Sent: Tuesday, December 08, 2009 10:58 PM

Subject: 450:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

450:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Fyrahundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 449:e vädjan om hjälp kommenterades av sju svenskdjävliga kyrkor.

 

S:t Petrus Evangeliska Ortodoxa Församling i Halmstad (www.evangeliskortodox.se) svarade via dess svenska kyrkdjävul Thomas Andersson (st.petrus-halmstad@swipnet.se) med oförskämda insinuationer Var snäll och styk mej från din mail-lista. Mitt råd till dej är att sluta skriva dina mail och söka hjälp på ett mer personligt sätt. Det borde finnas någon terapeut där du bor, som kan hjälpa dej att gå vidare.”.

 

Möllebackskyrkan i Karlskrona (www.mollebackskyrkan.se) tillhörande EFS svarade okristligt via kyrkans svenska pastorsdjävel Glenn Sjöverg (glenn.sjoberg@telia.com) med svenskt oförstånd ”Även jag önskar vänligen bli borttagen ur din maillista. Efter att ha skickat så många mail som du har gjort borde du fråga dig själv om du inte använder fel pedagogik i ditt sökande efter hjälp.”. Möjligtvis använder den svenska EFS kyrkan fel bibel; Jakobsbrevet 2:13-20, Ordspråksboken 3:27-28, Matteus 23:3, Lukas 10: 25-37.

 

Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd (www.kyrkor.robertsfors.se/pingst) svarade pingstkyrkodjävligt och anonymt (pingst@robertsfors.se) med orden Vi vill inte ha dina mail längre stryk oss ur ditt adressregister genast!!”.

 

Pingstkyrkan i Norrköping (www.norrkoping.pingst.se) svarade okristligt och despotiskt via kyrkans svenska pingstpastorsdjävel Lasse Bjervås (lasse.bjervas@norrkoping.pingst.se) med svenska ord Nu vill jag inte ha fler av din mail längre. Ta bort alla adresser med @norrkoping.pingst.se. Lasse Bjervås Pastor Sionförsamlingen i Norrköping”.

 

Pingstförsamlingen i Borlänge (www.borlange.pingst.se) svarade okristligt via kyrkans föreståndare och svenska pingstpastor Tomas Höglund (tomas.hoglund@pingst.se) med avvisande svenska ord Tacksam om du tar bort mitt namn från din maillista. Hälsningar Tomas Höglund”.

 

Svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (www.efk.se) svarade okristligt och sammanhangslöst via enheten för församlingsutveckling i mångkulturellt arbete, Bengt Sjöberg (bengt_sjoberg@telia.com), tillika ordförande i församlingen Kristen Gemenskap i Hällefors, med svenskkyrkligt oförstånd Var vänlig stryk mig från din lista. Om du hade besökt oss och vi hälsat och fått en kontakt hade vi gärna suttit ner och lysssnat till dig och försökt hitta vägar att hjälpa. Vår församling hjälper människor så mycket som vi kan varje dag i veckan. Vi har aldrig träffats. Ändå har du den senaste tiden dömt oss och öst svordomar och okvädningsord över mig genom dina mail. Nu får det vara nog.” Om det svenska kyrkpuckot istället hade valt att kommunicera en vilja att hjälpsamt välkomna så hade det svenska kyrkpuckot kunnat påvisa sig själv som ett undantag från alla Sveriges okristliga pastorer.

 

Metodistkyrkan i Örebro (www.metodistkyrkanorebro.se) svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska pastor Rajan Mall (rajan.mall@bredband.net) med orden Jag ber dig att inte skicka dina mail till mig. Mvh Rajan”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.