Sent: Friday, October 16, 2009 11:05 AM

Subject: 435:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

435:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Fyrahundratrettiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 434:e vädjan om hjälp kommenterades av sju svenska kyrkor.

 

Immanuelskyrkan i Malmö tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via kyrkans föreståndare och svenska pastorsdjävel Daniel Norburg (daniel.norburg@immanuel.nu). Pastorssvinet skrev ”Jag ber vänligen att du raderar mina adresser post@immanuel.nu samt daniel.norburg@immanuel.nu från dina utskick. Jag är också en verklig människa som är kristen och jag både behöver hjälp av andra och hjälper andra. Ditt sätt att skriva och tilltala andra människor är däremot inte kristet och hjälper inte någon. Vare sig dig själv eller någon annan. Vänligen Daniel Norburg”. Pastorn, som är svensk, är inkapabel att vilja agera som en Kristi efterföljare, och han är oförmögen att förstå att oavsett hur vädjandet om hjälp har formulerats har de svenska pastorsdjävlarna saknat vilja att hjälpa. Svenska pastorer är obarmhärtiga och saknar förstånd. Bevisen, över svenska pastorers hjärtlöshet, fördomsfullhet och grundlösa anklagelser finns att läsa på www.kyrkor.be. Fullständigt oberoende av språklig utformning vill ingen svensk pastor hjälpa – eftersom svenska pastorer inte vill omvända sig från svenskhet till Kristuslikhet.

 

EFS Lutherska Missionskyrkan i Borås (www.lutha.se) svarade obarmhärtigt via den svenska pastorsdjäveln Egbert Schutte (expedition@lutha.se) Ber att vi stryks från er adresslista. Vänligen Egbert Schütte”.

 

Smyrnakyrkan i Habo (www.smyrnahabo.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade anonymt via info@smyrnahabo.se. Eventuellt var det kyrkans svenska pastorsdjävel Maritha Vilhelmsson som svarade ”Var vänlig stryk alla adresser med @smyrnahabo.se ur ditt register.”.

 

Råslätts FörsamlingsGemenskap (www.rfg.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska pastorsdjävel Håkan Karlsson Jag vill i fortsättningen inte längre ha dina brev. Vänliga hälsningar Håkan K”.

 

Livets Ord i Jönköping (www.livetsordjonkoping.se) svarade anonymt (info@livetsordjonkoping.se), eventuellt via dess predikant Stefan Salmonsson Vi har tidigare bett dig att ta bort oss från din lista. Kan du hörsamma detta nu tack. admin/livets ord jönköping”.

 

Nora-Tärnsjö Baptistförsamling (www.beteltarnsjo.com) svarade obarmhärtigt via adressen (svempae@telia.com) Jag har förstått din vädjan men kan idag inte hjälpa dig. Jag vill därför bli borttagen från maillistan Sven Erik”.

 

EFS Sydsverige (www.efssyd.org) svarade kyrksvinigt via distriktsstyrelsens svenske ordförande Mats Hansson Vänligen radera min adress (mats.hansson@efssyd.org) från dina mail "Vädjan om hjälp" /Mats Hansson”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.