Sent: Tuesday, May 18, 2010 12:06 AM

Subject: 496:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

496:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Svenska Kyrkans svenska prästdjävlar

 

 

Hej!

 

Fyrahundranittiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den 495:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Inför Jesusmanifestaionen 2010 (www.kyrkor.be/Jesusmanifestationen-2010.pdf) efterlyste jag ifrån ledningsgruppen en tydligt deklarerad trosbekännelse. Jesusmanifestationens ledningsgrupp envetet tiger angående homosexualitet, abort, äktenskapsbrott och trolösa omgiften, och det måste därmed tolkas som att Jesusmanifestationen indirekt sanktionerar sådan Biblisk synd. Sverige är det mest sekulariserade landet i världen, ett land med de mest extrema värderingarna i världen, och i grundläggande samhällsnormer är Sverige sannolikt den mest moralförvirrade nationen i världen. Sverige behöver därför inte fler förvirrade präster och kyrkliga despoter som manifesterar den svenska kyrklighetens feghet och ynkedom, likt Jesusmanifestationens ledningsgrupp. Sverige behöver istället modiga kyrkliga ledare som i sanning och rakryggat representerar Guds rike. Av teologiska skäl tar jag därför bestämt avstånd från ynkedomens tigande svenska pastorer och från Jesusmanifestationen 2010.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.