Sent: Friday, November 06, 2009 1:03 AM

Subject: 441:a Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

441:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Fyrahundrafyrtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 440:e vädjan om hjälp kommenterades av elva svensksviniga kyrkor.

 

Ekparkskyrkan i Österbymo (www.ekparkskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan och Svenska Missionskyrkan svarade geografiskt inskränkt via kyrkans svenske pastor Nisse Martinsson (pastor@ekparkskyrkan.se) med orden ”Jag har mailat förut och bett om att bli struken från listan eftersom jag inte såg någon möjlighet att hjälpa dig just nu med mer än bön. Om du skulle flytta till närmre är du välkommen att kontakta oss i Ödeshög, Väderstad eller Asby. Däremot är jag lite frågande till varför du vill ha hjälp av djävlar om du nu söker dig till en kristen gemenskap. Om du på fullaste allvar menar avv vi som tjänar i församlingen är djävlar så tycker jag att du borde tacka Gud istället för att du inte är indragen i dessa sammanhang. Mvh. Nisse Martinsson.”. Den svenske pastorn Nisse Martinsson har aldrig tidigare kommunicerat önskan att undfå ytterligare vädjanden om hjälp. Senast den svenske pastorn Nisse Martinsson svarade var fyra år sedan 2005-09-20 i samband med min 20:e vädjan om hjälp, med hans falska ord Jag förstår problematiken och hoppas att det ska lösa sig framöver. Guds välsignelse! Nisse.”.

 

Ordförande i EFS Missionsförening för Södra Gotland, Peder Fohlin (gunnel.fohlin@telia.com), svarade obarmhärtigt ”Tavk för dina vädjanden, eftersom jag inte är pastor önskar jag inga fler mail. Peder”.

 

Motala Baptistförsamling (www.kyrktorget.se/motala.baptist) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt via ordförande i Evangeliska Frikyrkans Medarbetarförbund, svensken Christer Roshamn (motala.baptist@bredband.net), med orden Jag vill att du tar bort oss från din mejllista! Motala Baptistförsamling”.

 

Korskyrkan I Luleå (www.korskyrkanlulea.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska pastorsdjävel Richard Hultmar (hultmar@telia.com) med orden ”Var god ta bort den här adressen från er mailingliasta!”.

 

Ryttargårdskyrkan i Linköping (www.ryttargardskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via kyrkan svenska föreståndare Kenneth Palm (kenneth.palm@ryttargardskyrkan.se) med orden ”Jag vill be dig att vara snäll och genast ta bort oss från alla adresser till Ryttargårdskyrkan! Mvh Kenneth Palm, pastor”.

 

Markuskyrkan i Helsingborg (www.markuskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via kyrkans föreståndare, ordförande samt svenska pastorsdjävel Rickard Cruz (rickard@cruz.se) med orden Radera min mottagaradress, tack! Med vänlig hälsning / Rickard Cruz”.

 

Pingstkyrkan i Helsingborg (www.helsingborg.pingst.se) svarade kallt och svenskt via kyrkans vice ordförande, svensken Kenneth Lantz (kennethlantz@helsingborg.pingst.se), med befallningen Radera adressen K L”.

 

Varnhems Alliansförsamling (www.varnhemsallianskyrka.se) svarade hjärtlöst via kyrkans svenska pastorsdjävel Henrik Lööv (pastor@varnhemsallianskyrka.se) med orden Jag vill inte ha mer mail. Mvh Henrik Lööv”.

 

Pingstkyrkan i Valdemarsvik svarade obarmhärtigt via kyrkans kontaktperson Stig Svensson (pk.viken@telia.com) med orden Ber att Du respekterar att vi inte vill ha några fler mail MVH Stig Svensson, Pingstf. Valdemarsvik”.

 

Finska Pingstförsamlingen i Göteborg (www.helluntaiseurakunta.org) svarade anonymt (finpingstgbg@glocalnet.net), eventuellt via pingstpastorn Heikki Virtanen, med orden ”Vg och radera mottagaradress finskapingstggg@glocalnet.net tack för att du respekterar detta. Mvh Finska Pingstkyrkan”.

 

Ryttargårdskyrkan i Linköping (www.ryttargardskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade falsk via kyrkans pastorsdjävel Ian Lowry (ian.lowry@ryttargardskyrkan.se) med engelska ord “Please, please can you remove my email address from your mailing list. I think your apporach is not the best. I wish you all the best and I hope you find help.”. Pastorns obarmhärtiga attityd är okristlig. Att som denne pastorsdjävel skriva att han önskar allt det bästa samt att han önskar att någon vill hjälpa, medan han själv kan hjälpa, är inte endast obarmhärtigt men också tanklöst.

 

(Jakobsbrevet 2:13-20)

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

 

(Lukas 10: 25-37)

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

 

(Ordspråksboken 3:27-28)

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.

 

(Matteus 23:3)

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.