Sent: Friday, April 16, 2010 1:02 AM

Subject: 487:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

487:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Fyrahundraåttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den 486:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Inför jesusmanifestationen 2008 (www.kyrkor.be/080129.htm) efterlyste jag ifrån den arrogante svensken Stanley Sjöberg och jesusmanifestationens styrelse en tillkännagiven klassisk trosbekännelse (exempelvis den Apostoliska eller den Nicenska), men jesusmanifestationens styrelse ville inte deklarera någon klassisk kristen trosbekännelse, samt förbjöd alla ”negativa” kristna trosbekännelser. Av det skälet var det moraliskt omöjligt för mig som Bibeltroende kristen att kunna delta i den manifestationen.

 

Inför jesusmanifestationen 2009 (www.kyrkor.be/jesusmanifestation-2009.pdf) efterlyste jag ifrån den svenska manifestationsledaren Lennart Möller en tillkännagiven klassisk trosbekännelse (exempelvis den Apostoliska eller den Nicenska), men jesusmanifestationens styrelse ville inte heller det året deklarera någon klassisk kristen trosbekännelse. Lennart Möller beskrev evangeliernas Kristusbekännelse som en blombukett, och förklarade om evangeliernas uttryckta ”blombukett” att ”Denna bekännelse [blombuketten] till Jesus Kristus är en trosbekännelse som i sig är stark och tillräcklig.”.

 

Inför jesusmanifestationen 2010 (www.kyrkor.be/Jesusmanifestationen-2010.pdf) efterlyste jag på nytt ifrån ledningsgruppen en tydligt deklarerad trosbekännelse. Jesusmanifestationens ledningsgrupp envetet tiger angående homosexualitet, abort, äktenskapsbrott och trolösa omgiften, och måste därmed tolkas som att Jesusmanifestationen indirekt sanktionerar sådan Biblisk synd. Sverige är det mest sekulariserade landet i världen, ett land med de mest extrema värderingarna i världen, och i grundläggande samhällsnormer är Sverige sannolikt den mest moralförvirrade nationen i världen. Sverige behöver därför inte fler förvirrade präster och kyrkliga despoter som manifesterar den svenska kyrklighetens feghet och ynkedom, likt Jesusmanifestationens ledningsgrupp. Sverige behöver modiga kyrkliga ledare som i sanning och rakryggat representerar Guds rike.

 

Till skillnad från bägge svenska hycklarna Stanley Sjöberg och Lennart Möller anser jag att det är mycket viktigt att klargöra vilken "Jesus" som skall marknadsföras av den svenskheretiska och moralförvirrade kyrkligheten i ynkedomens Sverige. Där definitioner och gränser av kristendom saknas råder falsk ekumenik. Falsk ekumenik legitimerar heresi.

 

Genom jesusmanifestationens indirekt sanktionerande av aktiv homosexualitet, homoäktenskap, och mord genom abort, måste jag av teologiska skäl och samvetsskäl avstå medverkan i jesusmanifestationen också den 22 maj 2010.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.