Sent: Tuesday, September 29, 2009 7:30 PM

Subject: 430:e Vädjan om hjälp

 

(Det här brevet är inte Spam. Jag är en verklig människa som söker hjälp. Om du inte vill mottaga fler brev och inte heller vill hjälpa som en kristen, vänligen svara (med säkerhet till adressen torsten@nenzen.net) och begär att din mottagaradress raderas. Tack.)

 

 

430:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges skadeglada pastorsdjävlar spam-anmäler en utesluten kristen som vädjar om hjälp

 

 

Hej!

 

Fyrahundratrettionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Sveriges fega och maliciösa pastorsdjävlar har igen spam-anmält min vädjan om hjälp istället för att kommunicera – och därmed har de svenska pastorerna nu avstängt två domäner; både glocalnet.de och nenzen.org. Både den 428:e vädjan och den 429:e vädjan spam-anmäldes. En mer vidrig yrkeskategori än svenska pastorer existerar sannolikt inte. Yrkespolitiker och bilförsäljare ter sig mer hedervärda än Sveriges svenska präster och pastorer. De svenska pastorsdjävlar som spam-anmäler min vädjan om hjälp har naturligtvis ett enda syfte; att skada.

 

Varje pastor och kyrka som känner sig störd av min vädjan om hjälp, och därför har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev, har alltid respekterats med radering av korresponderande e-post adress från sändelistan.

 

Den 429:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka.

 

Livetsord-inspirerade svenska pastorsdjävel Jan Rosman (jan.rosman@agape.se) i sin kyrka Agape Norrköping svarade Hej Torsten, jag har aldrig träffat dig i egen hög person. Allt jag vet om dig har jag läst i dina mail. I nedanstående mail blir jag kallad "svinsvensk prästdjävel" - för att nu inte tala om allt jag blivit kallad i tidigare mail. Jag förstår då att någonting gör mycket ont hos dig som skickar ett sånt mail till mig som är fullständigt okänd för dig. Allt du vet om mig är vilken mail-adress jag har och att jag förmodligen är pastor i en församling. När nu det här är den första kontakt vi har så höjer det inte min motivation att hjälpa - att ständigt bli kallad "djävul". Därför vill jag säga två saker: 1) Jag vill inte få något massutskick från dig i vilket jag blir kallad "djävul" - så ta bort varje @agape.se-adress från dina listor snarast möjligt. 2) Du kan skriva till mig enbart personligt så ska jag svara dig personligt.”. Jag har tidigare träffat Jan Rosman i Södermalmskyrkan innan jag blev avvisad ifrån den sekteristiska kyrkan. Varje svensk pastorsdjävel som ber att inte mottaga ytterligare vädjanden har respekterats -  också denne.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.