Date: Tue, 12 Nov 2013 21:31

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net via http://church.sweden-is-satanic.com) och begär att din korrekta mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

754:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Hycklande Livets Ord i Uppsala blockerar nu Torsten.

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades hemlighetsfullt av Livets Ord i Uppsala och Ulf Ekman, samt avvisades personligen av Göteborgskyrkan.

 

Endast en e-post adress av alla svenska pastorer i sändlistan blockerades i föregående utskick till Sveriges pastorer. Ulf Ekman har mottagit min vädjan om hjälp i många år, men han har aldrig någonsin besvarat någon av mina vädjanden till honom, och uppenbarligen saknar Ulf Ekman det kurage som fordras att deklarera direkt till mig att han är likgiltig, eller att deklarera att han inte vill vara behjälplig. Det är naturligtvis lättare att spamanmäla mig än att be mig personligen att bli avförd som mottagare av ytterligare vädjanden. Till och med nära B.E. skulle ha kunnat uttala nyligen ”Man kan ju inte bara avskriva honom.” Men Ulf Ekman tycker uppenbarligen att det är förenligt med Guds Ord att avskriva människor.

 

ulf.ekman@livetsord.se,"2013-11-04 13:30:13","550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering. "

 

Göteborgskyrkan i Göteborg (http://goteborgskyrkan.se) svarade via en svensk kyrkdjävel, Sara Kling (sara.kling@goteborgskyrkan.se), med ett okristligt avvisande ifrån kyrkan. Den djävligt avvisande skrev ”Du får gärna ta bort vår adress (info@goteborgskyrkan.se) från din mail-lista Tack! Mvh Sara Kling

 

Livets Ord i Uppsala (http://www.livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka via hycklande svenskpastorn Robert Ekh (robert.ekh@livetsord.se) med okristligt avvisande och dödande ord ”Jag begär att min mejladress raderas.” Livets Ord i Uppsala avvisade efterfrågan om bön (bon@livetsord.se) för en kristen kyrka med orden ”Tack för dina brev. Vi behöver inte fler.” Livets Ord i Uppsala receptionist (info@livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka med likgiltig kyla ”Vi tackar för dina mail men vi skulle uppskattta att inte få mer av era mail.”. Livets Ords svenska hyckleri och ytlighet ekar utöver världen.

 

Axplock från andra svenska kyrkliga trossamfunds avvisningar av Torsten: http://www.kyrkor.be/satans-svenska-kyrkliga-trossamfund.htm.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.