Date: Wed, 02 Oct 2013 23:42

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net via http://church.sweden-is-satanic.com) och begär att din korrekta mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

748:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av 5 kyrkliga representanter, och kommenterades av 1 svensk kyrkor.

 

Efter den 746:e vädjan om hjälp (http://www.kyrkor.be/130917.htm) beslutades via Livets Ords server att avvisa mitt vädjandebrev som spam. Av samtliga mottagare till det 747:e vädjandebrevet var Uppsala Livets Ords server (livetsord.se) den enda server som returnerade ett felmeddelande om spam. E-post adressen (ulf.ekman@livetsord.se) har existerat i adresslistan sedan år 2010, och andra *@livetsord.se e-post adresser har funnits med sedan år 2004, men Livets Ords servrar har tidigare aldrig avvisat mitt vädjandebrev som spam. Ulf Ekman har aldrig någonsin besvärat sig om att svara.

 

Final-Recipient: rfc822; ulf.ekman@livetsord.se

Original-Recipient: rfc822;ulf.ekman@livetsord.se

Action: failed

Status: 5.7.1

Remote-MTA: dns; mail.livetsord.net

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering.

 

Pingstkyrkan i Vaggeryd (http://pingstvaggeryd.se) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom föreståndaren och pingstpastorsdjäveln Henrik Mjörnell (info@vaggeryd.pingst.se), utan ytterligare kommentar.

 

Elimkyrkan i Götene (http://elimkyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom svenska pastorsdjäveln Erik Bryskhe (erik@elimkyrkan.se), utan ytterligare kommentar.

 

Förebergs Missionsförsamling i Rörvik (http://www.tussilagon.com) tillhörande djävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom församlingens ordförande Daniel Svärd (daniel_svard@telia.com), utan ytterligare kommentar.

 

Centrumkyrkan i Heby (http://centrumkyrkanhebysala.blogspot.se) svarade lättsinnigt, obarmhärtigt och okristligt via dess svenska pastor Kjell Tofter’s praktikant Johan Rye-Danjelsen (johanrye@hotmail.com) (info@centrumkyrkan.info). Centrumkyrkan i Heby anser att barmhärtighet, godhet och mänskliga relationer inte ingår i de kristnas uppdrag. Denna svenska kyrka skrev: ”Hej Torsten! Jag har hand om mailen för Centrumkyrkan i Heby, som står med på din adresslista (www.centrumkyrkan.info). Vi är en mindre församling cirka 12 mil från Stockholm, som älskar Jesus och gärna hjälper våra medmänniskor. Du är varmt välkommen hit (det är en fin plats att leva på). Vi ordnar inte äktenskapliga kontakter, vilket vi inte heller ser som vår uppgift att göra. Vi har varken genom Bibeln eller genom tilltal från Gud fått i uppdrag att ordna äktenskapliga kontakter. Vårt mål från församlingens sida är att hjälpa människor att hitta fram till Jesus, vilket innebär att vi tillsammans uppmuntrar och styrker varandra i en lärjungaskapande miljö. Självklart uppstår personliga kontakter mellan medlemmar naturligt vilket vi ser som positivt. (Själv mötte jag min hustru på just det sättet i Centrumkyrkan i Heby). Jag säger samma sak till dig som jag en gång hörde en pastor kärleksfullt säga: "om du har en längtan efter en hustru, är det antagligen Gud som har lagt ner den i dig. Då har han en avsikt med det och en plan för hur ni ska möta varandra." Du är som sagt varmt välkommen hit till Heby, däremot vill vi att du tar bort www.centrumkyrkan.info från din maillista. Var välsignad, Johan Rye-Danjelsen” , ”Hej igen Torsten! Jag är administratör och praktikant i Ck Heby, där jag har ansvar för en del av medlemmarna. Det är till denna min adress som dina mail kommer eftersom Ck:s mail vidarekopplas hit. Jag har vidarebefordrat dina mail till pastor Kiell och pratat med honom om hur vi kan bemöta dig och han bad mig skicka ett svar till dig, dvs mailet du fick tidigare. Jag har svarat i kärlek och ber dig att själv visa sådan när du tar bort centrumkyrkan.info från listan med utskick. /Johan Rye-Danjelsen

 

Frågorna varför, när och hur kyrkan bör bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap har utretts i tidigare brev, bland annat här: http://www.kyrkor.be/051118.htm och här http://www.kyrkor.be/051129.htm.

 

(Jakobsbrevet 2:13-20)

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

 

(Lukas 10: 25-37)

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

 

(Ordspråksboken 3:27-28)

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.

