Sent: Friday, February 13, 2009 12:05 AM

Subject: 365:e Vädjan om hjälp.

 

365:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundrasextiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 364:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Eskilstuna (www.pingsteskilstuna.se) svarade obarmhärtigt genom anonym person (pingst.eskilstuna@crossnet.se). Pingstkyrkan i Eskilstuna har mottagit min vädjan om dess hjälp i 3½ år sedan det sjuttonde brevet 2005-08-26. Pingstkyrkan i Eskilstuna svarade till sist efter 347 vädjandebrev under 3½ år med typisk svensk-kyrklig hjärtlöshet Var snäll och ta bort den här adressen från din mail-lista.”.

 

Allianskyrkan i Tenhult (www.allianskyrkan.org) besvarade till sist min vädjan om hjälp via den svenske pastorn Jakob Olofsgård (jakob@olofsgard.se) på svenskpastoralt manér ”Jag ber dig att ta bort mig från din mail lista.

 

EFS Lutherska Missionskyrka i Borås (www.lutha.se) svarade via kyrkans svenske ordförande Martin Fjällman (ordforande@lutha.se) med typisk svensk-kyrklig ignorans. Kyrkan skrev Hej Torsten. En kristen gemenskap med lärjungar har vi men äktenskapsförmedling sysslar vi inte med. Din rubricering "obarmhärtiga pastorer" tycker jag är generaliserande och dömande, speciellt när jag inte känner dig och inte du känner mig. Sök kontakt med människor i din närhet, inte via såna här mail utan genom riktig kontakt, i gudstjänst och andra samlingar. Då är chansen också större att du träffar kvinnor, kanske en livskamrat korsar din väg. Vänligen men bestämt ber jag dig ta bort mig ur denna maillista. Hälsningar Martin Fjällman.

 

Oupphörligt har jag till Sveriges oförståndiga pastorer dementerat svenskpastorers återkommande inbillning om efterfrågad äktenskapsförmedling. Att jag ytterligare gånger dementerar svenskpastorers fantasier om efterfrågad äktenskapsförmedling saknar antagligen tillräcklig effekt, då många svenskpastorer uppenbarligen älskar sin okunskap, sina fördomar och sin obarmhärtighet mer än fakta, sanning och medmänsklighet. Men jag vet att det finns intelligenta människor utanför de svenska kyrkornas väggar som förstår bättre, och jag hoppas därför att åtminstone några svenskpastorer småningom, via utomkyrklig eller utomsvensk tillrättavisning, vill besinna sig. Aldrig någonsin har jag efterlyst äktenskapsförmedling. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla. (Läs bland annat: www.kyrkor.be/051118.htm)

 

Obestridligen, utifrån många svenska pastorers ignoranta svar till mina 364 brev, saknar Sveriges pastorer inte endast kristen barmhärtighet, men svenska pastorer saknar tydligen även insikt om nödvändiga realiteter för relationsbygge: mötesplatser som främjar genuin kommunikation. Kontakt med människor i Sverige fordrar mer jämfört med kommunikation med människor i länder med högt socialt kapital och social kompetens, eftersom svenskar internationellt uppfattas som socialt reserverade. Därtill kompliceras ofta förutsättningarna för genuin mänsklig kommunikation av många kyrkors teatrala kyrkokulturer med dess kyrkors speciella psykosociala miljöer av varierande liturgier och karismatik – uttryck som inte sällan är osunda och falska.

 

Härutöver har ordföranden i EFS Lutherska Missionskyrka, jämte övriga svenska pastorer, ännu inte begripit det kausala sambandet att det är just på grund av uteslutningen från kyrkligheten i Sverige, samt Sveriges obarmhärtiga pastorers enträgna ovilja att välkomna, ovilja att hjälpa i sökandet efter kontakt, och ovilja att utforma och inbjuda till mötesplatser som främjar genuin kommunikation, som jag måste fortsätta att vädja till Sveriges pastorer om besinning till barmhärtighet.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.