Sent: Friday, November 13, 2009 12:01 AM

Subject: 443:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

443:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Fyrahundrafyrtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 442:a vädjan om hjälp kommenterades av sex svensksviniga kyrkor.

 

Hammarbykyrkan (www.hammarbykyrkan.nu) i Johanneshov inom Stockholmsregionen tillhörande EFS svarade okristligt via kyrkans svenska ordförande Göran Ahlforn (goran.ahlforn@telia.com) med orden Jag vill inte mottaga fler brev. Ta bort min adress (goran.ahlforn@telia.com) Göran”.

 

Elimkyrkan i Gammelstad (www.gulakyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade anonymt (elim@gulakyrkan.se) men sannolikt via kyrkans svenska pastorsdjävel Urban Johansson med orden Vi vill att du tar bort vår mailadress från dina mailkontakter.”.

 

Kyrkan i Ribbingsgården inom Borås (www.kyrkaniribbingsgarden.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade anonymt (info@kyrkaniribbingsgarden.se) och okristligt Tacksam om du tar bort denna adress från din utskickslista!”.

 

Pingstkyrkan i Sala (www.sala.pingst.se) svarade inte via pingstkyrkans ordförande Gittan Wäfors (gittan.wafors@telia.com) som var adresserad, men svarade istället via kyrkans ordförandes man Lasse Wäfors (lasse@wafors.se) som inte var adresserad. Pingstkyrkans ordförandes svenska man skrev fördomsfullt, perspektivlöst och förståndshandikappat som ett typiskt svenskt kyrksvin […] Men det är första gången jag möter på någon som på ett så smaklöst sätt kräver att kyrkan skall hjälpa till med "koppleri" för att para ihop män och kvinnor, det är inte kyrkornas uppgift. Jag har inte heller mött personer som på ett så oförskämt sätt trakasserat andra människor för att dom inte ställer upp på Dina krav. Jag hoppas för Din egen skull att det inte kommer några fler liknande påhopp på våra pastorer i fortsättningen. […]”.

 

Den okristliga pingstkyrkan i Sala illustrerar svenska kyrkors bristande insikt om kristnas kallelse till Jesu efterföljelse. Kristet lärjungaskap innefattar att hjälpa människor och samhällsansvar. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla. Om den kristna kyrkans relationsansvar kan läsas bland annat här: (www.kyrkor.be/051118.htm). Sveriges pingstkyrkor har ännu inte förstått Guds kallelse till Jesu efterföljelse. Gud har aldrig kallat någon människa till pingstkyrkokarriär, men Gud kallar däremot människor till att betjäna människor. Gud kan bemöta dessa två enkla behov när en kristen kyrka väljer att gensvara till Guds kallelse till kyrkan, och kyrkan därmed beslutar att vilja hjälpa.

 

Karlstad Pingstförsamling (www.karlstad.pingst.se) svarade okristligt via pingstkyrkans föreståndare och svenska pingstpastorsdjävel Mats Särnholm (mats.sarnholm@pingst.se) med orden Jag ber dig att inte skicka mig fler mail. Mats Särnholm”.

 

EFS Gävle (www.kyrktorget.se/efs.gavle) svarade via dess svenska kontaktperson Ulla Sahlén (ul.sahlen@comhem.se) med sedvanlig svenskkyrklig obarmhärtighet Är tacksam om jag blir struken som mottagaradress från och med nu. Hälsningar, Ulla Sahlén”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.