 

(Matteus 23:3)

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”

 

Jesu efterföljares uppdrag är att tjäna sin nästa (Matt.20:25-28) (servant leadership) och att göra alla folk till Jesu lärjungar (Matt.28:19-20). Om nödvändigheten att vilja tjäna sin nästa har förklarats i tidigare brev, bland annat med denna text:

 

Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar hela livets välbehag inför Gud.

 

·          Hjälp de heliga med vad de behöver. (Rom.12:13)

·          Älska varandra uppriktigt. (Rom.12:9)

·          Lev i endräkt med varandra. (Rom.12:16)

 

En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan. Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot oberoende av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja.

 

·          Var och en av oss skall tjäna sin nästa, (Rom. 15:2)

·          Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. (Gal. 5:13)

·          Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh. 13:35)

 

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).

 

·          Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

 

Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms (info@filadelfia.nu) försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Sveriges kyrkor om hjälp. Ingen kyrka i Sverige, emellertid, erbjuder att avhjälpa dessa två behov.

 

För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har Sveriges pastorer och präster gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska eller försummelse. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle de skämmas, men eftersom dessa pastorer är svenskar är de mer samvetslösa, hjärtlösa och onda än vad kyrkliga ledare är i andra kulturer. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och illvilja, och istället erbjuder att hjälpa en felaktigt exkommunicerad hjälpsökande människa i nöd.

 

Svenska pastorers kärlekslösa respons till min enkla vädjan om hjälp och ovilja att välkomnande hjälpa, i sökandet av lärjungamässigt kristen gemenskap och i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna, påvisar att många svenska pastorer är obarmhärtiga, omänskliga och grymma. Det skulle vara oansvarigt att inte uppmana Sveriges pastorer till omvändelse när evidensen är svenska pastorers obarmhärtighet, omänsklighet och grymhet. För samhällen och världen bör kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande exempel på omänsklighet. Sveriges svenska pastorer bör därför omvända sig från svenskpastoral obarmhärtighet, svenskpastoral omänsklighet, svenskpastoralt oförstånd och svenskprästerlig heresi.

 

Några svenska pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga och omänskliga. Jag vädjar därför till svensk kyrklighet att svenska pastorer/präster ska omvända sig från deras ondska, till förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd till de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighets trovärdighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig. I svenska kyrkors fullständiga avsaknad av kristen vilja att hjälpa, förblir svensk kyrklighet en skam - och internationellt sett även ett varnande exempel på sekulariserad och ogudaktig kyrklighet.

 

Utan att ha träffat mig, uppfattas några svenska pastorer att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. Flera svenska pastor i Stockholm och i Sverige, som aldrig har träffat Torsten, har avvisat Torsten från intagning till sina församlingar då de har uttryckt att Torstens behov egentligen är av psykiatrisk art och att Torsten därför är för mycket resurskrävande. Sekteristiskt osunda Södermalmskyrkan (info@sodermalmskyrkan.org) beslutade att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom Torsten inte kunde intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer, och därför avvisades Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagade Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard Norden (http://www.vineyard.se) vill godkänna. Den lögnaktige och okristliga församlingsgrundaren i Evangeliska Frikyrkan (http://www.efk.se/om-efk/kontakt/personal/kjell-axel-johansson.html), svensken Kjell-Axel Johansson (kaj@gmx.it), som därtill tillhör de svensksviniga hycklarna i styrelsen för New Wine Sverige (http://www.newwine.se/hem/styrelse), uteslöt Torsten från Vineyard (http://www.vineyard.se) med motiveringen ”du är inte den sortens person vi vill sätta vår stämpel på”, och svensken Kjell-Axel Johansson har ännu i femton års tid vägrat att förtydliga vilken ”sorts” människor han inte godkänner. Dessa lögnaktiga och falska svenska pastorer saknar förstånd, saknar omdöme, saknar barmhärtighet, saknar kärlek, och saknar Guds ledning. Eftersom pastorerna är svenskar är de exceptionellt hjärtlösa och moralförvirrade.

