Sent: Tuesday, February 10, 2009 12:01 AM

Subject: 364:e Vädjan om hjälp.

 

364:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundrasextiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 363:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Livets Ord Jönköping har mottagit 347 vädjanden om hjälp sedan det sjuttonde vädjandebrevet 2005-08-26. Livets Ord Jönköping har aldrig någonsin svarat tidigare. Först nu, efter 347 vädjanden om hjälp under 3½ år beslutade Livets Ord Jönköping att svara. Livets Ord Jönköping (info@livetsordjonkoping.se) svarade, trots 347 vädjanden till den kyrkan, med sedvanlig svenskpastoral obarmhärtighet, svenskpastoral likgiltighet och svenskpastoral kyla, med sex ord Vänligen stryk oss från din lista”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.