Sent: Friday, May 01, 2009 12:35 AM

Subject: 387:e Vädjan om hjälp.

 

387:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Svensksviniga präster och svinsvenska pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundraåttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 386:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Pingstkyrkan i Sundsvall (www.sundsvall.pingst.se) svarade via pingskyrkans föreståndare och pingstpastor Gunnar Johansson (info@sundsvall.pingst.se) med sedvanlig svenskkyrklig obarmhärtighet svensk pingstkyla Obs! Sluta att skicka dessa mail till oss! Vänligen men bestämt! Mvh- Gunnar Johansson Pingstförsamlingen Sundsvall”.

 

Inför jesusmanifestationen 2008 (www.kyrkor.be/080129.htm) efterlysta jag ifrån den arrogante Stanley Sjöberg och jesusmanifestationens styrelse en tillkännagiven klassisk trosbekännelse (exempelvis den Apostoliska eller den Nicenska), men jesusmanifestationens styrelse ville inte deklarera någon klassisk kristen trosbekännelse, samt förbjöd alla ”negativa” kristna trosbekännelser. Av det skälet var det moraliskt omöjligt för mig som Bibeltroende kristen att kunna delta i den manifestationen.

 

Inför jesusmanifestationen 2009 (www.kyrkor.be/jesusmanifestation-2009.pdf) efterlyste jag på nytt ifrån årets manifestationsledare Lennart Möller en tillkännagiven klassisk trosbekännelse (exempelvis den Apostoliska eller den Nicenska), men jesusmanifestationens styrelse ville inte heller detta år deklarera någon klassisk kristen trosbekännelse. Lennart Möller beskriver evangeliernas Kristusbekännelse som en blombukett, och förklarar om evangeliernas uttryckta ”blombukett” att ”Denna bekännelse till Jesus Kristus är en trosbekännelse som i sig är stark och tillräcklig.”.

 

Till skillnad från både Stanley Sjöberg och Lennart Möller anser jag att det är mycket viktigt att klargöra vilken "Jesus" som skall marknadsföras i en ekumenisk jesusdemonstration. Där definitioner och gränser av kristendom saknas råder falsk ekumenik. Falsk ekumenik legitimerar heresi.

 

Genom jesusmanifestationens fortsatta avsaknad till minimikravet av förenande kring en klassisk kristen trosbekännelse, och därutöver genom förtegenhetens indirekta sanktionerande av aktiv homosexualitet, homoäktenskap, och mord genom abort, avstår jag av teologiska skäl medverkan i jesusmanifestationen också den 2 maj 2009.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.