Date: Tue, 17 Sep 2013 00:54

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

746:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges knäppgökspastorer

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av ännu en svensk knäppgökspastor, som irrar med hans föreställningar om arrangerade äktenskap. Just denna svenska knäppgökspastor sade att hans kyrka inte kan arrangera äktenskap (vilket jag aldrig någonsin har begärt av någon). Otaliga gånger, däremot, har jag tillrättavisat de svenska knäppgökspastorernas dåraktiga tankar och anklagelser mot mig kring arrangerande av äktenskap (http://www.kyrkor.be/051118.htm). Denna knäppgökspastor inbillar sig även att min efterlysning om en kyrka som vill ”hjälpa i sökandet efter kontakt” skulle vara synonymt med att ”bistå i sökandet efter en partner”, som knäppgökspastorn skrev. Svenska knäppgökspastorer begriper inte skillnaden mellan ett möte och en partner. Svenska knäppgökspastorer är oförmögna att kunna förstå de två grundvillkoren för relationsbygge (”kontakt”): mötesplats och kommunikation. Utan möte eller utan kommunikation kan relationer (”kontakt”) inte uppstå. Exakt därför har jag tidigare efterfrågat, och fortsättningsvis efterfrågar ”en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt”. Denna svenska knäppgökspastor tycks också tro att människor som söker kontakt med andra människor kan finna varandra utan mötesplats eller utan kommunikation, men att människor endast behöver be till Gud. Svenska knäppgökspastorn Peringe Pihlström i Lagadalskyrkan (http://www.kyrktorget.se/lagadalskyrkan) svarade via adressen (peringe@dreems.org), men varken den adressen eller Lagadalskyrkans adress (info@lagadalskyrkan.se) existerar i listan. Senast Peringe Pihlström skrev (http://www.kyrkor.be/110809.htm) var två år sedan. Nu skrev svenskpastorn följande: ”Hej Torsten! För något år sedan gav försökte jag besvara ditt mail som även hamnade hos mig, och du svarade respektfullt att du skulle ta bort min adress. Så skedde också, vilket jag uppskattade, eftersom jag inte ser riktigt möjligheter att i vår församlings situation komma dina behov till mötes. Senaste tiden har du inkluderat mig igen i dina mailutskick, så jag tänkte svara dig. Att tillhöra vår församling regleras av vår församlingsordning, så du är naturligtvis välkommen att låta oss möta dig och samtala omkring din kristna tro, på samma sätt som andra som önskar bli medlemmar för att som församlingsledning besluta om medlemskap. Vår syn på såväl män som kvinnor, vilka har för avsikt att ingå i äktenskaplig gemenskap är att de båda parterna under bön om Guds ledning finner varandra och själva beslutar sig för samlevnad i äktenskapets form, varvid vi kan bistå med äktenskapsrådgivning och vigsel i förekommande fall. Vi är som församling inte alls involverade i att arrangera äktenskap och kan inte bistå i sökandet efter en partner för äktenskaplig gemenskap, och vår syn på de jämställda relationer mellan man och kvinna som vi vill se upprättade skulle kunna komma i fara om vi blir involverade i arrangerande av äktenskap. Jag är införstådd med att jag genom att svara dig löper risken att bli publicerad av dig på din hemsida som en av satans tjänare. Eftersom vi inte känner varandra vore det naturligtvis en dom över mig som du egentligen inte har moralisk rätt att fälla och som vore djupt kränkande för mig som i mer än 40 år velat tjäna Jesus Kristus som förkunnare och församlingsarbetare. Jag förmodar att du i mitt svar inte finner något som är ofredande, lögnaktigt eller förtalande, om inte bara min enkla önskan att bli avförd från din mail-lista faller inom ramen för detta. Önskar alltså att återigen bli respekterad i min önskan att inte längre få dina mail. Vänligen, Peringe Pihlström”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.