Sent: Tuesday, November 17, 2009 12:08 AM

Subject: 444:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

444:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Fyrahundrafyrtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 443:e vädjan om hjälp kommenterades av sex svenska kyrkor.

 

Församlingen Vetlanda Bibelcenter (www.vetlandabc.com) med inspiration från Livets Ord svarade obarmhärtigt via kyrkans svensksviniga pastor Patrik Olofsson (info@vetlandabc.com) med orden Vänligen ta bort mig från din email-lista. Att kalla folk för svin & djävlar är inget effektivt sätt att skapa kontakt, inte heller att avsluta en kontakt. Eller? Vänliga Hälsningar Patrik Olofsson”.

 

Den svenska pastorn Patrik Olofsson ogillar min deskription av många svenska präster/pastorer som sviniga (orena/oheliga). I bibeltexten Matt.3:7-10 tilltalar Johannes döparen många fariséer och sadducéer ”ni huggormsyngel”, ”huggormars avföda” genom deras hyckleri, och manar dem till omvändelse. Och i bibeltexten Matt.23:33 tilltalar Jesus från Nasaret de skriftlärda och fariséerna ”ni ormar, ni huggormsyngel” på grund av deras hyckleri och blindhet. Med likheter; eftersom många av Sveriges präster idag förkunnar heresi (inte minst svenska prästers oheliga samtycke till homosexuella äktenskap), och eftersom många av Sveriges pastorer saknar proportionerlig ödmjukhet till sitt vidriga hyckleri – anser jag att beskrivningen av svenska pastorer som sviniga passar utmärkt.

 

Ytterligare en Biblisk förebild på generaliserad tillrättavisning återges i Titusbrevet 1:12-14 angående Kreter. Att utifrån Bibliska principer och objektiva fakta beskriva svenska pastorer som obarmhärtiga, svinga och djävliga tillhör ett sant omdöme.

 

·         (Titus 1:12-14)
En av deras egna, en profet, har sagt: "Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata." Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron …

 

Stolt hycklande svenska pastorer manar människor till godhet, men själva vägrar pastorerna att leva evangeliet. Svenska pastorers uppmanande ord saknar svenska pastorers korresponderande gärningar. Det bör vara angeläget att hycklande svenska pastorer inser nödvändigheten att omvända sig ifrån sin felaktiga stolthet, och istället ödmjuka sig inför Gud och sanning.

 

Att Sveriges svenska pastorer kan uppfattas som exceptionellt omänskliga, heretiska, hycklande och obarmhärtiga har sannolikt samband med pastorernas svenska sinnelag. Svenska pastorer bör omvända sig från svenskhet – till Kristuslikhet. Inför samhället bör kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande exempel på omänsklighet.

 

EFS-kyrkan i Sundsvall (www.sundsvall.efs.nu) svarade okristligt svenskt via kyrkans svenska pastorsdjävel Henrik Åkesson (expeditionen@sundsvall.efs.nu) med orden ”Vill inte ha fler mail av dig. Du kan stryka EFS sundsvall från din maillista, tack”.

 

EFS i Sydsverige (www.efssyd.org) svarade via dess andre vice ordförande Simon Bertilsson (simonbertilsson@simonbertilsson.se) med orden Jag skulle vilja att du tar bort mig från din lista. Jag skriver inte detta utifrån mitt förtroendeuppdrag i EFS, utan som privatperson. Dock står EFS-kyrkorna givetvis öppna för dig. MVH Simon Bertilsson”.

 

Tvärålunds EFS svarade svenskkyrkligt via Ulla Aronsson (efs@tvaralund.com) med orden ”Var vänlig och radera vår adress från din mejllista.”.

 

Frikyrkan Korsberga (www.frikyrkankorsberga.se) svarade okristligt via kyrkans svenska ordförande John Jarstål (ordf@frikyrkankorsberga.se) med orden önskar att ni omedelbart tar bort mig och de olika personer som adresserade på följande adresser: ordf@frikyrkankorsberga.se pastor@frikyrkankorsberga.se Guds Välsignelse över er Mvh John”.

 

Madängs Kristna Intresseförening i Falköping tillhörande Svenska Alliansmissionen svarade obarmhärtigt via föreningens ordförande samt pastor Jan Gustafsson (jan.jg.gustafsson@telia.com) med orden ”Jag skulle vara mycket tacksam om du strök mej från din maillista. Vänliga hälsningar Jan Gustafsson”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.