Sent: Friday, October 09, 2009 10:29 AM

Subject: 433:e Vädjan om hjälp.

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

433:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges pastorsdjävlar

 

 

Hej!

 

Fyrahundratrettiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 432:a vädjan om hjälp kommenterades av två metodistkyrkor.

 

Metodistkyrkan i Alingsås (www.metodistkyrkan.se/alingsas) svarade svenskpastorsdjävligt via dess svenska metodistpastor Andreas Kjernald (alingsas@metodistkyrkan.se) (andreas@kjernald.com). Den svenska pastorsdjäveln skrev obarmhärtigt Vänligen ta bort oss (alingsas@metodistkyrkan.se) från din mejllista.”. Men å andra sidan skonade han min domän från en spam-anmälan, som andra skadeglada svenska pastorsdjävlar sysslar med.

 

International Church of Lund (www.intlchurchlund.org) tillhörande Metodistkyrkan svarade svensksvinigt via kyrkans kontaktperson Kacy Thompson (kacy.thompson@telia.com) med begäran att kyrkans e-post adressen raderas.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.