Sent: Tuesday, July 13, 2010 12:17 AM

Subject: 512:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

512:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

djävulens Svenska kyrkor

 

 

Hej!

 

Femhundratolfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Wesleykyrkan i Limhamn (www.wesleykyrkan.se) tillhörande Metodistkyrkan svarade via kyrkans kontaktperson, svensken Eva Vass (info@wesleykyrkan.se, eva.vass@telia.com), med svenska fördomar, svensk förvirring och svenskkyrklig inskränkthet. Wesleykyrkan i Limhamn har mottagit många vädjande brev under en mycket lång tid och har nu beslutat att för första gången besvara kommunikationsförsöken, med följande text Jag är inte pastor och vi har ingen pastor i vår församling nu. Jag är en vanlig medlem som har ansvar för vår hemsida, Jag ska ge dig ett kort svar. Det som du ber om hjälp med måste vara något som ska ske på orten som du bor på och efter vad jag kan förstå så bor du i Stockholm. Därför förstår jag inte varför det här brevet har kommit hit till mig som bor 60 mil från Stockholm. Det är ju inte alls adresserat till mig eller någon i vår församling!!! Av ditt sätt att uttrycka dig, både i ord och handling, så förstår jag att du inte är en kristen. Ska du få hjälp måste du nog ändra ditt sått att agera. Sluta med det du håller på med nu och börja med att be en enkel bön till Gud. Gud lyssnar till alla som med ett ödmjukt hjärta vänder sig till Honom och ber om förlåtelse! Hoppas att hittar rätt väg i livet! Så hoppas jag också att jag slipper få fler mail av den här sorten från dig.” På Wesleykyrkan i Limhamns webbsida deklareras bland annat kyrkans sociala principer (www.wesleykyrkan.se/om-wesleykyrkan/sociala-principer) med denna förvirrat tvetydiga text om människovärde ”Samhället ger möjligheter för människan att utveckla sitt människovärde.” Wesleykyrkan relativiserar där människovärdet och frångår därför både den Bibliska och den ännu juridiska människovärdesprincipen att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Utifrån Wesleykyrkans och Svenska Metodistkyrkans relativistiska syn på människans värde, torde både abort och eutanasi sanktioneras som etiskt acceptabla gärningar av kyrkan. Om den Bibliska och kristna synen på människovärdet bör istället läsas här: www.helig.com/JAS_Opinion_om_abort.pdf .

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.