Sent: Tuesday, May 11, 2010 1:50 AM

Subject: 494:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

494:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges okristliga pastorer

 

 

Hej!

 

Fyrahundranittiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 493:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.

 

Köpings Pingstförsamling (www.kopingpingst.se) svarade hjärtlöst via svenskdjävliga pingstpredikanten Holger Strandgren (info@koping.pingst.se) med svenska pingströrelsens karakteristiska oförstånd och hyckleri Kan du ta bort oss från maillistan, det är inte en framkomlig väg att svära över någon och avsluta sen med vänlig hälsning Holger S Pingstkyrkan i Köping”. Den tanklöse pingstpastorn inser inte att just han, tillsammans med alla andra tillfrågade svenska pastorer och svenska präster, är orsaken till det svensk-skamliga problemet. Svenska pingströrelsen felaktigt utesluter mig ifrån pingströrelsen, varefter pingströrelsen vägrar att bekänna sin felaktiga uteslutning som en synd, och pingströrelsen ytterligare vägrar i sin enfald att omvända sig från sin synd. Sveriges pastorer och präster har förhärdat sig i deras obarmhärtighetssynder och deras olydnad mot Gud. De svenska pastorernas förhärdelse står därför under Guds vrede – tills det att svenska kyrkor erkänner deras aktiva och passiva obarmhärtighet som synd – och omvänder ifrån synden.

 

Församlingen Korsets Kraft i Bromölla (www.korsetskraft.com) svarade fördomsfullt via den svenska församlingsledaren Lena Persson (info@korsetskraft.com) med falska anklagelser och svepskäl genom orden ”Vi har nu läst många av dina brev. Jag kan inte se att vi kan hjälpa dig. Vi bor så långt borta och har inte heller kompetens för den hjälp du skulle behöva. Du behöver få hjälp att lämna ditt hat och dina aggressioner bakom dig och det fixar man inte över nätet. Nu tycker du säkert att du inte har sådana problem, men om du bara tittar på de första raderna av ditt brev så kan du se det. Mvh Lena”. Kristus Jesus äger den mäktigaste kraften både inom och utom universum, men kraften i den så kallade kyrkan Korsets Kraft i Bromölla förmår uppenbarligen inte mer i detta än att fördomsfullt och falskt anklaga den oskyldige. Guds vrede förblir över svenska pastorer och svenska präster – när de fortsätter i falska anklagelser mot den oskyldige och svenska pastorerna förhärdar sig i sin obarmhärtighet. Guds straffdom kan verkställas över Sverige på grund av att svenska pastorer och svenska präster vägrar att omvända sig från denna synd.

 

Inför Jesusmanifestaionen 2010 (www.kyrkor.be/Jesusmanifestationen-2010.pdf) efterlyste jag ifrån ledningsgruppen en tydligt deklarerad trosbekännelse. Jesusmanifestationens ledningsgrupp envetet tiger angående homosexualitet, abort, äktenskapsbrott och trolösa omgiften, och det måste därmed tolkas som att Jesusmanifestationen indirekt sanktionerar sådan Biblisk synd. Sverige är det mest sekulariserade landet i världen, ett land med de mest extrema värderingarna i världen, och i grundläggande samhällsnormer är Sverige sannolikt den mest moralförvirrade nationen i världen. Sverige behöver därför inte fler förvirrade präster och kyrkliga despoter som manifesterar den svenska kyrklighetens feghet och ynkedom, likt Jesusmanifestationens ledningsgrupp. Sverige behöver istället modiga kyrkliga ledare som i sanning och rakryggat representerar Guds rike. Av teologiska skäl tar jag därför bestämt avstånd från ynkedomens tigande svenska pastorer och från Jesusmanifestationen 2010.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.