Sent: Friday, October 08, 2010 12:41 AM

Subject: 537:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

537:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Satan härjar inom Sveriges kyrkor som utesluter Guds tjänare

 

 

Hej!

 

Femhundratrettiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenskdjävulska kyrkor.

 

Lugnås Pingstförsamling i Mariestad (www.lugnaspingst.se) svarade via kyrkans svenska pingstpastorsdjävul Magnus Viklund (Magnus.Viklund@pingst.se) med sedvanligt svenskpastorala anklagelser mot Torsten. Pingstpastorsdjävulen anklagade att Torsten är en varg (Apg. 20:29). Liknande och återkommande anklagelser från den svenska pingströrelsen är bl.a. att Torsten är en falsk kristen, och att Torstens syfte (som vargens) är att skada och förstöra kyrkans medlemmar och att förkunna heresi i avsikt att förleda människor bort ifrån Gud. Den svenska pingstpastorsdjävulen skrev ”Vi vill inte ha flera mail från dig! Ingen herde vill släppa in en varg till sina får så det är klar att det blir ett nej, omvänd dig bli ett får så kanske någon församling vill ta emot dig.Kastar du skit även på mig nu som du gjort med alla andra pastorer så bevisar du bara att du är en varg. Magnus Viklund, Pastor Lugnås Pingstförsamling”. Enligt allmän uppfattning inom svensk pingströrelse är Torsten utesluten ifrån kyrkorna i Sverige av goda skäl, genom syftet att skydda den goda kyrkan ifrån den onda Torsten.

 

Pingstförsamlingen i Kolmården (www.kolmarden.pingst.se) svarade obarmhärtigt via kyrkans kontaktperson Bernt Hansson (info@kolmarden.pingst.se) med följande ord Eftersom vi inte har resurser att bistå dig så är jag tacksam om du tar bort vår adress. Hälsningar Bernt Hansson”. En sådan förklaring om att en kyrka skulle sakna resurser som skäl till att inte välkomnande hjälpa kan i princip endast godtas som sant om t.ex. kyrkan saknar pastor samt endast har fåtal medlemmar samt att alla medlemmarna knappt är förmögna att besöka kyrkan. Annars återstår bara två alternativ: 1) pingstkyrkan talar osanning angående förmågan men i själva verket saknar kyrkan vilja, eller 2) kyrkan felaktigt föreställer sig att Torsten har särskilda behov utöver det Torsten faktiskt frågar kyrkan om. Eftersom lögnen ofta är besvärsfri bland svenska pingstpastorer är det mest sannolikt att pingstkyrkan bara ljuger.

 

Tunadalskyrkan i Köping (www.tunadalskyrkan.se) tillhörande Svenska Missionskyrkan svarade obarmhärtigt via kyrkans föreståndare och svenska pastorssvin Eva Andreas (pastor@tunadalskyrkan.se) med kalla svenska ord ”Tacksam om du vill radera den här adressen. Eva Andreas pastor”.

 

Månsarps Missionsförsamling (www.missionshuset.nu) tillhörande Svenska Alliansmissionen svarade okristligt via kyrkans svenska pastor David Skoglar (david.skoglar@telia.com) med de svenskt avvisande orden ”Jag vill inte mottaga fler brev och ber att min adress raderas. /Tack David”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.