Sent: Wednesday, November 07, 2012 5:22 PM

Subject: 702:a Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

702:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Satans kyrkliga pastorer och hjärtlösa kyrksvin

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka.

 

Pingstkyrkan i Norrahammar (http://www.pingstkyrkantaberg.com) svarade via dess föreståndare och svenska pingstpastorsdjävul Daniel Holmgren (info@pingstkyrkantaberg.com). Som en typiskt svensk pingstpastorsdjävul vägrar svenskpastorn att visa barmhärtighet och godhet, men istället avvisar pingstkyrkodjävulen den oskyldigt uteslutna människan som vädjar om hjälp, och säger till den uteslutne: hjälp dig själv. Den typiskt svenska pingstkyrkoattityden härstammar från satan; uteslut den oskyldige, ljug till den oskyldige att han hade begärt att bli utesluten, när den lögnen om uteslutning har blivit bevisbar med evidens och vittnen – fortsätt ändå vägra att erkänna någon felaktig behandling, och se till att pingstpastorslojaliteten prioriteras över sanning. Pingstsamfundet får aldrig någonsin erkänna fel. Enligt praxis har satans svenska pingstpastorsrörelse ett motto: Pingstkyrkolojalitet och pastorskollegial lojalitet till varje pris! Gud, sanning och godhet är underordnat pastors- och pingstkyrkolojalitet. Satans pingstkyrkoföreståndare skrev ”Torsten! Varför söker du inte upp en kristen kvinna själv för om möjligt fortsatt förhållande? Din attityd till oss pastorer får mig inte att tro att du handlar så gudfruktigt heller. Dina val av ord tyder snarast på att du handlar på samma sätt som dem du anklagar. Jag vill inte ha fler mejl nu. Ta bort mig från listan. Tack! Daniel Holmgren, pastor i Pingstkyrkan Norrahammar-Taberg (daniel.holmgren@pingstkyrkantaberg.com)”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.