Subject: 703:e Vädjan om hjälp.

Date: Mon, 19 Nov 2012 20:06:00 +0100

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

703:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

En för mig okänd person anmälde något av mina brev som spam; ett brevutskick antingen i samband med detta ärende som utesluten ifrån Sveriges kyrkor, eller i samband med ett ärende som utesluten student vid Karolinska Institutet. Spamanmälan skedde dessutom samtidigt som jag blev tvungen att omformatera min hårddisk med en misslyckad backup av e-post, så att samtliga datum i alla föregående mottagna e-post raderades. Av de skälen kan jag inte längre identifiera när någon tidigare hade e-postat till mig, men jag kan i allafall identifiera vem som tidigare har skrivit vad. Men det var ytterligare en svenskdjävlig pingstkyrka, vill jag minnas, som skrev att de inte ville motta fler vädjandebrev efter det föregående 702:a vädjandbrevet. Om det var i samband med denna massvädjan till alla de svenska kyrkorna som någon kyrka spam-anmälde bakom min rygg, så låt den svenskpastorn skämmas extra mycket inför Gud. Men det kan likväl ha varit Karolinska Institutets universitetsledning, någon av Sveriges Riksdagsledamöter eller någon av Europaparlamentarikerna som spam-anmälde bakom min rygg (http://www.nenzen.net/KI.pdf). Ynkedomen och ondskan är den samme.

 

Det framgår överst i alla föregående e-post en instruktion hur man avböjer fler vädjanden om hjälp. Att söka att avstänga och hindra möjligheten att söka hjälp är ren ondska.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.