Sent: Friday, April 03, 2009 2:40 PM

Subject: 379:e Vädjan om hjälp.

 

379:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundrasjuttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den 378:e vädjan om hjälp. Den 377:e vädjan om hjälp kommenterades däremot av sex svenska kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Gävle (www.gavle.pingst.se) svarade svenskpastoralt via den svenske pingstpastorn Sven-Gunnar Hultman (sven-gunnar.hultman@pingst.se) Hej Torsten. Ser att du har skrivit många brev. Jag känner dig inte och kan därför inte göra någon bedömning av det som hänt kring dig. Inte heller jag vill ha dina brev vidare. Föreslår att du söker upp någon själavårdare som kan hjälpa dig vidare. Vänliga hälsningar Sven-Gunnar Hultman, Gävle”. Som ett representativt svenskpastoralt pingstsvin utgår också denne svenskpastor ifrån en svenskpastoralt felaktiga tanke. Pingstpastorn inbillar sig att problemet heter Torsten, och pingstpastorn rekommenderar därför att Torsten söker sig till en själavårdare för att hjälpa Torsten att ta itu med Torstens själsliga problem. Nej, problemet är den sannolikt mest obarmhärtiga och okunniga pastorskåren i modern världshistoria – svenska pastorer.

 

Skillingaryds Missionsförsamling (www.mkyrkan.com) svarade via dess svenske pastor Roland Oscarsson (pastorn@mkyrkan.com). Skillingaryd Missionsförsamling har mottagit fyrtio vädjande brev sedan det 339:e brevet 081114 och har inte besvarat dessa tidigare. Trots att den svenske pastorn uppger att han kan förutse min kommentar till hans ovilja att hjälpa, vägrar svenskpastorn att omvända sig till Gud för att istället göra det goda i detta. Svenskpastorn svarade ”Ta gärna bort mig från din mail-lista. Jag kan förutse dina kommentarer....”.

 

Elimförsamlingen Frövi tillhörande Pingströrelsen svarade via Torwald Bergström (torwald.bergstrom@pingst.se)Torsten N, Förstår att Du söker hjälp och gemenskap. Men vi tror inte att det här sättet att sprida e-post genom massutskick gång på gång är det rätta. Sök gemenskap med församlingar i ditt närområde, lägg framtiden i Guds hand, sök Guds vilja med ditt liv i fortsättningen. Han har goda planer för alla som söker honom! Av ovanstående skäl - att jag inte tror att återkommande utskick är till någon nytta - föreslår jag att Du upphör med detta, och också stryker vår församling - Elimförs Frövi - från sändlistan. Guds välsignelse - vi ber för Dej!”. Den svenska pingstpersonen Torwald Bergström svarar naturligtvis oförståndigt. Pingstsvensken saknar förmåga att begripa sambandet mellan sökandet av välkomnande till lärjungamässig gemenskap i en kristen kyrka och vädjandebrevet, samt orsakssambandet mellan svenskpastorers okristliga ovilja att hjälpsamt välkomna och följetongen av vädjandebrev. Pingstsvensken felaktigt antar att Torsten inte anbefaller sin framtid till Gud. Utan skäl antar också pingstsvensken att Torsten inte söker Guds vilja. Men, detta är Guds vilja; att svenska pastorer ska omvända sig från obarmhärtighet, att Torsten ska få dela andlig och själslig gemenskap med andra kristna, och att Torsten ska gifta sig med en kristen kvinna. Problemet för kyrkligheten i Sverige är svenska pastorers hårda hjärtan, oförstånd, hyckleri och heresi. Många icke-kristna människor har bättre förstånd och större barmhärtighet än svenska pastorer. En barmhärtig människa beordrar inte, till exempel, en uppenbart svältande tiggare att söka Guds vilja för sitt liv, eftersom det är uppenbart för den naturliga människan att iaktta att den svältande tiggaren primärt behöver mat för sin hungrande kropp.

 

·         Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?
(Jakobsbrevet
2: 13-17)

 

Pingstkyrkan i Ärla (www.pingstarla.se) svarade via föreståndare och pingstpastor Stefan Beimark (stefan.beimark@pingst.se) Hej Torsten! Jag kan bara hålla med tidigare mejl om att jag inte tror att dina mejl är något bra sätt att söka en ny församlingsgemenskap på. Att vädja till mig under rubriken svensksvinig pastor, kanske inte är den optimala öppning för en relation som du hoppats på? Eller också hoppas du inte och då är ju inte mejlet som sådant värt något ändå...  vilket fall kan inte Pingst Ärla hjälpa dig. Vare sig med församlingsgemenskap eller att hitta en fru. Jag föreslår att du söker kontakt med en församling där du bor genom att börja delta i gudstjänstgemenskapen. Skulle någon församling runt om i Sverige ta in dig som medlem, så skulle du bara bli ett namn i matrikeln. Det du och vi alla behöver är inte ett formellt medlemskap utan en verklig gemenskap och den kan du bara få i en församling som du kan besöka på regelbunden basis. Att söka en fru via internet kan väl fungera, men knappast genom att mejla till olika kyrkor och pastorer. Då föreslår jag www.7ehimlen.com istället. Ta bort mig från din mejllista är du snäll. Mvh Stefan Beimark”. Denne svenske pingstpastor har tydligen inte bemödat sig om att läsa övriga vädjandebrev. Ingen människa vill besöka en kyrka där pastorn vägrar att kommunicera, vägrar att välkomna och saknar vilja att hjälpa. Ingen kyrka i Stockholmsregionen, där jag för närvarande bor, vill hjälpsamt välkomna. Inte heller någon kyrka i övriga Sverige vill hjälpsamt välkomna. Jag har tidigare kungjort (www.kyrkor.be/080815.htm) angående svenska pastorers hänvisning till kontaktförmedlingar på Internet, att verkliga möten och ärlig kommunikation i kyrklig kontext, ansikte-till-ansikte, skall vara kristna singlars första prioritet.

 

Pingstkyrkan i Skövde (www.skovdepingst.se) svarade via pingstpastor Ulrika Stenlund (Ulrika.Stenlund@skovdepingst.se). ”Hej! Jag känner inte dig, men jag har fått ditt mail och skulle vilja ge dig rådet att söka upp en församling i din närhet - om du är intresserad av en kristen gemenskap. Var med på gudstjänst, närma dig kristna människor och försök bygga en relation till dem. Vår församling ligger kanske lite långt bort från dig men vi har gudstjänster varje söndag kl. 10.30, där vi ber, sjunger, lyssnar till predikan och sedan träffas på kyrktorget för att fika och lära känna varandra. Du är välkommen! Gud välsigne dig! Han vet vem du är och älskar dig som ingen annan. Önskar dig Guds välsignelser över ditt liv och att du hittar rätt. /Ulrika Stenlund, Pingstkyrkan Skövde” Trots att ha skrivits av en svensk pingstpastor, med sedvanligt sammanhangslösa råd, blir man lite förvånad av den något varmare tonen i detta svar.

 

Pingstkyrkan Elim på Styrsö (www.styrsopingst.se) svarade via pingstpastor Stefan Sternmo (sternmo@hotmail.com)Torsten, skicka inte mer mail till mig är du snäll och tack för att du inte offentliggjorde det jag delade med dig. mvh Stefan”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.