Date: Tue, 05 Nov 2013 00:21

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net via http://church.sweden-is-satanic.com) och begär att din korrekta mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

753:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrkdjävlig svensk. Den svenska pastorsdjävulen Stanley Sjöberg (stanley.sjoberg.wk@gmail.com) skrek ut sin avsky mot mig med fyra ord -- och tre utropstecken. Pastorsdjävulen skrev ”Sluta med dina brev!!!” Märkligt nog sade pastorsdjävulen sex veckor innan att han ville få brev ifrån mig, när han skrev ”Jag har nu ändrat min mailadress / I have changed my mail adress to stanley.sjoberg.wk@gmail.com” Cirka åtta år tidigare kommenterade den arroganta svenska pastorsdjävulen ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” Att döma endast utifrån Stanley Sjöbergs ord och gärning i detta är en logisk slutsats att personen inte ännu är en kristen, eftersom Sjöberg vägrar att följa Jesus i detta. Sjöbergs ord och gärning i detta vittnar om satan. Endast Gud kan döma rätt utifrån Guds kunskap om hans hjärta.

 

Sex veckor sedan (http://www.kyrkor.be/130924.htm) informerade jag om Stanley Sjöberg, detta:

Den heretiska, ständigt antagonistiska, arroganta och djävulska pastorn Stanley Sjöberg (stanley.sjoberg.wk@gmail.com), som pensionär bedriver sin Webbkyrka (http://webbkyrkan.com), beslöt sig att vilja prenumerera till min vädjan efter det 746:e vädjandebrevet. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg existerar inte i adresslistan, men djäveln e-postade ändå en information om ändrad mailadress. Tidigare kommenterade pastorsdjävulen Sjöberg hjärtlöst och tanklöst ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” Genom pastorsdjävulens nya meddelande har hans adress tillförts listan. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg skrev nu ”Jag har nu ändrat min mailadress / I have changed my mail adress to stanley.sjoberg.wk@gmail.com”.

 

Axplock från andra svenska kyrkliga trossamfunds avvisningar av Torsten: http://www.kyrkor.be/satans-svenska-kyrkliga-trossamfund.htm.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan:  http://www.kyrkor.be.