Sent: Tuesday, July 03, 2012 2:26 PM

Subject: 684:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

684:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Likt satan gör svenska pastorer. När svenska pastorer vädrar ödmjukhet eller svaghet reser sig svenska pastorer till attack. När jag därför ändrade rubriken i föregående vädjandebrev till att återgå som en formell vädjan, då stimulerades satan genom svenska pastorer till att avvisande besvara min vädjan. Mönstret av satan i svensken är nästan komiskt. Redan som 18-åring när jag flyttade till Sverige, förstod jag att svenskar var annorlunda, och inom ett år blev min slutsats om svensken att man bör aldrig vara trevlig mot en svensk – därför att om man är trevlig med en svensk blir man missförstådd. Trots insikten om svenskens extrema kynne och värderingar som nittonåring, tog jag ett medvetet beslut då att aldrig sänka mig till svenskens sinnelag och praxis, men att försöka att visa trevlighet till svensken trots svenskens otrevlighet och djävulska instinkt. Svenska pastorer är mer svenska än pastorala, och är mer avgrundslika än Kristuslika.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Edsbyn (http://www.edsbynspingst.nu) svarade via en svensk pingstpastorsdjävel Oliver Sundström (info@edsbynspingst.nu) med de självbelåtna orden ”Torsten! Har fsett att du skickar mail till vår kyrka och vi behöver inga fler mail från Dig för vi har för länge sedan uppfattat ditt ärende. För oss räcker det nu!! Mvh Edsbyns Pingstförsamling / gm Oliver”. En klartext-översättning av svenska pingstpastorsdjävelns e-post är ”Vi har länge sett att du ber oss om hjälp, men vi skiter i dig!!”.

 

Centrumkyrkan i Norrköping (http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se), tillhörande svenska trossamfundet Gemensam Framtid, svarade via en Anders (metodistkyrkan.norrkoping@maan.se) med denna text ”Stryk denna e-postadress”.

 

Axplock från andra svenska kyrkliga trossamfunds avvisningar av Torsten: http://www.kyrkor.be/satans-svenska-kyrkliga-trossamfund.htm.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.