Sent: Tuesday, March 10, 2009 12:47 AM

Subject: 372:a Vädjan om hjälp.

 

372:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundrasjuttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 371:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrklig svensk. Karl-Erik Appelfeldt (carlos_appelfeldt@hotmail.com) har mottagit 72 vädjanden om hjälp sedan det 299:e vädjandebrevet 2008-06-27, och efter sju månader av vädjanden till denne svensk beslutade svensken till sist att svara. Svensken svarade ”Torsten var vänlig att inte skicka mig fler mail Karl-erik Appelfeldt” På Karl-Erik Appelfeldts webbsida (www.eagleministry.se) skriver svensken om sig själv och sin kampanjande missionärstjänst Gud har lagt en stark profetisk ande över tjänsten med starka under & tecken. […] Gud har lagt en stark nöd på mitt hjärta att vara med och se Guds folk bli upprättade, komma in i väckelse och vänta Jesu snara återkomst.” Som i de flesta karismatiska sammanhangen i Sverige saknas tydligen också i denna ministry en tillräckligt holistisk och sund människosyn. Diskrepansen mellan karismatiska floskler och konkret gärning uppenbaras genom Appelfeldts svar.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.