 

Svensk sjukvård klassificerar Torsten som narcissistiskt personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor”, ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär” och ”drar sig undan, isolerar sig”. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism. Den pinsamt okunniga svenska medicinsk-expertisen reagerar instinktivt enligt de tio kulturella deviserna i Sverige, med åtföljande logik; eftersom Torsten bryter mot svensk Jantelag är han störd. Enligt svensk sjukvård är kristen Gudstro ofta synonymt med tankeinnehåll av vanförställningskaraktär. Svensk medicinsk expertis missriktar orsakssambandet mellan uteslutning från kyrkor och utanförskap/ensamhet, och tolkar istället att Torsten har själv valt att isolera sig ifrån sin omgivning. Det faktum att svenskar i internationella jämförelser kan uppfattas som socialt reserverade, ovänliga och misstänksamma mot främlingar medför ökad kontaktsvårighet med just svenskar.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att svenska pastorer bekänner sina tillkortakommanden och tacklar sina församlingsproblem, väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer anammar hellre feministteologins och pro-gayteologins heresier än att erkänna Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Sveriges förvirrade präster tycks hellre söka Sveriges Riksdags godkännande än att lyda Gud, och svenska präster tycks hellre vilja skända Guds ordning genom att välsigna homosexuella partnerskap, homosexuella äktenskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans. Sveriges svenska pastorer älskar lögnen och ondskan mer än sanning och godhet. För svenskheretiska trossamfundet Svenska Kyrkan är Sveriges Riksdag i praktiken Guds Ord. Det mest sviniga och antikristliga kyrkoetablissemanget på jorden är det svenska.

 

Satans svenska pastorer ljuger och förtalar Torsten (http://www.kyrkor.be/071113.htm), och när Torsten söker kontakt med Sveriges pastorer hänvisar många av satans svenska pastorer Torsten istället till psykiatriker, specialister, terapeuter eller själavårdare.

 

Pingströrelsens tidigare samfundsledare och djävulska pingstpastor, Sten-Gunnar Hedin (sten-gunnar.hedin@pingst.se), konstaterade genom hans utsedda pingstombud (http://www.kyrkor.be/pingst.htm), att Torsten inte kan frikännas från Pingströrelsens anklagelse att Torsten utgör en besvärlig människa. Pingströrelsen har inte redogjort något annat skäl till sina falska anklagelser och förolämpningar mot Torsten än att hänvisa till djävulska Kjell-Axel Johanssons grundlösa ärekränkning mot mig. Sveriges djävulska pastorer älskar att ljuga och beskydda lögnarna, men utesluter offren för pastorernas lögner och avvisar de oskyldiga. Sveriges djävulska Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin (http://www.kyrkor.be/franfiladelfia050112.htm) hänvisade den falskt anklagade och grundlöst uteslutna Torsten till själavård ”… vill jag att du söker vårt samtalscenter, där finns möjlighet till enskild själavård…” när Torsten begärde en förklaring till Pingströrelsens uteslutning av Torsten. Den djävulska Pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin är förmodligen en outtalad antisionist (http://www.kyrkor.be/070817.htm).

 

Pingströrelsens samfundsledare och djävulska pingstpastor, Pelle Hörnmark (pelle.hornmark@pingst.se), besvarade Torstens vädjan om tillhörighet i en kristen kyrka (http://www.kyrkor.be/100601.htm) med svenska Pingströrelsens karakteristiskt avvisande ondska ”Kan du vara vänlig att ta bort mig från din mejl lista efter nästa brev. Mvh Pelle Hörnmark”. Den svenska Pingströrelsen, som orättfärdigt och utan motivering uteslöt Torsten som medlem, som därefter försvarade den orättfärdiga uteslutningen med en grundlös anklagelse om att Torsten eventuellt kunde ha uppfattats som en besvärlig människa, och som alltjämt vägrar att erkänna uteslutningen av Torsten som en synd, avvisade kommunikation med Torsten genom Pingströrelsens högste ledare; den djävulska Pelle Hörnmark.

 

Stanley Sjöberg (stanley@webbkyrkan.com), den heretiska, ständigt antagonistiska, arroganta och djävulska Pingstpastorn, besvarade Torstens vädjan efter en kristen kyrka med en hjärtlös och tanklös kommentar ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.

 

Livets Ord i Uppsala (http://www.livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka via hycklande svenskpastorn Robert Ekh (robert.ekh@livetsord.se) med okristligt avvisande och dödande ord ”Jag begär att min mejladress raderas.” Livets Ord i Uppsala avvisade efterfrågan om bön (bon@livetsord.se) för en kristen kyrka med orden ”Tack för dina brev. Vi behöver inte fler.” Livets Ord i Uppsala receptionist (info@livetsord.se) besvarade Torstens efterfrågan om en kristen kyrka med likgiltig kyla ”Vi tackar för dina mail men vi skulle uppskattta att inte få mer av era mail.”. Livets Ords svenska hyckleri och ytlighet ekar utöver världen.

 

Axplock från andra svenska kyrkliga trossamfunds avvisningar av Torsten: http://www.kyrkor.be/satans-svenska-kyrkliga-trossamfund.htm.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan: http://www.kyrkor.be.