Sent: Thursday, April 12, 2012 11:24 PM

Subject: 672:a Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

672:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Väldigt mycket satan i Svenska Kyrkan

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Svenska Kyrkan och satan, som tillsammans alltmer förvränger Guds ord, och istället för att fördöma synd välsignar synd, och istället för att förkunna Bibliskt Kristen sexualetik beskyddar homosexualitet, har nu även uttalat Svenska Kyrkans ärkebiskops förnekande av ansvar och projektion av skuld gentemot Torsten, via ärkebiskopens teologiska sekreterare Lena Bohman (lena.bohman@svenskakyrkan.se). Eftersom samtliga av mina vädjande brev till Svenska Kyrkan anknyter till den avgörande efterlysningen om existens av en kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap, och eftersom Svenska Kyrkan alltid har avvisat denna efterlysning, fordras ingen ytterligare fundering ifrån mig angående ansvar och skuld. Svenska Kyrkan är till fullo skyldig till att i detta avvisa Guds vilja. Svenska Kyrkan syndar genom sin ovilja att hjälpa. Ärkebiskopens teologiska sekreterare Lena Bohman skrev Hej Torsten! Vi har tagit emot din mail där du dels frågar efter hjälp, dels ger många nedsättande omdömen om olika pastorer i Sverige. Jag kan bara konstatera att de två personliga behov du ber om hjälp att lösa är av den arten att det väldigt mycket handlar om ditt eget sätt att fungera. Både detta att få vara del i en kristen gemenskap och att finna någon att dela livet med handlar om relationer. Relationerna är beroende av alla deltagare i en grupp respektive båda makarna i ett äktenskap för att kunna fungera. Alla gemenskaper bygger på att den som är med både ger och tar emot. Detta är ju inte något som någon annan kan ordna åt dig. Vi kan inte leva livet åt varandra. Jag kan bara uppmuntra dig att söka kontakt med någon församling i din närhet och att, om kontakten inte fungerar väl också fundera över vilket ditt eget ansvar är i den situationen. Med vänlig hälsning, Lena Bohman, Ärkebiskopens teologiska sekreterare, Ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat, tel. +46 (0)18 169622, mobil +46 (0)709 169622”. Väldigt mycket i Svenska Kyrkan är djävulens.

 

Rättviks Missionsförsamling (rattviks.missionsforsamling@telia.com), som i åratal har mottagit minst en vädjan om kristen hjälp varje vecka, och som i de breven otaliga gånger har fått andra svenska pastorers anklagelser om sökande av äktenskapsförmedling dementerade, nu felaktigt anklagar Torsten om sökande efter äktenskapsförmedling. Aldrig någonsin har jag efterlyst äktenskapsförmedling. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla (http://www.kyrkor.be/051118.htm). Den obarmhärtiga och felaktigt anklagande svenska pastorn i Rättsviks Missionsförsamling skrev ”Hej Torsten! Jag har förståelse för din längtan efter dessa två behov. Tyvärr har jag aldrig lyckats särskilt bra med äktenskapsförmedling. När det gäller församlingsmedlemskap så har jag en fråga: Om du vore pastor, skulle du då reagera på något sätt om en okänd person kallade dig för ond och satanisk en gång i veckan, och samtidigt ville bli medlem i din församling? Mvh /Per Knutsson, Pastor”.

 

Axplock från andra svenska kyrkliga trossamfunds avvisningar av Torsten: http://www.kyrkor.be/satans-svenska-kyrkliga-trossamfund.htm.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.