Sent: Friday, June 04, 2010 11:47 AM

Subject: 501:a Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

501:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Svenska pastorer imiterar (är) djävulens barn

 

 

Hej!

 

Femhundraförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenska kyrkor.

 

Församlingen Livets Ord i Uppsala svarade via adressen (bon@livetsord.se) med information att kyrkan i Uppsala inte behöver fler brev Tack för dina brev. Vi behöver inte fler.”. Livets Ords respons kan uppfattas som att kyrkan, precis som alla andra svenska kyrkor i Sverige, är ointresserad att verkställa varken Guds vilja eller godhet i detta.

 

Betelkyrkan Hönö (www.betelkyrkan.nu) tillhörande svenska pingströrelsen svarade okristligt via svensken Anne-Marie Sörensson (Anne-Marie@betelkyrkan.nu) med svensk-pingstkyrkligt avvisande ord Jag vill inte motta fler brev från dig till adress info@betelkyrkan.nu Med vänlig hälsning Anne-Marie”.

 

Vallentuna Pingstförsamling (www.vallentunapingst.se) svarade okristligt via kyrkans föreståndare och svenska pingstpastorsdjävel Bengt Richter (kyrkan@vallentunapingst.se) med sedvanligt svensk-pingstkyrklig hjärtlöshet Jag vill enligt ditt erbjudande bli struken från din mejllista.”.

 

Askers Baptistförsamling i Odensbacken (www.asker-betel.se) tillhörande Svenska Baptistsamfundet svarade okristligt via kyrkans svenska pastor Peter Moll (askersbaptistforsamling@asker-betel.se) med svenskt avvisande ord Ta bort mig från din maillista. mvh Peter Moll”.

 

Svenska pastorer och svenska präster har inte endast stängt sina hjärtan mot den oskyldigt exkommunicerade Torsten. Sveriges svenska pastorer och svenska präster har av allt att döma som konsekvens även stängt sina hjärtan mot Gud.

 

(1 Joh.3:10-17)

På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. […] Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.