Sent: Tuesday, July 05, 2011 1:06 PM

Subject: 613:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

613:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka inom djävulens svenska samfund Gemensam Framtid. Brunskogs Missionsförsamling (http://www.kyrktorget.se/tallaskyrkan) tillhörande satans svenska trossamfund Gemensam Framtid (http://gemensamframtid.se) svarade via svensken Elisabet Johansson (elisabet.joh@telia.com) med orden ”Jag kan inte hjälpa dig med dina problem, tyvärr! Jag är inte pastor, bara ordförande i en liten församling borta i Värmland. Snälla radera mig från din mail-lista! Jag är inte skyldig till din situation! Vänligen Elisabet”. Den blinda svensken ser inte att den direkta orsaken till problemet är svenska kyrkor och svenska präster/pastorer, och att roten till problemet är satan. Satan regerar genom svenska kyrkors präster/pastorer/ordföranden. Skulden är direkt förknippad till svenska prästers och svenska pastorers aktiva och passiva synder. Skulden är därutöver också direkt förbunden till en arrogant och oförnuftig svensk kvinna vars namn numera betyder bedräglig seger; seger för satan i Sverige.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.