att omöjligheten till hjälp inte är generell men är specifik för Torsten – med andra ord att kyrkans medlemmar möter och kommunicerar med varandra men att personen Torsten inte kan/får möta och kommunicera. Vilket menar du?

 

Du skriver även ”Är du uppriktigt intresserad av att följa Jesus och därmed lägga av ditt förtal av kyrkorna i Sverige så kan det finnas möjlighet till kristen gemenskap.”. För det första, att beskriva obarmhärtiga pastorer i Sverige som obarmhärtiga är sann beskrivning. Det skulle vara en lögn att beskriva obarmhärtiga pastorer i Sverige som barmhärtiga. Likaledes är det sant att beskriva djävulska präster i Sverige som djävulska. Det är inte förtal att säga sanning om kyrkor till kyrkor. För det andra, säger du att jag inte är uppriktig i att följa Jesus eftersom jag ”förtalar” kyrkor. Du anser alltså att jag inte är en riktig/uppriktig kristen. För det tredje, säger du att som en konsekvens av att jag inte är en riktig/uppriktig kristen saknas möjlighet till kristen gemenskap. Min fråga till dig är därför: Har du officiellt uteslutit mig från kyrkan på grund av att jag inte är en riktig kristen?

 

Torsten Nenzén

 

Equmeniakyrkans församlingsutvecklare, svensken Krister Gunnarsson (krister.gunnarsson@equmeniakyrkan.se), svarade okristligt med avvisande svenska ord: ”Ber dig vänligen att ta bort min adress från listan för dina utskick.

 

Metodistkyrkans negativa distriktsföreståndare, svensken Alf Englund (alf.englund@bredband.net), svarade okristligt med avvisande svenska ord: ”Vänligen! Jag vill bli struken ur den lista som får mailen “Vädjan om hjälp”. Jag får erkänna att jag inte läser mailen eftersom anslaget i rubrikerna alltid är så negativt. Så stryk min mail alf.englund@metodistkyrkan.se eller om det är via alf.englund@bredband.net de skickas vill jag ha den adressen struken. Hälsningar /Alf

 

Ljurhalla Missionskyrka (http://ljurhalla.se) svarade via kyrkans svenska ”pastor” Krister Johansson (krister.johansson@ljurhalla.com) med okristligt avvisande: ”Jag vill att du tar bort min mailadress krister@bodaryd.se från din lista. Uppskattar inte det du skriver i ditt brev där du angriper min kollega Alice, det tar du bort med en gång. Hur kan du be mig om hjälp? Enligt dig så är jag ju en pastor som tjänar allt annat än Gud, så jag har väl inget jag kan göra för dig? Du vet om att det du håller på med är förtal och är brottsligt. m.v.h Krister

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.