Sent: Tuesday, November 02, 2010 6:08 PM

Subject: 544:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

544:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges och satans pastorer

 

 

Hej!

 

Femhundrafyriofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.

 

Församlingen Staden på Berget i Horred (www.stadenpaberget.se) svarade via dess svensk-hycklande pastorsdjävul Kai Serholt (pastor.kai@stadenpaberget.se) med följande falskheter Har under lång tid fått flera mejl från Dig och som beskriver Dina behov. Först vill jag bara säga att jag inte har något mandat från Gud att hjälpa i Din belägenhet, för att kunna detta krävs att vi har en relation tillsammans och känner varandra ganska bra. För det andra kan detta inte ske över internet. Min förhoppning och bön är att Vår far Gud har en väg i förutberedda gärningar också för Dig eftersom han älskar dig så mycket och har gett sin son för Dig och mej samt hela värden. Efter detta mejl vill jag att Du stryker mej från Din mejllista. I förhoppning om den bästa Gudomliga lösningen för Dig Hälsning i Kristus Kai Serholt”. För det första är anmärkningsvärt att pastorsdjävulen medger att han har mottagit min vädjan om hjälp under en lång tid, men att han trots det tidigare har vägrat att svara. För det andra avslöjar den svenska pastorsdjävulen att han saknar kunskap om Gud och saknar ett hjärta efter Guds behag, genom att pastorsdjävulen missrepresenterar Biblisk kristendom i påståendet att han saknar mandat från Gud att hjälpa. (James 2:13-20, Proverbs 3:27-28, Luke 10:25-37, Matthew 23:3, Luke 16:19-25, 1 Cor 7:9) För det tredje kastar den svenska pastorsdjävulen fram ett skenargument att människor inte kan relatera till varandra via Internet (m.a.o. att människor omöjligtvis kan kommunicera i skrift, i röstsamtal eller videokonferens via Internet). För det fjärde inbjuder den svenska pastorsdjävulen inte heller till kommunikation i fysisk närvaro, eftersom svenska pastorsdjävulen egentligen inte vill träffas, och därför avvisar pastorsdjävulen all framtida kommunikation. Och, vad hjälper det att en tanklös, obarmhärtig och falsk pastor skriver ”Min förhoppning och bön är att Vår far Gud har en väg i förutberedda gärningar också för Dig” men saknar själv gärning och även viljan till gärning? Med andra ord; domen skall utan barmhärtighet drabba också denna svenska pastorsdjävul.

 

(Jakobsbrevet 2:13-20)

”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?”

 

Sannerudskyrkan i Kil (www.sannerudskyrkan.se) tillhörande det djävulskt moralförvirrade och heretiska trossamfundet Svenska Baptistsamfundet (som firar homosexuellas samlagssynd och äktenskapssynd), svarade okristligt via kyrkans svenska ordförande (ordforande@sannerudskyrkan.se) med orden Radera min mailadress då jag arbetar på Skogsstyrelsen! tack ingemar”. Kyrkans ordförande anser med andra ord att hans ordinarie arbete på Skogsstyrelsen utgör ett hinder för kyrkans ordförande att fungera som en kristen.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.