Sent: Friday, June 12, 2009 12:33 AM

Subject: 399:e Vädjan om hjälp.

 

399:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundranittionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 398:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Örebro svarade via dess sviniga pingstpastor Edward Sköllerfalk (edward@orebro.pingst.se) med sedvanligt hänsynslös pingstkyrko-inkompetens. Pingstpastorn skrev tio ord sluta terrorisera oss med dina mail, ingen vill ha dem!!!!!!!!”. Istället för att personifiera Kristuslikhet och kärlek väljer denne pingstpastor, likt de flesta svenska pingstpastorer, att ge uttryck för sin svenska omänsklighet.

 

En fegsvensk pastor i en kyrka i Linköping svarade med önskan om anonymitetsskydd. Att svenskpastorn inte vågar stå för sitt svar är förståeligt eftersom den svenska pastorn svarar okunnigt. Fegpastorn uppger att han inte sysslar med ”sådant” – det vill säga lärjungamässig barmhärtighetstjänst – eller snarare; pastorn sysslar inte med att vara en kristen medmänniska. Fegpastorn anser också att den kyrkliga verkligheten i Sverige inte ”fungerar så” – med andra ord; pastorn bekräftar att den kyrkliga verkligheten i Sverige inte är kristet lärjungamässig. Det kan uppfattas att fegpastorn även önskar att berättiga de svenska pastorernas obarmhärtiga och omänskliga inställning. ”Jag har nu läst ett antal av dina brev och bestämmer mig nu för att svara. Jag får många massmejl och det går inte att svara på alla dessa. Jag är pastor i [kyrka] Linköping jag vill hälsa dig varmt välkommen att besöka vår församling. Vi har gudstjänst varje söndag kl 10 - kom gärna dit! När det gäller din önskan om en kontakt med en kvinna som eventuellt skulle kunna leda till äktenskap så sysslar jag inte med sådant. Tror inte att någon annan pastor gör det heller faktiskt - det är nog en av anledningarna till att du inte fått svar. Jag förstår din längtan efter en nära relation men verkligheten fungerar ju inte så att vi bara kan få det vi önskar. Jag kan ju tipsa om www.7ehimlen.com som är internetsida där man möta andra kristna. Eftersom vi inte känner varandra så vet jag inte hur du tar emot mitt svar. Jag har heller ingen aning om vilka andra som du mejlar men jag vet om att det rör sig om många församlingar och pastorer. P g a detta skulle jag önska att du inte "hänger ut" mig och mitt svar som du gjort med andra pastorer. Det är nog en ytterligare anledning till varför pastorer drar sig för att svara på ditt mejl.”. Om den svenska dating-siten 7ehimlen har jag tidigare förklarat bland annat här: (www.kyrkor.be/080118.htm) (www.kyrkor.be/080815.htm). Och om den kristna kyrkans skyldighet att vilja hjälpa har jag tidigare argumenterat bland annat här: (www.kyrkor.be/051118.htm).

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.