Date: Mon, 19 Aug 2013 19:43

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

742:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

satans Svenska Kyrkan strider mot Kristendom

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Torsten har varit bannlyst av satans homosexpropagerande Svenska Kyrkan under många år, och Torsten är naturligtvis fortfarande bannlyst av satans Svenska Kyrkan. Att vara bannlyst av Svenska Kyrkan är naturligtvis ett intygande om att Torsten är en sann kristen. Varje människa som däremot frivilligt fortfarande är medlem i Svenska Kyrkan, indikerar att den människan åtminstone indirekt stödjer satan. Människor som inte vill stödja satan, bör frivilligt lämna Svenska Kyrkan. Ingen människa kan sant hävda att vara kristen och samtidigt behålla medlemskap i Svenska Kyrkan.

 

<ake.bonnier@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said:    552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<engelbrekts.forsamling@svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

<gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

<anton.sjostrom@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<staffan.hellgren@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<tumba.angskyrkan@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<Margareta.Jeppsson@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

<hans.lindholm@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<hans.wolfbrandt@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<henrik.roos@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said:    552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<info.sanktolov@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<info@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552    5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<kista.akallakyrkan@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<kyrkomotet@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said:    552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<per.david.carlsson@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<efs@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141] said: 552    5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<lena.g.olsson@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<margareta.forsberg@efs.svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

<kristina.wallbing@svenskakyrkan.se> (expanded from <info@rorvikskyrkan.se>):    host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to    RCPT TO command)

<pererik.lund@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141]    said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

<stefan.holmstrom@efs.svenskakyrkan.se>: host    mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT    TO command)

 

Axplock från andra svenska kyrkliga trossamfunds avvisningar av Torsten: http://www.kyrkor.be/satans-svenska-kyrkliga-trossamfund.htm.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.