Sent: Friday, January 16, 2009 7:59 PM

Subject: 357:e Vädjan om hjälp.

 

357:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundrafemtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 356:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pastor Jörgen Lundberg (pastor.jorgen.furusjo@telia.com) i Furusjö Alliansförsamling i Habo, tillhörande Svenska Alliansmissionen, som nu har mottagit arton vädjande brev från mig, kommenterade följande:

 

Hej Torsten! Jag är en liten pastor som med rätt små förutsättningar och lite tid till mitt förfogande försöker att så gott jag kan tjäna Gud och mina medmänniskor. Du har inte skrivit tidigare till mig men kallar mig svin i din första kontakt. Jag vill ändå svara dig på ditt brev som jag nu har läst.

 

Det finns ett genomgående tankefel i hela ditt brev som du måste bryta med. Du vänder allt som händer dig ifrån dig själv och häver över skulden på andra människor. Så länge du gör det kan ingen hjälpa dig, inte ens Gud. Om du å andra sidan kapitulerar och accepterar att du också, precis som alla pastorer m fl du räknar upp, är en människa med fel och brister och synd i ditt liv så är ingenting av detta så stort att du inte kan komma till Gud med det och få förlåtelse.

 

Varje människa som vill följa Jesus och tror på Bibelns innehåll är välkommen till den kristna församlingen. Men ett medlemsskap handlar om att ge och ta emot, inte bara begära. Det finns ingen församling som kan svara upp mot den krävande inställning som du uttrycker i ditt brev.

 

Så till frågan om äktenskap. I våra församlingar finns mängder av människor som liksom du lever själva men önskar leva i äktenskap. Men det är ju bara när en man lär känna en kvinna och det ömsesidigt uppstår en längtan att förenas i ett livslångt äktenskap som detta kan uppnås. Med en sund bild av din egen roll i relation till andra kan du också komma att få vara med om den gåvan i livet, men inte för någon är det en rättighet man kan begära. Vänliga hälsingar Jörgen

 

Svenskpastorn Jörgen ljuger som en svensk pastor när han hävdar att jag inte har skrivit till honom tidigare. Sanningen är att sedan 2008-11-14 och den 339:e vädjan har Jörgen Lundberg mottagit sammanlagt sjutton vädjandebrev.

 

Svenskpastorn Jörgen ljuger också i hans angivelse att ha blivit kallad svin redan vid första kontakt. I det första vädjandebrevet som svenskpastorn Jörgen mottog rubricerades brevet ”Vädjan till Sveriges oförståndiga pastorer”, och därefter mottog svenskpastorn Jörgen vädjandebrev som rubricerades ”Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer”. Däremot har under de två senaste veckorna utgivits ett brev som korrekt har beskrivit svenskpastorer som svensksviniga, och ett brev som korrekt har beskrivit svenskpräster som antisionistsviniga (antisionist-sviniga).

 

Jörgen Lundbergs resonemang påminner om den svenska pingströrelsens omfattande tanklöshet och sekterism och om den svenska trosrörelsens förekommande manipulationer, trots att Jörgen tjänstgör inom Alliansmissionen. Först anklagar denne svenskpastor mig utan fog för att skuldbelägga andra människor, när denne svenskpastor istället bör erkänna att svenska pastorer har agerat som svenska svin gentemot min enkla vädjan om hjälp till Sveriges pastorer. En hjälp som är naturlig och god att ge, som i de flesta kyrkliga sammanhang är möjlig och rimlig att erbjuda, och där sådan hjälp kan ges men inte vill ges, vittnar åtminstone om obarmhärtighet. Obarmhärtighet är synd. Svenska pastorer bör därför erkänna denna sin synd inför Gud, och omvända sig, så att de istället vill göra Guds vilja även i detta.

 

Huvudskälen till att de svenska kyrkornas medlemstal minskar är att dess svenska präster och pastorer lever i synd och otro, och prästernas förkunnelse avviker från Guds ord. Svenska pastorer bör besinna att de måste omvända sig från sin svenskhet till Kristuslikhet.

 

Pastor Jörgen Lundberg har rätt i att det idag inte finns en enda pastor i Sverige som svarar upp mot mitt enkla Bibliska krav: en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt. Sveriges okunniga och obarmhärtiga svenskpastorer bör omvända sig från denna ondska.

 

Till sist undervisar svenskpastorn Jörgen den osunde och förmodat utvecklingsstörde Torsten om de naturliga förutsättningarna till äktenskap utifrån det senare stadiet av bekantskapsgrundad ömsesidig längtan att ingå äktenskap med varandra. Obestridligen, utifrån många svenska pastorers ignoranta svar till 356 brev, saknar dessa likgiltiga svenska pastorer inte endast kristen barmhärtighet, men svenska pastorer saknar även insikt om nödvändiga sakförhållanden för relationsbygge: mötesplatser som främjar kommunikation. Kontakt med människor i Sverige fordrar mer jämfört med kommunikation med människor i länder med högt socialt kapital och social kompetens, eftersom svenskar internationellt uppfattas som socialt reserverade och misstänksamma.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev läses på webbsidan www.kyrkor.be.