Date: Mon, 09 Sep 2013 22:00

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

745:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

satans homosexpropagerande Svenska Kyrkan förföljer de Bibeltroende Kristna

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Kyrkofullmäktige i homosexpropagerande Svenska Kyrkan attackerade mig nyligen med ofredande, lögn och förtal. Jag har samtalat med intellektuella Islamister i världen som lugnt har argumenterat sitt stöd för halshuggning av kristna och judar, men vice-sekreteraren i Svenska Kyrkans Kyrkofullmäktige i Stockholm konfronterande mig verbalt med känslomässigt hat i stor affekt - utan argument.: http://www.kyrkor.be/Svenska-Kyrkan-attackerar-Kristna.pdf

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svensk kyrkor.

 

Furuhöjdskyrkans Församling i Alunda (http://furuhojdskyrkan.se) svarade hjärtligt och trevligt, igen, via Lasse Leven (lasse@furuhojdskyrkan.se), men i likhet med församlingens föregående svar 2012-10-10 (http://www.kyrkor.be/121009.htm) uttrycker pastorn fortfarande inte någon intention att bistå ”sökandet efter kontakt”, vilket är vad jag har efterfrågat. De två grundvillkoren för relationsbygge är: mötesplats och kommunikation. Utan möte eller utan kommunikation kan relationer inte uppstå. Därför efterfrågar jag fortsättningsvis ”en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt”. I övrigt hänvisar jag till mina föregående kommentarer till Furuhöjdskyrkan (http://www.kyrkor.be/121009.htm) angående självklarheter om relationer för normalt intelligenta människor. Lasse Leven i Furuhöjdskyrkan skrev: ”Hallå Torsten. Du skriver till mig igen, jag svarade dig för ca 1 år sedan. Jag kan upprepa mitt svar. Du är hjärtligt välkommen till Alunda som ligger 110 km från Stockholm. Du är välkommen att bo här och komma till vår kyrka. Du verkar vara en energisk människa så du skulle säkert passa in här. När det gäller giftemål så är det ju en viktig händelse och det måste vara väl grundat i en ömsesidig kärlek mellan en man och en kvinna. Det är något som sakta får växa fram mellan två människor, det sker hela tiden i vår församling. Om du inte är intresserad av att flytta till Alunda kan jag inte göra mera, nu har jag svarat dig kärleksfullt och varmt, då är jag tacksam om du visar samma hänsyn till mig och stryker mitt namn i dina utskick. Guds varma hälsningar till dig Torsten! Lasse Levén”.

 

Linköpings Missionsförsamling (http://www.linkoping.missionskyrkan.se) avvisade Torsten via dess svenska församlingssekreterare Margaretha Dahl (margaretha.dahl@linkoping.missionskyrkan.se) med orden ”Jag vill avanmäla den här adressen för fler brev.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.