Sent: Tuesday, November 25, 2008 10:02 AM

Subject: 342:a Vadjan om hjalp.

 

342:a  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundrafyrtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 341:a vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.

 

Svenske pastorn Evert Bjärkhed (evert.bjarkhed@telia.com) i Huskvarna Alliansförsamling (www.huskvarnaallianskyrka.se), ansluten till Svenska Alliansmissionen, svarade En gång förut har jag sagt, och jag upprepar det: Jag vill i fortsättningen inte ha dina mail. Evert”. Everts e-post adress har nu åter raderats från sändlistan sedan det raderades senast i samband med den 154:e vädjan.

 

Svenske pastorn Daniel Wramhult (pastor@centrumforsamlingen.se) i Centrumförsamlingen (www.centrumforsamlingen.se) i Forserum, svarade öppenhjärtigt ”Hej! Har fått ditt brev, nr 3 för mig. Kan bara beklaga att du blivit så svårt bemött. Jag förstår att många, som du uppfattar och känner det, vägrat dig vänskap, vilket är beklagligt. Att såren är stora förstår jag med. Från hjärtat: Jag blir inte heller speciellt inspirerad till att ta kontakt. Då jag är "en svensk pastor" (konstig formulering) så är det inte så roligt att träffa en människa som dömer ut mig utan att någonsin ha hört talas om mig och än mindre träffat mig. Du är inte nådig, än mindre nådefull, i din bedömning och ditt raljerande. Du beskriver pastorer såsom: obarmhärtiga, ondskefulla, omänskliga och grymma. Likaså säger du att: I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans. Nån ordning får det väl ändå vara! Kanske stämmer dina erfarenheter med dessa grova formuleringar, men vänd dem inte mot dem du inte känner. Inte kan du väl på fullaste allvar förvänta dig att få hjälp att hitta en livskamrat när du slår med så hårda ord mot en hel yrkeskår? När du dessutom kopierar in pastorers svar på din vädjan och sedan avfärdar dom som kärlekslösa, då tar du inte den hand som räckes dig. Söker du debatt har du lyckats! Är du ärlig i din avsikt att söka en församling och hjälp till ett äktenskap borde du kanske byta taktik. För denna fungerar inte! Att anklaga någon grovt inbjuder inte direkt till en god relation. Att vara nådefull och dela Guds kärlek vidare är något som var kristen har i uppdrag att göra. Även du! När man pekar på andra är det viktigt att själv pröva sig. Jag är den första att skriva under på att jag brister, och det stort, i mitt liv och min tjänst. Men om du kastar bort de åsikter som inte stämmer överens med dina, då sker heller ingen förändring. Om du vill kopiera in mitt svar så får du göra det, men ta då med hela svaret, så att helheten framgår. Daniel Wramhult” Min generella beskrivning av svenska pastorer som bl. a. obarmhärtiga avser naturligtvis inte alla pastorer – endast de svenska – som har mottagit min vädjan och kommenterat respektive inte svarat. Jag vidhåller att svenska pastorer bör omvända sig; från svenskhet till Kristuslikhet. Påståendet att jag skulle ha avvisat någon svensk pastors avsikt att hjälpa är inte sant, då ingen svensk pastor har uttryckt vilja att hjälpa. Barmhärtiga människor besvarar en personlig vädjan om hjälp med ord såsom ”Jag vill hjälpa dig.” Eftersom ingen svensk pastor uttrycker en vilja att hjälpa består slutsatsen, att svenska pastorer är obarmhärtiga, för att uttrycka sig milt. Trots några av pastorns feluppfattningar uppskattar jag denne pastors föredömliga bekännelse om brist, i motsats till många svenska pastorers stolthet och hyckleri (huggormars avföda).

 

Svenske pastorn Henrik Kindwall (hkindvall@apologetik.org) i Lekeryds Missionskyrka (www.lekerydsmissionskyrka.se), ansluten till Svenska Alliansmissionen, svarade Hej! Kan du förklara lite på vilket sätt jag personligen förstört ditt liv genom: "Hittills har Sveriges pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska eller försummelse". Det är en ganska aktiv och generell anklagelse. Bor du här i närheten så välkommen hit! Mvh Henrik” Citatet härstammar från paragrafen ”För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har Sveriges pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska eller försummelse. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle de skämmas. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och istället erbjuder att hjälpa hjälpsökande människor i nöd.” Eftersom denne pastor nyligen mottog min vädjan om hjälp för första gången är denne pastors skuld mindre än de pastorer som i åratal haft kunskap om min nöd, men som har valt att ingenting göra för att hjälpa. Några svenska kyrkor har hittills välkomnat mig at besöka deras kyrka, men ingen pastor vill hjälpa mig i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.