Sent: Friday, September 25, 2009 12:01 AM

Subject: 429:e Vädjan om hjälp.

 

429:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Sveriges pastorer avstänger domän för den som vädjar om hjälp - istället för att kommunicera

 

 

Hej!

 

Fyrahundratjugonionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 428:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska pingstpastorssvin.

 

Varje pastor och kyrka som känner sig störd av min vädjan om hjälp, och därför har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev, har alltid respekterats med radering av korresponderande e-post adress från sändelistan.

 

Någon svensk pastor valde att anmäla min vädjan om hjälp som spam och därigenom stängde domänen glocalnet.de, istället för att kommunicera. Genom att spam-anmäla min vädjan om hjälp i syfte att sabotera min möjlighet att söka hjälp bevisar Svergies pastorer och präster ytterligare hur omänskliga och okristna svenskpastorer är. Omänskliga svenska pastorssvin!

 

Svenske pingstpastorn Curt Levin (curtlevin@telia.com) skrev Jag vill att du tar bort mig från ditt register. Jag vill inte ha fler emai från dig. Hälsningar, Curt Levin”. Pingströrelsens svenske pingstpastor Curt Levin begärde att hans e-post adresser (curtlevin@telia.com) och (pionjarmissionen@telia.com) skulle raderas från sändelistan. Jag besvarade den svenske pingstpastorn att ingen av dessa två e-post adresser existerar i sändelistan, och uppmanade den svenske pingstpastorn Curt Levin att återkomma med hans egentliga mottagaradress, som eventuellt per automatik vidarebefordrar till hans e-post (curtlevin@telia.com). Den svenske pingstpastorn Curt Levin har inte återkommit med besked om vilken hans faktiska mottagaradress är. Istället har någon svensk pastor/präst spam-anmält min vädjan om hjälp till webhostingföretaget och därmed avstängt domänet.

 

Centrumkyrkan i Sjöbo (www.centrumkyrkan.net) där pingstsvinet Curt Levin enligt Google är engagerad har därför av säkerhetsskäl fått sina e-post adresser (centrumkyrkan@telia.com) och (info@centrumkyrkan.net) raderade från sändelistan.

 

Pingstförsamlingen i Karlshamn (www.karlshamn.pingst.se/mission.php) där det svenska pingstsvinet Curt Levin agerar som församlingsplanterare har också av säkerhetsskäl fått sina e-post adresser (info@karlshamn.pingst.se), (stanley@karlshamn.pingst.se) och (johanna@karlshamn.pingst.se) raderade från sändelistan.

 

Pingstkyrkan i Uppsala (www.uppsala.pingst.se) svarade obarmhärtigt via en av dess svenska pingstpastorer Annika Bjurling (annika.bjurling@pingst.se), som skrev Tacksam om du avför mig från denna sändlista. Mvh Annika Bjurling”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.