Sent: Tuesday, May 24, 2011 12:53 AM

Subject: 601:a Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

601:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

satans svensk-pastorer i Sverige

 

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Församlingen Victory Bibelcenter i Linköping (http://www.victorybibelcenter.se) svarade djävulskt via kyrkans svenska pastor Håkan Eriksson (info@victorybibelcenter.se) Grattis till den 600:e vädjan. Men om det inte har blivit någon hjälp hittills är det väl dags att ändra begäran. Hur vore det att be till Gud själv? Han bönhör ju oss i behaglig tid och hjälper oss på frälsningens dag. (2 Kor 6:1-2) Fråga Gud om du behöver förändra dig. Mvh H.E.”. På sedvanligt svenskt pastorsmanér, d.v.s. med hjärtlöshet och tanklöshet, uttrycker denna svenska pastor med motsvarande ord att ”Eftersom jag som svensk pastor hittills har vägrat att hjälpsamt välkomna dig bör du ändra dina omständigheter själv.” Den svenska trosrörelse-pastorn inbillar sig kanske 1) att eftersom ingen svensk kyrka vill välkomna till församlingstillhörighet bör Torsten upphöra att vilja finna församlingstillhörighet, och 2) att eftersom ingen svensk pastor/präst vill underlätta till kontaktskapande bör Torsten upphöra att vilja dela livet och ingå äktenskap med en kristen kvinna. Eftersom Torsten är utesluten ifrån kyrkan får Torsten skylla sig själv. Eftersom Torsten är ratad av alla Sveriges pastorer och präster får han skylla sig själv. Eftersom Torsten saknar kristna vänner får han skylla sig själv. Eftersom Torsten som utesluten saknar naturliga kontakter med kyrkfolk får han skylla sig själv. Den svenska framgångsteologi-pastorn säger alltså; att människor som har svåra omständigheter förtjänar dem, och att det är upp till var och en att få sina behov mötta av Gud. Fy, vilken ogudaktig teologi och djävulsk människosyn! Så långt ifrån medmänsklighet, kärlek och godhet! (http://www.kyrkor.be/051118.htm)

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.