Sent: Tuesday, November 18, 2008 12:19 AM

Subject: 340:e Vadjan om hjalp.

 

340:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundrafyrtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 339:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor.

 

Svenske pastorn Anders Gustavsson (anders@pastorn.com) i Holsby Frikyrkoförsamling (www.holsbyfrikyrkoforsamling.nu) i Holsbybrunn, ansluten till Svenska Alliansmissionen, svarade Hej. Tack för ditt mail. Eftersom jag får ett brev där jag inte känner avsändare, skulle jag vilja veta merom dig. med andra ord, kan du lämna lite referenser så skulle det vara lättare att föra en dialog och samtal med dig. Efter som du adressar det "vettlosa-svenska-pastorer" skulle jag vilja veta varför du skriver så. Mvh andersFör det första saknar jag kyrkliga referenser av den orsaken att ingen pastor i Sverige känner mig. Svenska pastorer som aldrig har träffat mig har ändå bestämda åsikter om Torsten; mestadels av förolämpande karaktär. Några av Sveriges pastorers kränkande åsikter om Torsten redovisas fortlöpande här: (www.kyrkor.be/vadjan.htm). För det andra, som tidigare förklarats (www.kyrkor.be/050302.htm), representerar Sveriges frikyrkors referenskultur mestadels en rundgång av svenska pastorers omdömeslöshet. Det har sin förklaring i svenska pastorers felaktiga omdömen och förtal, kopplat med svenska pastorers blinda tillit till andra pastorers referenser samt konfrontationsrädsla. Ett exempel på en svensk pastors förtalande referens om Torsten kan läsas här: (www.kyrkor.be/071113.htm).

 

Svenske pastorn Jan Åberg (info@vasakyrkan.org) i Vasakyrkan (www.vasakyrkan.org) i Hedemora, tillhörande både Baptistsamfundet samt Missionsförbundet, svarade ”Ett kort svar på ditt anrop, jag har hittills undvikit att svara eftersom jag inte riktigt kunde tyda avsändaren i adressen. Nu öppnade jag för första gången ditt mail och upptäcker att det inte är glocalnet som är ute och vill ha hjälp, typ marknadsundersökning. Det jag inte tycker om är att rangeras in bland "vettlösa pastorer". Det är väl magstarkt speciellt som du inte vet något om mottagarna. Dessutom är det lite svårt att besvara din fråga om kyrkotillhörighet, jag vet ju inte var du bor och tillhörighet på distans är inte att rekommendera. Gemenskap förutsätter närhet också när det gäller församling. När det gäller verksamhet i olika sammanhang och någon frågar om var ska jag vara, så brukar vi svara: gräv där du står. Det kan verka raljant men är ett gott svar. Vad beträffar att hjälpa till med kvinno-kontakt så måste jag nog säga att frågan gör mig undrande, det är en personlig process och jag kan inte tänka mig att involvera mig i något sådant. Kort, men ändå ett svar. Jan Åberg

 

Vasakyrkan i Hedemora har till adressen info@vasakyrkan.org mottagit samtliga vädjandebrev sedan det sjuttonde brevet 2005-08-26. Av dessa 322 brev som Vasakyrkan i Hedemora har mottagit i över tre år har många av breven (minst 67 av 322 brev) namngetts ”Torsten Nenzen” som avsändaradress. Därför uppfattar jag att denne svenske pastor möjligen talar osanning angående hans förklaring att ha tolkat vädjandebreven som om de vore marknadsundersökningar, och att han av det skälet skulle ha valt att inte läsa något av breven förrän nu. Kanske har jag fel, men pastorns förklaring låter som en lögnaktig undanflykt.

 

Angående Vasakyrkans pastors ovilja att hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap, har jag tidigare gett skäl till varför, när och hur kyrkan bör bistå relationsprocessen: (www.kyrkor.be/051118.htm).

 

Mitt antagande om mottagarna av vädjandebreven, obarmhärtiga svenska pastorer, har argumenterats för tidigare: (www.kyrkor.be/080229.htm). Och den svenske pastorn i Vasakyrkan i Hedemora utgör, enligt hans eget svar, inte ett undantag från tidigare slutsats om svenska pastorer.

 

Svenske pastorn Mattias Eskilsson (mattias.eskilsson@kardaallians.se) i Kärda Allianskyrka (www.kardaallians.se) i Värnamo, ansluten till trossamfundet Svenska Alliansmissionen, svarade ”sök www.7ehimlen.se där kan du säkert finna den rätte. församling hittar du säkert där du bor. mvh Mattias” Jag har tidigare kungjort (www.kyrkor.be/080815.htm) angående svenska pastorers hänvisning till kontaktförmedlingar på Internet, att verkliga möten och ärlig kommunikation i kyrklig kontext, ansikte-till-ansikte, skall vara kristna singlars första prioritet.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.